Vuorovaikutuksella luottamusta

Etelä-Savon ruokamaakunnassa on vahvan alkutuotannon lisäksi korkealuokkaista elintarvikejalostusta, joka nojaa muutamien isojen yritysten ja lukuisten pienten tuottajien liiketoimintaan. Paikallisen ruoan, lähi- ja luomuruoan suosimisesta on tullut pysyvä trendi. Suoramyynnin keinot, esimerkiksi tilamyynti, REKO-ruokapiirit tai tapahtumien myyntipisteet, mahdollistavat henkilökohtaiset asiakastapaamiset, jotka puolestaan luovat luottamusta, mahdollistavat tiedonvaihdon ja vahvistavat pysyviä asiakassuhteita. Suoramyynnin heikkous on kuitenkin skaalautuvuuden puute.

Älypuhelimet ja mobiilit päätelaitteet pitävät ihmiset ”on-line” jatkuvasti ja digitaaliset kanavat mahdollistavat reaaliaikaisen tiedonhaun kiinnostavasta asiasta tai ilmiöstä, myös ruokatuotteista ja –yrityksistä. Yksi lähiruoan kulmakivistä on vuorovaikutuksesta syntyvä luottamus. Liiketoiminnan kasvaessa tarvitaan uusia tapoja tuottajan ja kuluttajan vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. Myös verkossa tapahtuva vuorovaikutus rakentaa luottamusta, joten digitaaliset kanavat ovat aito vaihtoehto.

 

Hankkeen tavoitteet

 

Hankkeen tavoitteena oli:
– Vahvistaa Etelä-Savon ruokatuottajien tietämystä ja osaamista digitaalisen tuottaja-asiakas –vuorovaikutuksen kanavista ja välineistä
– Selvittää kokeiluilla, mitä valittujen digitaalisten kanavien/välineiden käyttöönotto pienissä yrityksissä vaatii
– Tuottaa ja levittää tietoa kokeiltujen digitaalisten välineiden soveltuvuudesta ja koetusta hyödystä (yritykset, asiakkaat)

Kartoituksella ja kokeiluilla selvitettiin QR-koodien käytettävyyttä, käyttöönottoa ja mitä alkuperätiedon tarjoaminen kuluttajille vaatii. Hankkeen aikana opittua tietoa digitaalisen tuottaja-asiakas –vuorovaikutuksen kanavista ja välineistä levitettiin kohderyhmälle henkilökohtaisissa kohtaamisissa ja kiertueen avulla. Kokeilujen päätteeksi tietoa levitettiin kokeiluista ja kokeiltujen ratkaisujen soveltuvuudesta.

 

Hanke oli osa eurooppalaisen Smart Specialisation Agri-Food Platformin Traceability and Big Data -verkoston kansainvälistä toimintaa.

 

Lisätietoja

Teija Rautiainen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 0400 872 759
teija.rautiainen(at)xamk.fi

Faktat

Digillä dialogia - ruokatuottajien ja asiakkaiden kohtaaminen

01.09.2018 – 30.04.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 50 372 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 15 112 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto - Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus