Hanke edisti nuorten työllisyyttä Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta, pelillisyyttä, yrittäjyyskasvatusta sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen.

Syrjäseutujen nuoret digillä duuniin!

Syrjäseudulla asuvat nuoret ovat kaukana oppilaitoksista, työpaikoista ja palveluista. He tarvitsevat uudenlaista tukea koulutuksen ja työpaikan saamiseen omassa elinympäristössään. Digillä duuniin! -hanke kehitti nuorten työllisyyttä tukevia palveluita hyödyntäen digitaalisuutta, pelillisyyttä, yrittäjyyskasvatusta sekä sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintoja. Etelä-Savon alueellinen hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön puitteissa.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja osatoteuttajana toimii Otavia (ent. Otavan Opisto). Yrittäjyyskasvatukseen ja -valmennukseen liittyvistä toimenpiteistä vastasi Xamkin Pienyrityskeskus.

Työllisyyttä tukevia palveluja nuorille

Hankkeen toimenpiteet edistävät nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia sekä nuorten pääsyä työllisyyttä tukeviin palveluihin kokeilevan kehittämisen keinoin. Hankkeessa toteutettiin muun muassa seuraavat kokeilut:

  • VERKKOTYÖPAJA – verkossa toimiva nuorten työpaja
  • CITY/REGION OF LEARNING – digitaaliset osaamismerkit
  • KOHINA – työelämätaitoja ja -valmiuksia edistävä pöytäroolipeli
  • ”INNOSTU YRITTÄMÄÄN” – roadshow ja vertaisohjattu yrittäjyyteen valmentava ohjelma
  • ITU (Itse Tehty Tulevaisuus) – myönteiseen tunnistamiseen nojaava ryhmätoimintamalli
  • VERTAISOHJAAJAKOULUTUS – koulutus kaveritaitojen vahvistamiseen

 

Koulutusta ja tukea nuorten kanssa työskenteleville OPINNOLLISTAMINEN

Hankkeessa järjestettiin myös nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille koulutusta ja tukea. Koulutukset tukivat ammattilaisten valmiuksia ja osaamista tarjota ja kehittää nuorten työllisyyttä tukevia palveluita digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa järjestettiin kehittämispäiviä, jotka auttavat ylläpitämään osaamista, vaihtamaan kokemuksia ja luomaan uusia työtapoja ja menetelmiä vertaistuen keinoin.

 

HANKKEEN JULKAISUT

Susan Eriksson: Digital Applications in Youth Employment Services 

Sanna Lappalainen (toim.): Oppimisen paikka – Kokeiluja nuorten työllisyyttä tukevien palvelujen ja menetelmien kehittämiseen Etelä-Savossa

Heikki Kantonen (toim.): Myönteisiä matkaeväitä – Sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintojen ohjaajan opas

Heikki Koponen: KOHINA – Pelinjohtajan opas nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia edistävään pöytäroolipeliin

Essi Helin: Uuden äärellä – Nuorten verkkotyöpaja yhdenvertaisen palvelun mahdollistajana – näkökulmia työpajoille

 

Hanke sosiaalisessa mediassa #digilläduuniin

 

Hankkeen kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty Cities and Regions of Learning opas:

Learning-of-Cities-Starter_Kit_2020

Lisätietoja

XAMK / Juvenia:

Jussi Ronkainen
Juvenian johtaja
jussi.ronkainen@xamk.fi
p. 050 312 4983

 

Osatoteuttaja:

Heikki Koponen
Otavia (ent. Otavan Opisto)
heikki.koponen@otavanopisto.fi
p. 044 794 5307

Ajankohtaista

Keväällä 2020 juurrutamme kohtaavan nuorisotyön menetelmiä

Digillä duuniin! –hankkeen loppukiihdytys on alkanut. Hanke lähestyy loppuaan, ja sen takia juuri nyt tapahtuu erityisen paljon. Tuhannet kohtaamiset ja kymmenet kokeilut ovat jättäneet jälkensä paikkakunnille ja menetelmiin, joita nyt julkaistaan, esitellään ja juurrutetaan kohti jatkuvaa käyttöä. Olen päässyt mukaan tukemaan hankkeen loppukiihdytystä menetelmien juurruttajan roolissa. On ollut ilo perehtyä menetelmiin, jotka ovat oikeasti uudella...

Webinaari: Digitaaliset osaamismerkit nuorisotyössä ja -toiminnassa

Digillä duuniin! -hanke järjestää 4.6.2019 klo 14.30-16.00 webinaarin digitaalisten osaamismerkkien käytöstä nuorisotyössä ja -toiminnassa. Webinaarin tavoitteena on havainnollistaa ja avata digitaalisten osaamismerkkien mahdollisuuksia nuorten oppimisen suunnitteluun ja tunnistamiseen. Webinaarin alustajana toimii Antti Korhonen, joka esittelee digitaalisten osaamismerkkien käyttöä konkreettisten esimerkkien avulla. Antilla on paljon kokemusta digitaalisten osaamismerkkien käytöstä nuorisotyössä ja -toiminnassa Badgecraft-alustaa hyödyntäen. Webinaari järjestetään osoitteessa Adobe Connect...

Peliyrittäjäksi rakkaudesta peleihin

Ensimmäisen pelini Jorman seikkailut tein jo ala-asteella, valottaa Pelistudio Zaibatsu Interactive Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Jussi Perttola taustojaan. Kiinnostus tietotekniikkaan ja erilaiseen pelaamiseen on säilynyt, vaikka työ on tällä hetkellä omien sanojen mukaan kokopäiväistä käsienheiluttelua ja muille duunin hankkimista, kertoo Perttola roolistaan yrityksestä, joka on Jyväskylän suurin pelistudio neljällätoista työntekijällä. Pelialalla tarvitaan myös paljon muuta...

Peliala tutuksi digitaalisten osaamismerkkien avulla

Etelä-Savossa järjestetään 6.-10.5. yrittäjyyden teemaviikko, jonka aikana mikkeliläisillä nuorilla on mahdollisuus tutustua peleihin, pelien kehittämiseen ja pelialan yrittäjyyteen digitaalisten osaamismerkkien avulla. Digitaaliset osaamismerkit ovat uudenlainen, visuaalinen tapa näyttää osaamista, joka on hankittu esimerkiksi harrastus- ja yhdistystoiminnassa. Aiemmin näitä taitoja on osoitettu esimerkiksi hihamerkein tai todistuksin, mutta digitaalisten osaamismerkkien avulla koulutuksen ulkopuolella hankittu osaaminen on helppo...

Digillä duuniin! -hankkeen kv-kumppanit Suomessa viikolla 19

Digillä duuniin! -hankkeen kansainvälisen yhteistyön puitteissa kehitetään Cities/Regions of Learning -ajattelumalliin pohjautuvaa digitaalista alustaa, joka mahdollistaa nuorten kiinnostuksen kohteista kumpuavan nonformaalin oppimisen tunnistamisen ja tunnustamisen digitaalisia osaamismerkkejä hyödyntäen. Hankkeen kansainvälisenä kumppanina toimii liettualainen nuorisoalan järjestö Nectarus, jonka työntekijät jalkautuvat Etelä-Savoon viikolla 19. Kv-kumppanit järjestävät kaksi workshopia, joissa syvennytään Cities/Regions of Learning -ajattelumalliin ja sen mahdollisuuksiin nuorten työelämätaitojen ja...

Faktat

Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa 

01.05.2017 – 31.05.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Otavia (ent. Otavan Opisto)

Muut kumppanit: Nectarus

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 682 058 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 579 564  €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto​