Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maaseutuyrittäjä huomio! Askarruttaako, miten verkkopalvelut ja alustat voisivat parantaa tai tehostaa liiketoimintaa?

Oletko pohtinut, miten verkkopalveluita voisi hyödyntää liiketoiminnan edistämiseen tai kaipaatko yleensä katsausta, mitä palveluja on olemassa tai miten ne toimivat?

Digiriihessä erotetaan digijyvät akanoista ja puidaan verkkopalveluita käytännön läheisesti. Tartumme niihin verkon oljenkorsiin, joista sinulle voisi olla hyötyä yritystoiminnassasi ja herättelemme ajatuksia yhteisten kokoontumisten kautta. Käytännönapua pyritään löytämään opiskelijarengeistä ja digisepistä, jotka auttavat kädestä pitäen.

Haluaisimme ensin tietää, millaisista palveluista olette kiinnostuneet ja millaista apua tarvitaan. Sen jälkeen koostamme ehdotettujen aihealueiden ympärille tilaisuuksia, jossa kerromme välineistä ja niiden mahdollisuuksista. Samalla selvitämme, onko mahdollisesti palveluja, joihin kaipaatte apua kädestä pitäen.

Osatoteuttajana Etelä-Karjalassa toimii LAB-ammattikorkeakoulu ja Kymenlaaksossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Seuraa meitä

Ajankohtaisimmat kuulumiset löydät: facebook.com/digiriihi

Hashtagit: #digiriihi #maaseuturahasto  #maaseudunkehittäminen #xamk #LABfinland

 

SYKSY 2020: DIGIRIIHI WEBINAARI: mitä on alustatalous?

Tiedätkö mitä on alustatalous ja mitä sillä voisi olla tarjota sinun yritystoiminnallesi?
Tule kuulemaan maksuttomaan verkkotapahtumaan lisää ja syventämään osaamistasi.
Inspiroivista puheenvuoroista pitävät huolen alustatalouden erikoisasiantuntijat Johannes Koponen ja Juho Makkonen.

Ilmoittaudu mukaan DIGIRIIHI WEBINAARIIN!

TAPAHTUMA ON MAKSUTON, MUTTA VAATII ENNAKKO ILMOITTAUTUMISEN!-

Tapahtumaan liittyen lisätietoja antavat:
Meri Valta: meri.valta@xamk.fi
Emmi Maijanen: emmi.maijanen@lab.fi

Maaseutualueet

Oheisesta kuvasta näet rajattuna kaupunkikeskusta-alueet, joiden ulkopuolinen alue on määritelty maaseuduksi.

Digiriihi maaseutualue

Toimenpiteet

Vauhtia digitalisaatioon! Alustataloudesta kasvun mahdollisuuksia maaseudun mikroyrittäjille -hankkeella aktivoidaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutualueiden yrityksiä ymmärtämään ja hyödyntämään alustatalouden digitaalisten ja yhteisöllisten ratkaisujen mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseksi ja kansainvälistymiseksi. Hankkeessa selvitetään maakuntien yritysten tarpeita alustatalouden hyödyntämiseksi ja lisätään yritysten tietoisuutta alustataloudesta ja sen tuottamista liiketoimintamahdollisuuksista eri toimialoille.

Hanke aktivoi maaseutualueiden yrityksiä tekemään omia alustatalousratkaisuja sekä kehittää maaseutualueilla alustataloutta hyödyntäviä yrittäjyyden uusia toimintamalleja luoden samalla yritysten yhteistyöverkostoja tiedontuottamishankkeen ja yritysryhmähankkeen käynnistämiseksi jatkokehittämisen tueksi.

Hankeessa kokeillaan alustatalousagenttitoimintaa ja panostetaan aktiiviseen yhteistyöhön maaseutualueiden mikro- ja pk-yritysten ja mm. digitaaliseen liiketoimintaan, data-analytiikkaan ja visualisointiin, informaatioteknolgiaan ja matkailuun liittyvien koulutusten kesken. Hankkeen viestintä- ja aktivointitoimenpiteissä hyödynnetään luovia menetelmiä yhteistyössä yrittäjäyhdisten kanssa.

Tulokset

Hankkeen tuloksena maaseudun yritykset ovat aktivoutuneet omien alustatalousratkaisujen tekemiseen ja osallistujilla on uutta osaamista digitaallisesta liiketoiminnasta.

Tietosuojaseloste

Lisätietoja

Kymenlaakso

Meri Valta
projektipäällikkö

meri.valta@xamk.fi
044 702 8573

 

Etelä-Karjala

Emmi Maijanen
hankevastaava

emmi.maijanen@lab.fi
040 678 4082

Ajankohtaista

Digillä pintaa tapahtuman banneri

Digillä pintaan!

Digillä pintaan! -verkkoseminaari keräsi marraskuun alussa yli 170 kuulijaa digitaalisen liiketoiminnan, virtuaaliteknologioiden ja digitaalisen palvelumuotoilun pariin. Keynote -puheenvuoroissa Jari Auranen, Mari Silvennoinen ja Marko Filenius johdattelivat iltapäivän aiheeseen. Digitaalinen asiakaspolku Elämys Group konsernin teknologiajohtaja Jari Auranen avasi puheenvuorossaan erityisesti matkailutoimialan digitaalista asiakaspolkua. Auranen korosti liiketoiminnan digitalisoimisen ja erilaisilla digitaalisilla alustoilla mukana olemisen merkitystä. Perinteistä tapaa...

Faktat

Vauhtia digitalisaatioon! Alustataloudesta kasvun mahdollisuuksia maaseudun mikroyrittäjille

01.09.2019 – 30.11.2020

Toteuttajat

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 227000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 136.200 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maaseuturahasto