Tavoitteena parantaa osallistujien työllistymistä tehostamalla työhön perehdyttämistä ja työvaiheiden oppimista digitaalisin menetelmin.

Hankkeen tavoitteet ovat:

 • Kehittää yrityskontekstissa ratkaisuja joilla heikossa työmarkkina-asemassa olevat osallistujat voivat omaksua
  vaativampia työtehtäviä
 • Työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia

Toimenpiteet:

 1. Yritysympäristöjen kartoitus ja sopiminen
 2. Digitaalisten ratkaisujen kartoitus
 3. Ratkaisujen kehittäminen ja kokeilu välityömarkkinoiden trio-hautomossa (välityömarkkinatoimija,
  koulutusorganisaatio, yritys, digitaalisten ratkaisujen palvelutuottajat)
 4. Ratkaisujen soveltaminen ja työllistyminen työsuhteeseen sekä oppisopimukset kumppaniyrityksiin tai muihin
  avointen työmarkkinoiden työpaikkoihin (=tuotantomallin soveltaminen vertaiskehittäjien (opiskelijoiden) kanssa)
  toimialalla/yrityksessä
 5. Ratkaisujen tuotteistaminen ja tulosten levittäminen

 

Osatoteuttajien hankesivujen linkit:

KSAO:n hankesivut

Parik-säätiön Hankesivut

Lisätietoja

Paula Leppänen
Projektipäällikkö
050 535 1952
paula.leppanen@xamk.fi

 

Miikka-Petteri Lesonen
TKI-Asiantuntija
044 702 8583
miikka-petteri.lesonen@xamk.fi

Faktat

DIGIT - Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään

01.04.2020 - 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Osatoteuttajat: KSAO & Parik

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat