Hankeen tavoitteena on suunnitella ja perustaa digitaalinen innovaatiokeskus (DIH) Etelä-Savoon yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa.

Tausta

Digitaalisten innovaatiokeskusten (DIH) tavoitteena on kiihdyttää teollisuuden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sekä julkisen sektorin digitaalista murrosta. DIH:it ovat monen toimijan verkostoja, jotka ovat yrityksille helposti lähestyttävissä ja tarjoavat yhden luukun periaatteella monipuolisia digitalisaatiota tukevia palveluja.

Hankkeessa suunnitellaan ja perustetaan DIH Etelä-Savoon. Tämä edellyttää laajaa yhteistyötä eteläsavolaisten toimijoiden kesken. Hanke kokoaa yhteen merkittävimmät eteläsavolaiset yritykset, klusterit ja eteläsavolaisen elinkeinoelämän kehittäjätahot ja tukee yhteistä suunnittelutyötä DIH:n rakenteiden ja toimintatapojen suunnittelemiseksi. Nämä rakenteet ja toimintatavat määrittelevät miten kehitämme yhdessä eteläsavolaista elinkeinoelämää niin strategisen johtamisen kuin koordinoinnin tasolla siten, että käytämme alueen voimavaroja
entistäkin viisaammin ja palvelemme alueen yrityksiä selkeämmin ja vaikuttavammin.

Yritysten ja muiden digitaaliseen transformaatioon panostavien organisaatioiden näkökulmasta olisi selkeämpää, jos heitä varten olisi tuttu ja vakiintunut palvelupiste, josta tarjotaan yhden luukun periaatetta noudattaen laaja-alaisesti kehittämispalveluita. Tätä tarkoitusta palvelee Euroopan Unionin luoma DIH-konsepti. EU:n tavoitteena on, että kullekin EU:n alueelle syntyy oma digitaalinen innovaatiokeskittymä, jonka kautta erityisesti yrityksille tarjotaan yhden luukun periaatetta noudattaen monipuolisesti digitalisaatiota edistäviä palveluita teknologiakokeiluihin, liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen, rahoitusneuvontaan sekä verkostojen rakentamiseen liittyen.

Tavoitteet

Hankkeessa vastataan EU:n tavoitteeseen käynnistää ja kehittää asiantuntijaorganisaatioiden muodostamia digitaalisia innovaatiokeskuksia (digital innovation hub, DIH) ja edistää niiden yhteistyötä niin eurooppalaisella, kansallisella kuin alueellisella tasolla. Hankeen tavoitteena on suunnitella ja perustaa DIH Etelä- Savoon yhteistyössä keskeisten eteläsavolaisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa on ennen kaikkea kyse yhteistyön rakentamisesta ja yhteisen sopimisen tukemisesta.

Toimenpiteet

TP1: Maakunnallisen strategisen DIH-tahtotilan määrittely

TP2: TKI-infrastruktuurien ja -palveluiden muotoilu

TP3: DIH-perustamistyöt

TP4: Projektinhallinta

Tulokset

Hankkeen tuloksena perustetaan eteläsavolainen DIH hankkeessa luodun liiketoimintasuunnitelman ohjaamana. Toiminnan tueksi on suunniteltu ja toteutettu vähintään kolme yrityksille kohdistettua TKI-palvelua sekä
tuotteistettu yritysten hyödynnettäväksi vähintään kaksi TKI-infrastruktuuria.

Perustettu DIH Etelä-Savo on listattu osaksi EU:n ylläpitämää DIH-katalogia ja se täyttää EU:n edellytykset
digitaaliselle innovaatiokeskittymälle, joiden mukaan DIH:
– koordinoijan tulee olla ei-kaupallinen organisaatio.
– tulee sijaita omalla alueellaan fyysisesti.
– on oltava säännöllisesti päivitettävät verkkosivut, joilla selkeästi kerrotaan, mitä DIH tekee ja mitkä ovat sen palvelut    yrityksille.
– on oltava ainakin kolme esimerkkiä siitä, kuinka se on auttanut yrityksiä
digitalisoitumaan.

Lisätietoja

Helena Merikoski

Projektipäällikkö
helena.merikoski@xamk.fi
puh. 040 648 6617

Sami Jantunen

Asiantuntija
sami.jantunen@xamk.fi
puh. 040 502 5071

Faktat

Digitaalisen innovaatiokeskuksen (DIH) perustaminen Etelä-Savoon

01.09.2023 – 31.08.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 350 510 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 87 627 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama Etelä-Savon maakuntaliiton kautta