Hanke edistää uutta liiketoimintaa kehittämällä uusia ammattialoja digitaalisuuden, pelillisyyden, matkailun, hyvinvoinnin ja terveyden rajapinnassa.

Tavoite

Hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän kaupallisin tai kaupallisuutta ja julkista rahoitusta yhdistävin ratkaisuin. Hankkeen teema on luovan hyvinvointitalouden edistäminen digitaalisin ja pelillisin menetelmin. Kymenlaakson alueen yhdeksi älykkään erikoistumisen kärjeksi on valittu digitalisaatio, johon liittyvät mm. matkailu sekä terveys- ja hyvinvointi. Hankkeessa tuotetaan innovaatioalusta, joka voi monialaisesti ja luotettavasti tuottaa digitaalisuutta, pelillisyyttä, palvelumuotoilua ja uutta teknologiaa hyödyntäviä luovan hyvinvointitalouden edistämiseksi. Kansainvälisen yhteistyön kärkenä on digitaaliset ja pelilliset ratkaisut. Tutkimustoiminnan kärkenä on teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksien parempi ymmärtäminen sekä yhteisöllisyyden luonteen ymmärtäminen ja hyödyntäminen. Hanke synnyttää uutta liiketoimintaa tunnistamalla ja kehittämällä kokonaan uusia ammattialoja digitaalisuuden ja hyvinvoinnin , matkailun ja liikunnan rajapintaan.

 

TOIMENPITEET

Hankkeen ensisijaisena toimenpiteenä on Luovan hyvinvointitalouden osaamiskeskittymän synnyttäminen Kymenlaakson alueelle. Osaamiskeskittymä toteutetaan työpaketissa 1. Luovan hyvinvointitalouden osaamiskeskittymä tulee osaksi Kouvolan alueelle perustettavaa luovien alojen Creative Norden -verkostoa. Osaamisverkoston toiminta jalkautetaan käytännön tasolle muissa työpaketeissa jo hankkeen alkuvaiheessa sekä koko hankkeen ajan. TP2 keskittyy kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen. Yhteistyötä tehdään kansainvälisesti sekä hyvinvointitalouden tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden että siihen liittyvän elinkeinoelämän edustajien kanssa. TP 3 kehitetään alueen hyvinvointitalouteen liittyvää osaamista oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyönä. TP 4 keskittyy tunnistamaan ja kehittämään erityisesti sellaisia hyvinvointitalouden innovaatioita, joilla on havaittu kaupallisia hyödyntämismahdollisuuksia.

 

TULOKSET

 • Innovaatioalusta luovien ratkaisujen tuottamiseksi hyvinvointitalouden edistämiseen
 • T&K-investoinnit pohjoisen Kymenlaakson alueelle kasvavat
 • Monialainen TKI-yhteistyö lisääntyy
 • Uusia TKI-työpaikkoja
 • Kaksi (2) uutta yritystä perustetaan
 • Kaksi kansainvälisen tason vertaisarvioitua julkaisua hyvinvointitalouden alalta
 • Kymmenen kotimaista julkaisua hyvinvointitalouden alalta
 • Uusia tuotteita ja palveluita eri alojen rajapinnoilleKoulutus- ja kehittämistuotteita:
 • Uusi koulutuskonsepti hyvinvointitalouden ja siihen liittyvien ratkaisujen luonteesta
 • Hackathonit, workshopit ja Summer Schoolit
 • Kurssi sekä yleisöluentoja digitaalisista ja pelillisistä ratkaisuista hyvinvointitalouden edistämiseksi

 

Lisätietoja

Tiina Nevanperä
Projektipäällikkö
044 7028 330
tiina.nevanpera@xamk.fi

Ajankohtaista

Minun tapani tuottaa palvelua – tehtävä sinulle

Olen Antti Salokannel, Tuote- ja palvelumuotoilun opiskelija Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamkista. Vahvuuteni ja mielenkiintoni löytyvät pelialasta ja palvelumuotoilusta. Tämän takia kehittämääni ja tuottamaani palvelumuotoiluun kuuluvat pelit, tavalla tai toisella. Seuraavaksi kerron omasta tavastani tuottaa parempaa palvelua, sekä lopuksi annan tehtävän, jossa haastan sinut pohtimaan järjestösi taikka ammattikuntasi asemaa ja imagoa yhteisössä. Palvelumuotoilu on käyttäjälähtöistä Palvelumuotoilun käyttäjälähtöisyys...

Future Hack: Environment and Forestry hackathon

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen uudet tuulet: ”osallistavan ja osaavan Suomen” rakentamisessa

Tuore hallitus on Antti Rinteen johdolla käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun uudestaan sen jälkeen kun Juha Sipilän hallituksen hartaasti työstämä uudistus päätettiin lopulta ajaa hallitusti alas ajallisten ja perustuslaillisten haasteiden saattelemana. Uuden hallituksen periaatteellisena lähtökohtana on myös nyt, että sote-palvelut tulee järjestämään kuntaa suurempi itsehallinnollinen alue eli maakunta. Maakuntia on uuden hallitusohjelman mukaan tulossa edelleen 18 ja...

Miten pelillisyydellä voidaan sitouttaa henkilöitä ja tärkeitä arvoja yhteen?

Joskus maailmassa on paljon tärkeitä asioita, mitkä jäävät vähälle huomiolle. Terveys, ihmisten hyvinvointi, kulttuuri ja joskus oma kaupunki otetaan itsestään selvyytenä. Terveys voidaan kokea tylsänä, oman kaupungin kulttuuri turhana ja oma hyvinvointi hyväksytään sellaisenaan kun ajatellaan, ettei siihen voi kuitenkaan vaikuttaa. Nämä ovat osa valheita, joissa me monet ihmiset elämme päivä toisensa jälkeen. Digitalisaatio, hieno...

Mihin Soteresepti-koulutusta ja palvelumuotoilua tarvitaan?

Muutos on avain menestykseen, sanotaan. Maakunta- ja sote-uudistus mullistaa nykyisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja sen toimintaympäristön. Uudistuksen myötä perustetaan uudet maakunnat ja siirretään niille uusia tehtäviä tai tehtäviä, jotka ovat olleet aiemmin kunnan vastuulla. Uudistuksessa mullistuu koko sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen. Suurin muutos on jako kolmeen...

Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut

Maakunta- ja sote-uudistus tarpoo sumussa

Epävarmuus. Tuo viheliäinen tunne, kun et tiedä mitä tekisit, et tiedä mitä tapahtuu. Et ehkä tiedä kuin sen, että vaihtoehtoja on useita. Usein vaihtoehdot ovat sekä huonoja ja hyviä. Varmuutta tulevasta ei kuitenkaan ole. Epävarmuuteen liittyy sen vastakohtana varmuus ja sen tunteminen epävarmuuden jälkeen, tuntuu niin turvalliselta. Mikä olisikaan turvallisempaa uuden alla, kuin henkilö tai...

Faktat

Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen

01.09.2017 - 29.02.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 345 070 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 103 521 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Jaa sivu