Digikaksoset, XR-teknologiat ja muut uudet digitaaliset ratkaisut edistämässä rakennusalan prosessien kehitystä ja käyttöönottoa Etelä-Savossa

Uudenlaiset digitaaliset ratkaisut ja niihin liittyvä kehittämistoiminta ovat tulossa yhä tärkeämmiksi yritysten kilpailukyvyn kannalta rakennusalan muutoksessa. Suomessa digitaalisuuden hyödyntäminen ja yritysten kasvu ovat tutkimusten mukaan kytköksissä toisiinsa rakennusalalla.

Tavoitteet

ProRak-hankkeen tavoitteena on edistää uusimpien rakentamisen prosesseja tukevien digitaalisten teknologioiden kehittämistä, käyttöönottoa ja hyödyntämistä Etelä-Savossa. Näitä ovat muun muassa rakennusten digitaaliset kaksoset, joita voidaan toteuttaa esimerkiksi edistyneimmillä pelimoottoreilla, lisätyn todellisuuden teknologiat ja virtuaaliteknologiat, sekä erilaiset simulaatiot ja data-analytiikka.

Toimenpiteet

  • Kartoitetaan uusin soveltava tutkimustieto alueen yritysten ja TKI-toimijoiden käyttöön
  • Kehitetään uutta digiosaamista ja TKI-toimintaa alueelle hankkeen toimenpiteiden kautta
  • Selvitetään osallistuvien yritysten tarpeet ja rakennusalan tyypilliset prosessit
  • Digitaalisia sovelluksia otetaan käyttöön ja kehitetään liittyen valittuihin rakennusalan kannalta keskeisiin prosesseihin
  • Kehitettyjä teknologioita kokeillaan käytännön digiteknologiakokeiluissa todellisissa rakennushankkeissa ja muissa valmistavan teollisuuden yrityksissä

Tulokset

Hankkeen tuloksena alueen rakennusalan digitalisaation kannalta relevantin tietämyksen ja osaamisen taso nousee merkittävästi.

Lisätietoja

Henri Riissanen
Projektipäällikkö/ Ohjelmistosuunnittelija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
puh. +358 50 5663930

Juha Ojala
Ohjelmistoarkkitehti
etunimi.sukunimi@xamk.fi
puh. +358 40 1839467

Terhi Lahtinen
Ohjelmistosuunnittelija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
puh. +358 50 5626172

Jukka Selin
Yliopettaja
etunimi.sukunimi@xamk.fi
puh. +358 50 3124961

Hankkeen tietosuojaseloste

 

Faktat

Digitaaliset teknologiat rakennusprosessien uudistajina - ProRak

01.01.2023 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Rakennusliike U. Lipsanen Oy, U-Cont Oy, Piako Oy, Ekin Muovi Oy, Insinööritoimisto Jennacon Oy, Industrial Apps Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 460 424 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 79 084 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta