Hankkeella haetaan ratkaisua digitalisaation mukanaan tuomaan uusiutumishaasteeseen logistiikassa

tavoitteet

Hankkeella haetaan ratkaisua digitalisaation mukanaan tuomaan uusiutumishaasteeseen logistiikassa. Varastohenkilöstön osaamiseen ja osaamisvaatimuksiin kytkeytyy yhä vahvemmin järjestelmäosaamisen eri osa-alueet. Varastonhallinnassa käytetään monenlaisia teknisiä apuvälineitä. Hallinnan apuvälineet tehostavat työtä ja ehkäisevät virheitä vähentämällä paperityötä ja manuaalista tietojen tallentamista.

1) Hankkeessa lisätään tietoisuutta digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja uusista osaamisvaatimuksista varastotyössä.

2) Hankkeessa lisätään tietoisuutta PK-yritysten digitaalisuuteen liittyvistä koulutustarpeista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää työelämälähtöisen koulutuskokonaisuuden suunnittelussa.

3) Hankkeen välillisenä tavoitteena on uuden liiketoiminnan kehittyminen hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä, niin IT-palvelu- kuin varastotyötä tekevissä yrityksissä.

toimenpiteet

1) Kartoitetaan digitalisaation tuomat uudet vaatimukset varastotyössä tutkimalla, miten kaupan, teollisuuden ja logistiikkapalveluyritysten toimijat Suomessa ja ulkomailla ovat kehittäneet valmiuksia vastata digitaalisuuden tuomiin muutoksiin varastotoiminnoissa. Haastatellaan keskeisiä IT-ratkaisutoimittajia.
Menetelminä kirjallisuustutkimus, haastattelut, vähintään yksi kv-vierailu (esim. eurooppalainen logistiikkakeskusklusteri).

2) Järjestetään asiantuntijaseminaari digitalisaation vaikutuksista varastotyöhön.

3) Järjestetään vierailukäyntejä suomalaisiin yrityksiin, joilla on käytössä uusinta tekniikkaa. Tavoitteena on toteuttaa kaksi vierailua, joihin osallistuu kymenlaaksolaisia varastointia harjoittavia yrityksiä.

4) Kartoitetaan digitaaliseen osaamiseen liittyvät koulutustarpeet. Tehdään haastattelututkimus.

5) Tavoitellaan uuden liiketoiminnan kehittymistä. Kartoitetaan Kymenlaakson IT-palveluyritysten mahdollisuudet tarjota ratkaisuja varastotoimintojen digitalisaatiossa.

tulokset

1. Tutkimusjulkaisu digitalisaation uusista vaatimuksista varastotyössä Kyamkin julkaisusarjaan.
2. Asiantuntijaseminaari digitalisaation vaikutuksista
3. Kaksi yritysvierailua kotimaisiin yrityksiin, joilla on käytössä uutta tekniikkaa.
4. Yhteenvetoraportti alueen yritysten digitaaliseen osaamiseen liittyvistä koulutustarpeista.
5. Raportti, josta käy ilmi löytyykö alueelta potentiaalisia digitaalisten ratkaisujen toimittajia varastotoimijoille.
6. Seminaari hankkeen tulosten jalkauttamiseksi on järjestetty ja sen yhteydessä on pidetty B-to-B tapaaminen.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tuomas Munnukka, 044 702 8521, tuomas.munnukka@xamk.fi

Faktat

Digitaidot varastotyössä

01.04.2016 – 31.03.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 74 878 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 74 878 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR - Euroopan sosiaalirahasto