Hankkeesta valmistui 33 digitointiprojektien hallinnan osaajaa työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Digiksi – digitointiprojektin suunnittelijan ja toteuttajan opas https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-501-7

Digitoinnin koulutukset palkittiin Vuoden arkistoteko 2022 -kunniamaininnalla

Uusi digitoinnin koulutuksen kehittämiseen liittyvä hankehakemus on jätetty rahoittajan käsittelyyn 31.10.2022.

TAUSTA

Päätös Kansallisarkiston massadigitoinnin sijoittumisesta Mikkeliin saatiin keväällä 2020. Vuonna 2021 koulutettiin osaavia digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Varsinaisen digitoijien työllistämisen lisäksi on tullut tarpeita digitoinninymmärryksen lisäämiselle organisaatioissa, joissa työskennellään asiakirjahallinnan/tiedonhallinnan tehtävissä. Yhteistyötä on tarpeen lisätä kuntasektorin ja yrityksien suuntaan sekä jatkaa olemassa olevia kumppanuuksia.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaavia ja digikyvykkäitä digitointiprojektien vetäjiä ja toteuttajia työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Hankkeen aikana digitointiprojektien toteuttajien pilottikoulutus mallinnetaan mahdollisia jatkokoulutuksia varten.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteitä olivat

 • työvoimatarpeen kartoitus (MikseiMikkeli)
 • koulutusaineistojen koostaminen ja pilottikoulutuksen suunnittelu verkko-opintoina(Xamk, MikseiMikkeli)
 • kahden saman sisältöisen koulutuskokonaisuuden (10 op) järjestäminen yhteensä 33 digitoinnin opiskelijalle (Xamk)
 • koulutuksissa huomioidaan digitoinnin lisäksi digikyvykkyys sekä kestävän kehityksen näkökulmat (Xamk)
 • koulutusten markkinointi ja viestintä (MikseiMikkeli, Xamk)
 • digitoijien koulutuskokonaisuuden mallinnus ja kuvaus sekä avaaminen (Xamk)
 • opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien edesauttaminen (MikseiMikkeli)
 • koulutuksen jatkototeutusmahdollisuuksien kartoitus (Xamk)
 • kunnallisten organisaatioiden kanssa yhteistyö ja yritysyhteistyö (Xamk, MikseiMikkeli)
 • työntekijä- ja koulutustarpeiden kartoitus (MikseiMikkeli)
 • työelämäyhteistyö alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti (MikseiMikkeli, Xamk)

Lisätietoja

Xamk
Henna Ristolainen
projektipäällikkö
040 668 2656
henna.ristolainen(a)xamk.fi

Sari Järn
TKI-asiantuntija (koulutusvastaava)
050 348 5331
sari.jarn(a)xamk.fi

MikseiMikkeli
Emmi Liikanen

Digitoinnin taitajaksi -hankkeen tietosuojaseloste (pdf)

TULOKSET

Vuoden arkistoteko 2022 -kunniamaininta 11.11.2022.

Uutinen 8.4.2022: Kiire digitoinnille ja pula koulutuksesta toi hakijaryntäyksen

Koulutukset

Digitoinnin taitajaksi -koulutuksesta valmistui 16 opiskelijaa (11.6.2022). Toteutusaika oli 14.4. – 11.6.2022.
Digitoinnin taitajaksi -koulutuksesta valmistui 17 opiskelijaa (31.10.2022). Toteutusaika oli 1.9. – 31.10.2022.

Koulutusaineistot

Digitoinnin taitojen oppimateriaali, osa 10: Digitointiprojektin hallinta (10 op) – Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) (suomeksi ja englanniksi)

Digitoinnin taitojen opetusmateriaali, osa 11: Koulutusmalli ja oheiskirjallisuus – Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi)

Julkaisut

Opas ”Digiksi – digitointiprojektin suunnittelijan ja toteuttajan opas” Xamk Kehittää -julkaisusarjassa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-501-7 (Theseus)
Englanninkielinen artikkeli ”Need for digitization professionals: creating new trainings in Finland” julkaisussa Xamk Beyond 2022: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-458-4 (Theseus)

Artikkelit

Artikkeli Faili (4/2022): Uusia tuulia digitoinnin koulutuksen kehittämisestä Xamkissa
Artikkeli Read (4/2022): Digitoinnin ymmärtäminen on osa digitaitoja
Kolumni Tietoasiantuntija (5/2022): Kun saa tehdä historiaa

Koulutuskuvaus - Digitoinnin taitajaksi 10 op

Koulutus on suunnattu jo työelämässä oleville asiakirjahallinnon, tiedonhallinnan ja arkistoalan työntekijöille sekä digitointityöstä kiinnostuneille. Koulutus tarjoaa osallistujille tietoa jatkuvasti kehittyviin työelämänvaatimuksiin, ymmärrystä digitointiprosessin ja digitointiprojektien läpiviennistä sekä edistää digikyvykkyyttä.

Digitoinnilla tarkoitetaan analogisen aineiston muuntamista digitaaliseen muotoon. Digitoijien työhön voi kuulua koko digitointiprosessi esim. digitoitavan aineiston valinta, valmistelu, skannaus, kuvailu, validointi ja digitointiprosessin kehittäminen. Arkistotyö voi olla fyysistä ja pölyistä. Digitoinnin asiantuntijat toteuttavat digitoidun aineiston vaativamman jälkikäsittelyn, metatietojen tarkistamisen ja kuvailun sekä digitoidun aineiston tarkistuksen. Asiantuntijoiden roolina on koko digitoinnin toiminnan suunnittelu ja ohjaus. Digitoinnin taitajaksi -koulutus on keskittynyt erityisesti digitointiprojektin suunnitteluun ja hallintaan. Opiskelijat ovat toteuttaneet koulutuksessa digitointiprojektin suunnitelman.

Koulutuksen sisältö

Johdatus digitointiin ja digitaitoihin

 • Opiskelu- ja digitaidot
 • Yleiskuva digitoinnista
 • Käsitteet ja termit
 • Digitointiprosessi: Aineiston valinta, kuvailu, valmistelu, digitointi, validointi ja laadunvarmistus
 • Digitoinnin hyödyt
 • Johdanto koulutuksen aikana laadittavaan projektisuunnitelmaan

Digitoinnin, kokoelmahallinnan ja sähköisen arkistoinnin toteutukset

 • Toteutusvaihtoehtoja
 • Käytännön esimerkit

Digitointiprojektin hallinta

 • Projektinhallinta
 • Projektinhallintatyökalut
 • Projektisuunnitelma

Digitoinnin määräykset ja ohjeet

 • Lainsäädäntö
 • Määräykset ja ohjeet
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Saavutettavuus

Digitoinnin laadunvarmistus ja sähköinen arkistointi

 • Laadunvarmistus
 • Sähköinen arkistointi ja pitkäaikaissäilytys
 • Tekoälyn hyödyntäminen digitoinnissa

Digitointiprojektin suunnitelma

 • Suunnitelmaseminaari
 • Arviointi

Faktat

Digitoinnin taitajaksi

01.01.2022 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 146 773 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 102 843 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, REACT EU ESR-rahoitus