Digitoinnin taitajaksi -koulutuksessa opitaan digitaitoja ja digitointiprosessin hallintaa

Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimiville asiakirjahallinnon, tiedonhallinnan ja arkistoalan työntekijöille, mutta sopii kaikille digitoinnista kiinnostuneille. Koulutus tarjoaa osallistujille tietoa jatkuvasti kehittyviin työelämänvaatimuksiin, ymmärrystä digitointiprosessin ja digitointiprojektien läpiviennistä sekä edistää digikyvykkyyttä.

AJANKOHTAISTA

Syksyn koulutus järjestetään 1.9. – 31.10.2022. Koulutukseen ilmoittautui 36 henkilöä.

Uutinen 8.4.2022: Kiire digitoinnille ja pula koulutuksesta toi hakijaryntäyksen

TAUSTA

Päätös Kansallisarkiston massadigitoinnin sijoittumisesta Mikkeliin saatiin keväällä 2020. Vuonna 2021 koulutettiin osaavia digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Varsinaisen digitoijien työllistämisen lisäksi on tullut tarpeita digitoinninymmärryksen lisäämiselle organisaatioissa, joissa työskennellään asiakirjahallinnan/tiedonhallinnan tehtävissä. Yhteistyötä on tarpeen lisätä kuntasektorin ja yrityksien suuntaan sekä jatkaa olemassa olevia kumppanuuksia.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaavia ja digikyvykkäitä digitointiprojektien vetäjiä ja toteuttajia työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Hankkeen aikana digitointiprojektien toteuttajien pilottikoulutus mallinnetaan mahdollisia jatkokoulutuksia varten.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteinä ovat

 • työvoimatarpeen kartoitus (MikseiMikkeli)
 • koulutusaineistojen koostaminen ja pilottikoulutuksen suunnittelu verkko-opintoina(Xamk, MikseiMikkeli)
 • kahden saman sisältöisen koulutuskokonaisuuden (10 op) järjestäminen yhteensä vähintään 24 digitoinnin opiskelijalle (Xamk)
 • koulutuksissa huomioidaan digitoinnin lisäksi digikyvykkyys sekä kestävän kehityksen näkökulmat (Xamk)
 • koulutusten markkinointi ja viestintä (MikseiMikkeli, Xamk)
 • digitoijien koulutuskokonaisuuden mallinnus ja kuvaus sekä avaaminen (Xamk)
 • opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien edesauttaminen (MikseiMikkeli)
 • koulutuksen jatkototeutusmahdollisuuksien kartoitus (Xamk)
 • kunnallisten organisaatioiden kanssa yhteistyö ja yritysyhteistyö (Xamk, MikseiMikkeli)
 • työntekijä- ja koulutustarpeiden kartoitus (MikseiMikkeli)
 • työelämäyhteistyö alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti (MikseiMikkeli, Xamk)

Lisätietoja

Xamk
Henna Ristolainen
projektipäällikkö
040 668 2656
henna.ristolainen(a)xamk.fi

Sari Järn
TKI-asiantuntija (koulutusvastaava)
050 348 5331
sari.jarn(a)xamk.fi

MikseiMikkeli
Emmi Liikanen

Digitoinnin taitajaksi -hankkeen tietosuojaseloste (pdf)

Koulutuskuvaus - Digitoinnin taitajaksi 10 op

Koulutus on suunnattu jo työelämässä oleville asiakirjahallinnon, tiedonhallinnan ja arkistoalan työntekijöille sekä digitointityöstä kiinnostuneille. Koulutus tarjoaa osallistujille tietoa jatkuvasti kehittyviin työelämänvaatimuksiin, ymmärrystä digitointiprosessin ja digitointiprojektien läpiviennistä sekä edistää digikyvykkyyttä.

 

Ilmoittautuminen: 16.8. klo 9 – 22.8.2022 klo 12. Sitova ilmoittautuminen. Koulutukseen otetaan soveltuvat opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta pohjakoulutusvaatimus tulee täyttyä. Huom. Koulutukseen ei voi osallistua, mikäli suorittaa samanaikaisesti tutkintoa. Ilmoittautuminen on päättynyt

Edeltävyysehto: Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään alempi keskiasteen ammatillinen tutkinto. Aiempaa osaamista digitoinnista ei välttämättä tarvitse olla.

Opintojen laajuus: 10 op

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot

Koulutuksen ajankohta: 1.9.–31.10.2022

Lähipäivät verkossa: 6 viikonloppua, perjantaisin klo 17–20.30 ja lauantaisin 9–15. (Kaksi ensimmäistä kertaa koulutus torstaina klo 17-20.30 ja launtaina klo 9-15)

Hinta: maksuton

Paikkamäärä: 15

Koulutuksen toteutus: Opintojaksoihin liittyy opiskelua itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä sekä kontaktiopetusviikonloppuja verkossa (perjantai-ilta ja lauantai), joten opintojen suorittaminen työn ohessa on mahdollista. Opintokokonaisuuden laajuus on 10 opintopistettä, jolloin työmääräksi muodostuu 270 tuntia, eli noin 34 työpäivää. Tuntimäärä on teoreettinen ja vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon opiskelija panostaa opintojakson tekemiseen.

Koulutuksen sisällöt

torstaina 1.9. ja lauantaina 3.9.22
Johdatus digitointiin ja digitaitoihin

 • Opiskelu- ja digitaidot
 • Yleiskuva digitoinnista
 • Käsitteet ja termit
 • Digitointiprosessi: Aineiston valinta, kuvailu, valmistelu, digitointi, validointi ja laadunvarmistus
 • Digitoinnin hyödyt
 • Johdanto koulutuksen aikana laadittavaan projektisuunnitelmaan

 

torstaina 8.9. ja lauantaina 10.9.22
Digitoinnin, kokoelmahallinnan ja sähköisen arkistoinnin toteutukset

 • Toteutusvaihtoehtoja
 • Käytännön esimerkit

pe-la 23.-24.9.22 Digitointiprojektin hallinta

 • Projektinhallinta
 • Projektinhallintatyökalut
 • Projektisuunnitelma

 

pe-la 30.9.-1.10.22 Digitoinnin määräykset ja ohjeet

 • Lainsäädäntö
 • Määräykset ja ohjeet
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Saavutettavuus

to-pe 13.-14.10.22 Digitoinnin laadunvarmistus ja sähköinen arkistointi

 • Laadunvarmistus
 • Sähköinen arkistointi ja pitkäaikaissäilytys
 • Tekoälyn hyödyntäminen digitoinnissa

 

 pe 28.10.22 Digitointiprojektin suunnitelma

 • Suunnitelmaseminaari
 • Arviointi

 

Sisältöä päivitetään tarvittaessa. Muutokset mahdollisia.

TIETOA OPISKELUISTA

OPINTOPISTE

Opintojen laajuutta kuvataan opintopisteillä. Opintopiste kertoo opiskelijan työmäärän, yksi opintopiste on 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintokokonaisuuden laajuus on 10 opintopistettä, jolloin työmääräksi muodostuu 270 tuntia, eli noin 34 työpäivää. Tuntimäärä on teoreettinen ja vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon opiskelija panostaa opintojakson tekemiseen.

VERKKO-OPISKELU

Verkko-opiskelu tarkoittaa opettajan ohjaamaa opiskelua verkko-oppimisympäristössä. Opintoihin ei sisälly lähiopetusta kampuksella.
Verkko-opiskeluun voi sisältyä opintojaksosta riippuen:

 • reaaliaikaisia luentoja verkossa, esim. Teamsin välityksellä (tarvitset kuulokkeet ja mikin)
 • verkko-oppimisympäristöön tallennettuja luentoja, joita voit katsoa itsellesi sopivana aikana
 • kirjallisia oppimistehtäviä, joissa on edeltä sovitut palautuspäivät
 • keskusteluita
 • ryhmätöitä
 • verkkotentti

Opiskelijana sinulla on vastuu siitä, että tutustut oppimisympäristöön ja materiaaleihin, osallistut keskusteluihin ja teet sovitut tehtävät ajallaan. Ryhmässä olet omalta osaltasi vastuussa koko ryhmän työskentelystä ja sinulta edellytetään sitoutumista ryhmän toimintaan. Verkko-opiskelu ei ole helppo tapa kerätä opintopisteitä vaan vaatii yhtä paljon työtä kuin perinteinenkin opiskelu. Opiskellessasi verkossa suunnittele ajankäyttösi ja varaa opiskeluun aikaa.

OPISKELUKIRJOITTAMINEN

Koulutukseen sisältyy monenlaisia kirjallisia tehtäviä, joissa vaaditaan oikeinkirjoituksen, asiatyylin ja tekstilajin muotoseikkojen hallintaa. Opinnoissa vastaan tulevia tekstilajeja voivat olla esim. tenttivastaus, luentopäiväkirja, referaatti, essee, tutkimussuunnitelma, raportti. Luxissa on sivusto Kirjoittamisen tueksi, joka sisältää oppimistehtävien mallipohjia (mm. lyhyen ja pitkän tehtävän mallit, Xamkin PowerPoint-pohja) sekä opiskelukirjoittamisen oppaan ja lähdemerkintäohjeen. Lisäksi sieltä löydät hyöyllisiä linkkejä kirjoittamiseen liittyvään itseopiskeluun. Opiskelukirjoittamisessa on tärkeää, että tuotat tekstin itse, toisten tekstien kopiointi on Xamkin eettisten ohjeiden vastaista. Käytössämme on Ouriginal-järjestelmä, jonka avulla voidaan tarkistaa, onko oppimistehtävissä osia, jotka ovat kopioituja. Xamkin eettisissä ohjeissa on määritelty Xamkin arvot, sekä opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

OPINTO-OIKEUS JA TENTIT

Opiskelija saa opinto-oikeuden opintojaksoon sen keston mukaisesti. Opintojakso on siis suoritettava sen päättymispäivään mennessä. Opintojaksoon voi kuulua joko kampuksella suoritettava tentti tai verkkotentti.

Jos opintojakson suorittamisessa tai tehtävien teossa on epäselvyyksiä, kehen olen yhteydessä?
Learn-oppimisympäristöstä löytyvät opintojaksosta vastaavan opettajan yhteystiedot. Learn-oppimisympäristössä on mahdollista lähettää suoraan viestiä opettajalle tai käydä keskustelua keskustelualueella, jolloin opettaja voi vastata kysymykseesi suoraan Learnissa. Mikäli kysymys esitetään keskustelualueella, vastaus kysymykseen näkyy myös kanssaopiskelijoille. Yksityisviestit eivät näy muille opiskelijoille. Tarpeen vaatiessa mieltä askarruttavissa asioissa voi laittaa sähköpostia suoraan vastuuopettajalle.

OSALLISTUMISTODISTUKSET

Koulutukseen osallistuvat saavat opinnoista osallistumistodistuksen.

Laitevaatimukset

Opiskeluissa tulee olla käytössä oma pöytäkone tai läppäri. Lisäksi tietokoneen kamera, kuulokkeet ja mikrofoni ovat tärkeitä etäopinnoissa. Joillain opintojaksoilla voi olla sellaisia tehtävätyyppejä, joita ei voi tehdä tabletilla tai älypuhelimella. Hankkeen opiskelijoilta ei edellytetä tutkinto-opiskelijoilta vaadittavaa laitteistoa, mutta sivulta https://www.xamk.fi/byod-bring-device/ saat käsityksen opiskeluunsoveltuvista laitteista.

TUNNUKSET, VERKKO, TULOSTAMINEN JA JÄRJESTELMÄT

Tietotekniikan ja verkon käytön periaatteista löydät erillisen ohjeistuksen Luxista (Tietoa ja tukea IT asioihin, Tietosuoja ja tietoturva, Tietosuojaohjeet opiskelijoille, Tietojärjestelmät)

 

Xamkin käyttäjätunnus
Kutsukirjeessä opintoihin saat mm. ohjeen Xamkin käyttäjätunnuksen hankkimiseen. Tunnusten hakemiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne-sovelluksen. Tunnusta tarvitset kirjautuessasi Xamkin palveluihin:

 • Lux -intranet
 • Opiskelijasähköposti
 • Microsoft Office 365 -palvelut (sis. Teams, OneDrive, sähköposti, tekstinkäsittelyohjelmat jne.)
 • Learn-oppimisympäristö
 • Xamkin tietokoneille kampuksilla Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa

Langaton verkko
Kampuksen rakennuksissa pääset langattomasti nettiin: Valitse XAMK-niminen verkko ja kirjaudu omalla käyttäjätunnuksellasi.

Tulostaminen, kopiointi ja skannaus
Xamkin kampuksilla on monitoimilaitteita, joilla voi tulostaa, kopiointi ja skannata. Tarkemmat ohjeet Luxissa.

Lux Intranet
Opiskelijoiden intranet, josta löydät linkit kaikkiin olennaisiin palveluihin kuten Learn-oppimisalustalle, opiskelijasähköpostiin sekä ohjeistuksiin kuten eettiset ohjeet, linkitykset ja raportointiohjeet tehtäviä varten. Lux on myös tiedotuskanava. Hankkeen opiskelijana kannattaa kuitenkinhuomioida, että Lux on tehty tutkinto-opiskelijoita ajatellen, joten kaikilta osin siellä olevat asiat eivät ole sovellettavissa tähän koulutukseen. Kirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella käyttäjätunnus@edu.xamk. kuten amoma001@edu.xamk. sekä salasanalla.

Sähköposti
Jokaiselle Xamkissa opiskelevalle muodostuu automaattisesti koulun sähköposti. Sähköpostiin pääset esimerkiksi Luxin sivulta (https://ksamk.sharepoint.com/sites/Palvelut/SitePages/Sahkoposti.aspx). Sähköpostiin kirjaudutaan tunnuksella, joka on muotoa käyttäjätunnus@edu.xamk., eli esim. amoma001@edu.xamk. Outlook-sähköpostin kautta pääset käyttämään esimerkiksi Wordin ja Excelin perusversioita.

Opintojaksolla käytävä viestintä tapahtuu joko Learnissa tai sähköpostitse. Kaikki opintojaksoa koskevat viestit oppimisalustalta (keskustelut,opettajan lähettämät viestit) ohjautuvat opiskelijasähköpostiisi, ellet itse käy tekemässä muutoksia oppimisalustan käyttäjätietojen hallinnassa tai käännä opiskelijasähköposteja omaan käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Voit hallita oppimisalustan opiskelijasähköpostiisi lähettämiä viestejä Learnissa valitsemalla kirjauduttuasi sisään oikeasta yläkulmasta Asetukset ja sitten Ilmoituksien asetukset. Käännä opiskelijasähköposti omaan sähköpostiisi seuraavasti: Sähköpostiin kirjauduttuasi valitse rataskuvakkeesta Asetukset > Sähköposti > vas.reunasta Tilit > Edelleenlähetys > Aloita edelleenlähetys > syötä sähköposti, johon haluat viestin ohjautuvat > Tallenna.

Microsoft Office 365 -palvelu
https://portal.office.com
Kirjautumisessa tunnus muodossa: verkkotunnus@edu.xamk.fi
Palvelusta löytyy sähköposti, OneDrive ja Teams ym. O365 -palvelut sovelluksittain. Sieltä voit myös asentaa omalle koneellesi Office ohjelmat.

 • OneDrive on verkkotallennustila (pilvipalvelu), jota voit käyttää missä tahansa. Tallentaessasi tiedostot OneDriveen, ne ovat aina mukanasi, kunkäytössäsi on verkkoyhteys. OneDrive mahdollistaa Office-ohjelmien web-versioiden käyttämisen (tallentamisen pilvipalveluun tai tietokoneelle)sekä tiedostojen jakamisen.
 • Teams tarjoaa monipuoliset viestintäratkaisut, joka mahdollistaa tehokkaan ja nopean kommunikoinnin, tiedoston jakamisen ja yhteisöllisentyöskentelyn mahdollisuudet.

Learn ja OpenLearn
Opintojakson suorittaminen tapahtuu Learnissa tai OpenLearnissa, jotka ovat digitaalisia oppimisympäristöjä. Learnissa on suositeltavaa käyttää Mozillan Firefox -selainta. Learniin kirjaudutaan valitsemalla Xamk login ja käyttäjätunnuksen lyhyellä muodolla kuten amoma001 sekä salasanalla. Etsi haulla valitsemasi opintojakso ja kirjaudu opintojaksolle opettajalta opintojaksoavaimella. Kirjauduttuasi opintojaksolle, saat opintoja koskevatviestit opiskelijasähköpostiisi. Learnistä löytyvät opintojaksolla tarvittavat materiaalit, ohjeet tehtävien tekoon, palautuskansiot tehtäville, tehtävistäannetut palautteet ja arvioinnit.

Teams
Teams tarjoaa monipuoliset viestintäratkaisut, joka mahdollistaa tehokkaan ja nopean kommunikoinnin, tiedostojen jakamisen jayhteisöllisen työskentelyn.

Peppi-opiskelijarekisteri ja opiskelijanumero
Peppi on Xamkin opiskelijarekisteri. Kaikki Xamkissa opiskelevat kirjataan opiskelijarekisteriin opiskelijoiksi ja he saavat opiskelijarekisteriinopiskelijanumeron. Opiskelijanumeroa saatat tarvita esimerkiksi oppimistehtäviä palauttaessasi. Kun kirjaudut Peppiin, tulee ensimmäisenä näkyviin laatikko, joka on otsikoitu ’Opiskeluoikeuden tiedot’. Laatikossa on ensimmäisenä nimesi, nimen perässä oleva 7-numeroinen luku on opiskelijanumerosi. Hankkeen opiskelijoilla ei ole varsinaista ryhmätunnusta. Mikäli sinulta kysytään ryhmätunnusta esimerkiksi tehtävien raportointipohjalla, voit merkitä ryhmätunnukseksi ”Digitoinnin taitajaksi”.

MUUT XAMKIN PALVELUT

Xamkin Kirjastopalvelut

 • Kirjastot Mikkelissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Savonlinnassa.
 • Mikkelissä Mikkelin kampuskirjasto ja lehtilukusali X-rakennuksessa.
 • Aineistot, yhteystiedot, aukiolo- ja omatoimiajat, palvelut: https://kaakkuri.finna.fi
 • E-aineistot ovat pääsääntöisesti käytettävissä Xamkin käyttäjätunnuksella Kaakkurissa
 • Painetut aineistot saat käyttöösi tekemällä esim. Tuudossa kirjastokortin, ohje
 • Ohjevideot (YouTube)
 • Tiedonhankinnan opas ja e-aineisto-opas

 

Mikkelin kampuksen ravintolapalvelut

Opiskelu hankkeessa ei johda tutkintoon, joten et voi saada Kelan ateriatukea.

 

Opiskelijahyvinvoinnin aineistot

Xamkin opintososiaaliset edut eivät kuulu hankkeen opiskelijoille, mutta opintoihin voit orientoitua avoimilla aineistoilla hyvinvointiin ja opiskelutaitoihin liittyen.

Faktat

Digitoinnin taitajaksi

01.01.2022 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 146 773 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 102 843 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, REACT EU ESR-rahoitus