Vahvistamme Kouvolan RRT-kokonaisuuden kilpailukykyä kehittämällä digitaalista infraa ja edistämällä yrityslähtöisiä innovaatioita.

 
DIGI-RRT-hankkeessa vahvistetaan digivihreää kaksoissiirtymää ja kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä Kouvolan RRT-kokonaisuudelle. Pilotoimme kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunutta kuivasatamakonseptia Kouvolassa ja Kymenlaaksossa. Tulemme myös lanseeraamaan ensimmäisenä Suomessa konseptin, joka sovittaa yhteen terminaalitoimintaa ja valtion rataverkkoa.
Kymenlaakson älykkään erikoistumisen tavoitteita älykkäässä ja vihreässä logistiikassa edistetään myös hankkeessa. Näiden rinnalla vahvistuu kansainvälinen yhteistyö ja EU:n kansainvälisten rahoitusmahdollisuuksien laajempi hyödyntäminen.

Hankkeessa kehitetään RRT-kokonaisuuden digitaalista infraa ja edistetään yrityslähtöisiä innovaatioita ja tuotetaan sen asiakkaille edelläkävijyyttä kestävällä paperittomalla logistiikalla.
Tavoitteena on erityisesti maakunnan yritysten tukeminen digitaalisten työkalujen käyttöönotossa, kustannustehokkuuden, kilpailukyvyn ja turvallisuuden kehittämisessä sekä kestävyyden näkyväksi tekemisessä. Pyrimme myös löytämään yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä markkina-alueita. Edistämme logistiikan kestävyyttä nostamalla kuljetussuoritteiden kannattavuutta sekä täyttöastetta digitaalisilla hallintatyökaluilla.

Lisätietoja

Tarmo Halmineva
Projektipäällikkö

p. 020 615 9071
etunimi.sukunimi@kinno.fi
Kinno Kouvola Innovation

Tuomas Rantavuo
TKI-asiantuntija

p. 050 522 6204
etunimi.sukunimi@xamk.fi
Xamk Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

 

Hankkeen tietosuojaseloste (pdf)

MITÄ TEEMME

Toimien lähtökohtana on aiemmassa Railgate Finland – Smart Hub Solutions hankkeessa tunnistetut jatkokehitystarpeet digitaalisen infrastruktuurin ja palvelujen vahvistamisen osalta, huomioiden ilmastotavoitteet sekä toimintaympäristön muutos.

Hankkeella pyritään kehittämään logistiikka-alan suuntauksia vihreitä arvoja kohti, optimoimaan logistiikkaketjuja sekä soveltaa digitaalisia työkaluja ja data-analytiikkaa fokuksena inter- ja multimodaalikuljetukset (eri kuljetusmuotojen älykäs yhdistely).

Kolmen työpaketin ja erilaisten karttojen, testausten sekä tuotteistamisen kautta saadaan parannettua yritysten tiedonkulkua, läpinäkyvyyttä, etähallintaa ja kilpailukykyä. Lisäksi optimoidaan ja tehostetaan logistiikkaa, pyritään vähentämään päästöjä ja parantamaan kustannustehokkuutta.

TYÖPAKETIT

Hankkeesta sitä sun tätä muualla

Lue Vedia Oyn Lasse Nykäsen blogista Multimodaalikuljetusten konsolidoinnin digitalisaatio -työpajasta. Maaliskuussa pidettiin hankkeen ensimmäinen työpaja, jossa keskityttiin kestävään ja älykkääseen digisiirtymään sekä niiden merkityksestä Suomen ensimmäiselle kuivasatamalle RRT-terminaalille. Alustuksessa Fintraffic:n Teemu Heikura kertoi tulevasta eFTI-säädännöstä ja mitä viranomaispuolella nyt tapahtuu logistiikan digitalisaatiossa. Tullin Ollipekka Mäkitalo esitteli puolestaan Tulli 2.0 toimintaa. Itse työpajassa käsiteltiin digitaalista kaksosta, datan ja tiedon kehitystä sekä näiden roolia multimodaalikuljetuksissa, logistiikan liiketoiminnassa ja markkinassa.

Vedia Digi RRT-Blogi

Tästä pääset lukemaan Limowa ryn Heikki Lahtisen ja Xamkn Tiina Poikolaisen Read-julkaisun liittyen havaintoihin Ruotsin yhdistettyjen kuljetusten järjestelmän kehityksestä. Digivireä-RRT oli myös matkassa tutkimassa kuinka Ruotsin suuret kombi-/ intermodaaliterminaalit toimivat. Matkan aikana keräsimme ideoita Kouvolan RRT-terminaalin toimintoihin ja toimintaan. Pääsimme osallistumaan Railport Hallsberg-Göteborg seminaariin ja tutustumaan tarkemmin Eskilstuna Logistik & Etablering:n toimintaan ja toimintoihin. Paljon on tällä saralla vielä opittavaa ja tehtävää jäljellä, käy lukemassa!

Yhdistettyjen kuljetusten järjestelmien kehitys Ruotsissa

Faktat

Digivihreä RRT - kestävää kilpailukykyä ja turvallisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä

01.01.2023 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 409 527 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 162 737 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)