Monimuotoista ja digitaalista palvelumuotoilun täydennyskoulutusta koulutetuille maahanmuuttajille Uudellamaalla ja (verkkokoulutus) Kymenlaaksossa.

Hanke päättyy elokuussa 2023

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille sidosryhmille ja upeille koulutuksen läpikäyneille naisille. Yhteinen matkamme on ollut mahtava. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista on koottu julkaisu.

Lue hankkeesta: Matkalla muotoilun osaajaksi — Kokemuksia maahanmuuttajanaisten palvelumuotoilukoulutuksesta – Theseus

Palvelumuotoilun verkkokoulutusta
maahanmuuttajataustaisille henkilöille

Koulutus on tarkoitettu Suomeen muuttaneille maahanmuuttajille, erityisesti naisille joilla on korkeakouluopintoja tai ammatillinen tutkinto ja jotka asuvat Uudellamaalla tai Kymenlaaksossa.

KESKEISTÄ HANKKEESSA

Hankkeessa toteutetaan kolme monimuotoista koulutuskokonaisuutta 2 kpl Uudellamaalla ja 1 kpl Kymenlaaksossa. Hanke pyrkii lisäämään yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden ymmärrystä ja tietoisuutta digitaalisen ja käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun mahdollisuuksista toteuttamalla osana koulutusta noin 25 yritystoimeksiantoa, joissa koulutettavat pääsevät käytännössä soveltamaan oppimiaan asioita sekä verkostoitumaan potentiaalisten työnantajien ja tilaajien kanssa.

Hankkeen tavoitteET

 • Kehittää, pilotoida ja tuotteistaa korkeakoulutetuille maahanmuuttajille, erityisesti naisille monimuoto-opiskeluun perustuva digitaalinen palvelumuotoilun täydennyskoulutuskokonaisuus
 • Kehittää kohderyhmän erityispiirteet huomioiva koulutusta tukeva ohjausmalli
 • Parantaa erityisesti maahanmuuttajanaisten digitaalisen palvelumuotoilun osaamista ja työllistymismahdollisuuksia
 • Pitkällä aikavälillä lisätä naisten osuutta tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä täydennyskoulutuksen avulla

 

Palvelumuotoilun koulutus

 • Mitä kieltä koulutuksessa puhutaan?
  Koulutuksen kieli on englanti/suomi.
 • Miksi osallistua?
  Koulutus tarjoaa tietoa palvelumuotoilusta, palvelumuotoilun työkaluista ja menetelmistä. Palvelumuotoilun osaaminen parantaa mahdollisuuksia työllistyä erilaisiin kehittämistehtäviin. Koulutuksesta saa todistuksen.
 • Missä koulutus järjestetään?
  Uudenmaan koulutukset järjestetään Laurean kampuksilla Leppävaarassa ja Tikkurilassa. Koulutuspäivät toteutetaan arkisin klo 9–17 yhtenä tai kahtena päivänä viikossa.
 • Milloin koulutus järjestetään?
  • 15.11.2021 – 5.3.2022 Uusimaa
  • 8.3.2022-17.5.2022 Verkkokoulutus, Kymenlaakso
  • 31.10.2022 -2.3.2023 Uusimaa
  • Ilmoittautuminen

AJANKOHTAISTA

Hankkeen tuloksia

DiversCity hanke loppuu elokuussa 2023. Tiivistimme upean hankkeemme videoksi.

Kurkkaa täältä

 

 

Inclusive Design In Action

DiversCity project invites you to Inclusive Design in Action Event on 16.5.2023 (13-16) at Futurice. Join us for a discussion about how might we create inclusive organizations and diverse services.

REGISTER HERE https://forms.office.com/e/epLVKAgEwT

Please, note! The registration will end on 8.5.2023 or as the seats are filled out (we have 60 seats available). Event will be also streamed online.

To cancel your registration, please use this link: https://forms.office.com/e/EingKVvTdU

Syksyn koulutukseen haku käynnissä!

Osallistu DiversCity -hankkeen palvelumuotoilukoulutukseen. Osallistujahaku käynnissä nyt!

Lue lisää www.diverscity.fi ja ilmoittaudu mukaan. Koulutus toteutetaan Espoon Leppävaarassa Laurea ammattikorkeakoulun kampuksella.

Seuraava koulutus alkaa syksyllä

DiversCity-koulutuksen Kymenlaakson kierroksen tehtävän antia

Kymenlaakson verkkokoulutus on päättynyt 17.5.2022

Kymenlaakson verkkokoulutukseen ilmoittautuminen päättyi 6.3.2022

 

TAPAHTUMAT

Hankkeessa tuotettua

DiversCity sitoutti kohderyhmän ja onnistui tavoitteissaan

Kirjoitimme artikkelin Xamkin Next verkkolehteen.

Kurkkaa artikkeli  DiversCity -hanke sitoutti kohderyhmän ja onnistui tavoitteissaan – Next (xamk.fi)

Tekoäly palvelumuotoilijan apuna – miten hyödyntää tekoälyn luomia kuvia

DiversCity-hankkeen palvelumuotoilun kurssilla päätettiin kokeilla uusia, paljon keskustelua herättäneitä tekoälykuvageneraattoreita palvelumuotoiluun ja erityisesti prototyyppien rakennukseen. Testijoukkona toimivat DiversCity-kurssin palvelumuotoilun opiskelijat, jotka kokeilivat, miten tekoälykuvageneraattoreita voisi soveltaa palveluiden prototypointiin. Lue lisää artikkelista:

Tekoäly palvelumuotoilijan apuna – miten hyödyntää tekoälyn luomia kuvia | Laurea Journal

Monimuotoisuudella kilpailuetua ja lisäarvoa yrityksille

Monimuotoisen työyhteisön on todettu lisäävän yrityksen kehittymiskykyä ja työyhteisön innovatiivisuutta. DiversCity -hankkeen palvelumuotoilukoulutuksessa maahanmuuttajanaiset näyttivät osaamistaan liiketoiminnan kehittämisessä ja verkostoituivat yritysten kanssa.

Lue lisää: Monimuotoisuudella kilpailuetua ja lisäarvoa yrityksille | READ Xamk

Palvelumuotoilun koulutuksella vahvistetaan maahanmuuttajanaisten osaamista

Fyssariikka tiimin Fake Ad- harjoitus

Hankkeen verkkokoulutuskierros saatiin päätökseen toukokuussa. Lue lisää Kymenlaakson koulutuksesta Next verkkolehdestä.

Palvelumuotoilun koulutuksella vahvistetaan maahanmuuttajanaisten osaamista – Next 

Maahanmuuttajaäidin työttömyys voi periytyä äidiltä tyttärelle

 

Read nro 4/2021. Suomessa maahanmuuttajanaisten työllistyminen on heikkoa muihin pohjoismaihin verrattuna. Palvelumuotoilun täydennyskoulutus auttaa verkostoitumaan työelämään ja lisää ammattitaitoa kehittämistehtävissä. Lue lisää…

Faktat

DiversCity

01.09.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Laurea-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nicehearts ry

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 444 403 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 156 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen Elinkeino-, Liikenne ja Ympäristökeskus (ELY), Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia