Monimuotoista ja digitaalista palvelumuotoilun täydennyskoulutusta koulutetuille maahanmuuttajanaisille Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

 

KESKEISTÄ HANKKEESSA

Hankkeessa toteutetaan kolme monimuotoista koulutuskokonaisuutta 2 kpl Uudellamaalla ja 1 kpl Kymenlaaksossa. Hanke pyrkii lisäämään yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden ymmärrystä ja tietoisuutta digitaalisen ja käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun mahdollisuuksista toteuttamalla osana koulutusta noin 25 yritystoimeksiantoa, joissa koulutettavat pääsevät käytännössä soveltamaan oppimiaan asioita sekä verkostoitumaan potentiaalisten työnantajien ja tilaajien kanssa.

 

Hankkeen tavoitteET

 • Kehittää, pilotoida ja tuotteistaa korkeakoulutetuille maahanmuuttajanaisilleille monimuoto-opiskeluun perustuva digitaalinen palvelumuotoilun täydennyskoulutuskokonaisuus
 • Kehittää kohderyhmän erityispiirteet huomioiva koulutusta tukeva ohjausmalli
 • Parantaa erityisesti maahanmuuttajanaisten digitaalisen palvelumuotoilun osaamista ja työllistymismahdollisuuksia
 • Pitkällä aikavälillä lisätä naisten osuutta tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä täydennyskouluksen avulla

 

KOHDERYHMÄT & TOIMINTA-ALUE

Koulutus on tarkoitettu Suomeen muuttaneille naisille joilla on korkeakouluopintoja tai ammatillinen tutkinto ja jotka asuvat Uudellamaalla tai Kymenlaaksossa. Osallistujamäärä on rajattu.

Mitä kieltä koulutuksessa puhutaan?
Koulutuksen kieli on suomi ja englanti, osallistujien kielitaito huomioiden.

Missä koulutus järjestetään?
Kymenlaakson koulutus järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella. Uudenmaan koulutukset järjestetään Laurean kampuksilla Leppävaarassa ja Tikkurilassa. Koulutuspäivät toteutetaan arkisin klo 9–17.

Milloin koulutus järjestetään?

15.11.2021 – 5.3.2022 Uusimaa

8.3.2022-17.5.2022 Kymenlaakso

1.11.2022 -28.2.2023 Uusimaa

 

Yrityksille, julkisille organisaatioille ja yhdistyksille

Kolmen kuukauden aikana DiversCity -koulutuksen osallistujat työstävät yrityksen, järjestön tai julkisen organisaation toimeksiantoa palvelumuotoilun menetelmin ohjattuna ryhmätyönä. Toimeksiannon tarjoaminen on maksutonta yritykselle. Yrityksellä tulee olla toimintaa Uudellamaalla tai Kymenlaaksossa.

Jos olet kiinnostunut toimeksiantajan roolista, ota yhteyttä ja keskustellaan lisää toimeksiannon mahdollisuuksista.

Esimerkkejä toimeksiannoista

 • Digitaalisen sovelluksen prototyypin kehittäminen.
 • Asiakasymmärryksen kehittäminen asiakasprofiloinnin avulla.
 • Palvelupolkujen rakennus.
 • Selvitys palvelun saavutettavuudesta.
 • Verkkoviestinnän kehittäminen (esimerkiksi verkkokauppa, verkkosivut, kampanja).
 • Rekrytointiprosessin kehittäminen.

 

Toimeksiantajan etuja

 • Näkökulmia kansainvälisten osaajien rekrytointiin.
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen.
 • Digitaalisten palveluiden saavutettavuuden ja löydettävyyden parantaminen.
 • Verkostot koulutusalalle ja kansainvälisiin osaajiin Suomessa.
 • Sparrausta, uusia ideoita ja tuoretta näkökulmaa liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Mahdollisuus oppia palvelumuotoilun hyödyntämisestä.
 • Uusien asiakasryhmien löytäminen.
 • Palveluiden käyttäjäkokemuksen sujuvoittaminen.
 • Lisäresursseja toiminnan kehittämiseen.
 • Mahdollisuus tehdä digitaalisista palveluista toimivia monenlaisille kohderyhmille.
 • Maahan muuttaneiden osallisuuden ja työllisyyden vahvistaminen.
 • Uusien kohderyhmien tai jäsenten löytäminen yhdistystoimintaan.

 

Lisätietoa hankkeesta ja koulutuksesta: DiversCity – monimuotoista ja digitaalista palvelumuotoilua

Infotilaisuus Kymenlaakson koulutuksesta pidetään Teams – verkkotilaisuutena 20.1.2022.

Ilmoittautuminen Kymenlaakson infoon tästä

Haku Kymenlaakson koulutuksen osallistujille aukeaa tammikuussa 2022.

Kymenlaakson koulutuksesta voi tiedustella hankkeen henkilökunnalta.

Lisätietoja

Minna Nieminen
projektipäällikkö
p. 044 702 8311

Sara Ojaniemi
TKI-asiantuntija
p. 050 911 8891

etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

DiversCity-hankkeen tietosuojaseloste

Koulutukset

Hankkeen ensimmäisen koulutuskierroksen infotilaisuus pidetään Zoomissa 28.10.2021 ja ensimmäinen koulutuskierros Uudellamaalla pyörähtää käyntiin 15.11.2021.

Tule kuulemaan lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu infotilaisuuteen ja/tai Uudenmaan koulutukseen:

Ilmoittautuminen-Registration – DiversCity

 

Uutiset

Faktat

01.09.2021 - 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Laurea-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nicehearts ry

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 444 403 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 156 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen Elinkeino-, Liikenne ja Ympäristökeskus (ELY), Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia