Monimuotoista ja digitaalista palvelumuotoilun täydennyskoulutusta koulutetuille maahanmuuttajille Uudellamaalla ja (verkkokoulutus) Kymenlaaksossa.

 

Palvelumuotoilun verkkokoulutusta
maahanmuuttajataustaisille henkilöille

Koulutus on tarkoitettu Suomeen muuttaneille maahanmuuttajille, erityisesti naisille joilla on korkeakouluopintoja tai ammatillinen tutkinto ja jotka asuvat Uudellamaalla tai Kymenlaaksossa.

KESKEISTÄ HANKKEESSA

Hankkeessa toteutetaan kolme monimuotoista koulutuskokonaisuutta 2 kpl Uudellamaalla ja 1 kpl Kymenlaaksossa. Hanke pyrkii lisäämään yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden ymmärrystä ja tietoisuutta digitaalisen ja käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun mahdollisuuksista toteuttamalla osana koulutusta noin 25 yritystoimeksiantoa, joissa koulutettavat pääsevät käytännössä soveltamaan oppimiaan asioita sekä verkostoitumaan potentiaalisten työnantajien ja tilaajien kanssa.

Hankkeen tavoitteET

 • Kehittää, pilotoida ja tuotteistaa korkeakoulutetuille maahanmuuttajille, erityisesti naisille monimuoto-opiskeluun perustuva digitaalinen palvelumuotoilun täydennyskoulutuskokonaisuus
 • Kehittää kohderyhmän erityispiirteet huomioiva koulutusta tukeva ohjausmalli
 • Parantaa erityisesti maahanmuuttajanaisten digitaalisen palvelumuotoilun osaamista ja työllistymismahdollisuuksia
 • Pitkällä aikavälillä lisätä naisten osuutta tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä täydennyskoulutuksen avulla

 

Kymenlaakson koulutus

 • Mitä kieltä koulutuksessa puhutaan?
  Koulutuksen kieli on selkosuomi ja englantia käytetään tukikielenä tarvittaessa.
 • Miksi osallistua?
  Koulutus tarjoaa tietoa palvelumuotoilusta, palvelumuotoilun työkaluista ja menetelmistä. Palvelumuotoilun osaaminen parantaa mahdollisuuksia työllistyä erilaisiin kehittämistehtäviin. Koulutuksesta saa todistuksen.
 • Missä koulutus järjestetään?
  Kymenlaakson koulutus järjestetään verkkokoulutuksena.
  Uudenmaan koulutukset järjestetään Laurean kampuksilla Leppävaarassa ja Tikkurilassa. Koulutuspäivät toteutetaan arkisin klo 9–17 yhtenä tai kahtena päivänä viikossa.
 • Milloin koulutus järjestetään?
  • 15.11.2021 – 5.3.2022 Uusimaa
  • 8.3.2022-17.5.2022 Verkkokoulutus, Kymenlaakso
  • 1.11.2022 -28.2.2023 Uusimaa
 • Ilmoittautuminen

Lisätietoja

Minna Nieminen
projektipäällikkö
p. 044 702 8311

Sara Ojaniemi
TKI-asiantuntija
p. 050 911 8891

etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

DiversCity-hankkeen tietosuojaseloste

TAPAHTUMAT

AJANKOHTAISTA

Seuraava koulutus alkaa syksyllä

DiversCity-koulutuksen Kymenlaakson kierroksen tehtävän antia

Kymenlaakson verkkokoulutukseen ilmoittautuminen päättyi 6.3.2022

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2022: ILMOITTAUTUMINEN SEURAAVAAN KOULUTUKSEEN

Hankkeessa tuotettua

Maahanmuuttajaäidin työttömyys voi periytyä äidiltä tyttärelle

 

Read nro 4/2021. Suomessa maahanmuuttajanaisten työllistyminen on heikkoa muihin pohjoismaihin verrattuna. Palvelumuotoilun täydennyskoulutus auttaa verkostoitumaan työelämään ja lisää ammattitaitoa kehittämistehtävissä. Lue lisää…

Faktat

DiversCity

01.09.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Laurea-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nicehearts ry

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 444 403 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 156 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen Elinkeino-, Liikenne ja Ympäristökeskus (ELY), Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia