Hankkeen osatuella hankitaan mittalaitteita energiaselvityksiä varten

tavoitteet

Tavoitteena on tehdä energiatehokkuuden edistämiseksi vaativien kohteiden (esimerkiksi suuri jäähdytys- ja/tai lämmitystarve, suurikulutuksisten sähkölaitteiden käytön energiatehokkuuden kehittäminen) energiaseurannan toimintamalli- ja ohjeistus. Mallin perustana tulee olemaan energian käytön nykytilan selvitykset sekä niiden perusteella tehdyt toimenpiteet. Olennainen tutkimuksellinen osa on pitkäaikainen seuranta. Seurannan avulla luodaan tietoa ja kokemusta parhaista toimintatavoista ja mm. tarvittavista (jatkuva)toimisista mittauksista.

Ecool, investointi -hanke on rinnakkaishanke Ecool-hankkeelle. Investointiosiossa toteutetaan vain investointihankinnat.

toimenpiteet

Toteutetaan hankkeen investoinnit; mittalaitteet, dataloggerit ja clamp-anturi

tulokset

Tuloksena energiaselvityksiä varten hankitut mittalaitteet.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Erja Tuliniemi, 044 702 8469, erja.tuliniemi@xamk.fi

Faktat

Ecool, investoinnit

01.10.2015 – 30.04.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 54 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 54 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus

Asiasanat