Elintarvikeviennin Osaaja -hanke lisää elintarvikealan yritysten vientiosaamista.

Hankkeen tavoitteena on lisätä elintarvikealan yritysten vientiosaamista tuottamalla ja pilotoimalla Elintarvikeviennin Osaaja -koulutusohjelma (30 op), joka täyttää ammattikorkeakoulutasoisen erikoistumiskoulutuksen kriteerit. Koulutus perustuu elintarvikealan erityistarpeisiin ja lähtökohtiin.

Kohderyhmään kuuluvat kasvuhakuiset elintarvikealalla toimivat pk-yritykset ja henkilöt, joilla on soveltuva, vähintään amk-tasoinen tutkinto tai vankka kokemus elintarvikealalta ja jotka haluavat kehittyä elintarvikeviennin osaajiksi.

Elintarvikeviennin Osaaja -koulutusohjelma toteutetaan moduulimuotoisesti. Ohjelma sisältää seitsemän moduulia, jotka muodostuvat lähiopetuspäivistä, työpajatyöskentelystä ja verkko-opetuksesta. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät työelämän tarpeista lähtevän kehittämistehtävän. Ensimmäinen ohjelma alkaa syksyllä 2018.

Elintarvikeviennin Osaaja -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke saa Maa- ja metsätalousministeriön osarahoitusta.

Lisätietoja:

Merja Ryökäs
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Pienyrityskeskus
merja.ryokas@xamk.fi
040 7375 407
Tarja Römer-Paakkanen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
tarja.romer-paakkanen@haaga-helia.fi
050 0981 393
Mikko Lahti
Karelia-ammattikorkeakoulu
mikko.lahti@karelia.fi
050 3067 476
Sari Alatalo
Oulun ammattikorkeakoulu
sari.alatalo@oamk.fi
040 1415 336

 

Tule mukaan Elintarvikeviennin Osaaja -koulutusohjelman Facebook-ryhmään, joka on avoin kaikille elintarvikeviennistä kiinnostuneille!

ELINTARVIKEVIENNIN OSAAJA -KOULUTUSOHJELMA 2018-2019

Uusi Elintarvikeviennin Osaaja -koulutusohjelma (30 op) perustuu elintarvikealan erityistarpeisiin ja lähtökohtiin, ja sillä on vahva kytkentä työelämään. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti elintarvikealalla toimiville pk-yrityksille ja henkilöille, joilla on soveltuva amk-tasoinen tutkinto tai vankka kokemus elintarvikealalta ja jotka haluavat kehittyä elintarvikeviennin osaajiksi.

Koulutusohjelmassa on seitsemän jaksoa:

  • 14 lähiopetuspäivää ja koulutuksen päätöspäivä
  • oppimistehtävät ja työpajat lähipäivien yhteydessä
  • verkko-opetus (Moodle)

Kehittämistehtävä:

Koulutuksen aikana osallistujat tekevät työelämän tarpeista lähtevän kehittämistehtävän, joka liittyy omaan työhön/yritykseen mahdollisuuksien mukaan.

 

1. ohjelma 11.10.2018-16.5.2019 Mikkelissä

Lähijaksot:

Torstaisin klo 12-19 ja perjantaisin klo 9-16

1. Ennakointi ja strategiat. Kohdemarkkinoiden tuntemus (1/2) 11.-12.10.2018
2. Asiakaslähtöinen tuotteistamisosaaminen 8.-9.11.2018
3. Markkinointiviestintä ja brändäys 13.-14.12.2018
4. Myyntitaidot, henkilökohtainen myyntityö 17.-18.1.2019
5. Kohdemarkkinoiden tuntemus (2/2) 14.-15.2.2019
6. Vientiliiketoiminnan suunnittelu 14.-15.3.2019
7. Vientiprosessien hallinta 11.-12.4.2019

Päätöspäivä: kehittämistehtävien esittelyt, koulutuksen yhteenveto ja palautteet 16.5.2019 klo 9-16

 

 

2. ohjelma 24.1.-10.10.2019 Oulussa

Lähijaksot:

Torstaisin klo 12-19 ja perjantaisin klo 9-16

1. Ennakointi ja strategiat. Kohdemarkkinoiden tuntemus (1/2) 24.-25.1.2019
2. Asiakaslähtöinen tuotteistamisosaaminen 14.-15.2.2019
3. Markkinointiviestintä ja brändäys 28.-29.3.2019
4. Myyntitaidot, henkilökohtainen myyntityö 25.-26.4.2019
5. Kohdemarkkinoiden tuntemus (2/2) 23.-24.5.2019
6. Vientiliiketoiminnan suunnittelu 22.-23.8.2019
7. Vientiprosessien hallinta 12.-13.9.2019

Päätöspäivä: kehittämistehtävien esittelyt, koulutuksen yhteenveto ja palautteet 10.10.2019 klo 9-16

 

Koulutus on osallistujille maksuton.Hae mukaan koulutukseen klikkaamalla tätä linkkiä (Webropol)

1. ohjelma: Mikkeli (11.10.2018-16.5.2019) – hakuaika päättynyt
2. ohjelma: Oulu (24.1.-10.10.2019) – hakuaika päättynyt

 

Lisätietoja: Merja Ryökäs, merja.ryokas@xamk.fi, 040 7375 407

Faktat

Elintarvikeviennin osaaja

15.12.2017 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 526 396 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö