Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen - uudistettuun kulttuurilakiin perustuva kehittämistehtävä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille on OKM-rahoitteinen, alueellinen kehittämistehtävä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnissa. Kehittämistehtävä toteutuu kahden vuoden aikana ajalla 1.1.2020 – 31.12.2021. Päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Toiminta perustuu keväällä 2019 uudistettuun kuntien kulttuurilakiin. Tietosuojaseloste.

Tulossa! LOPPUSEMINAARI 1.12.2021

SAVE THE DATE! Eloa ja iloa loppuwebinaari 1.12.2021 klo 9-16

Webinaari kulttuurin ja taiteen edistämisestä kunnissa ja osana kuntalaisten elämää. Seminaarin sisältönä asiantuntijapuheenvuoroja, taidetuokioita, esimerkkejä taiteen osallistavasta käytöstä eli Eloa iloa pilotit, osallistavia menetelmiä ja keskustelua aiheesta, verkostoitumista. Tarkempaa tietoa pian!

TAIDE- JA KULTTUURIPILOTIT 2021

Vuoden 2021 aikana Eloa ja iloa kehittämistehtävä pilotoi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnissa 20 erilaista taide- ja kulttuuripalvelua tai toimintamallia. Pilottien lähtökohta perustuu 2020 toteutettuihin kuntalaiskyselyihin sekä loppuvuodesta toteutuneisiin yhteiskehittelytyöpajoihin. Kohderyhmät on valittu kuntien kulttuurivastaavia ja kuntalaisia kuunnellen. Suurin tarve kyselyjen mukaan on ikäihmisille – siksi puolet piloteista toteutuu tälle kohderyhmälle. Kokeiltavan palvelun tai toimintamallin sisällön suunnittelee ja toteuttaa tehtävään valittu taiteilija tai kulttuurityöntekijä tai työryhmä. Synergiaa ja yhteistyötä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Pilottien ydin on kokeilla jotain uudenlaista ja mallintaa kokeilut niin, että ne ovat toistettavissa jatkossakin.

Kuvassa Taikuri-jonglööri Janne Mustonen esiintyy näyteikkunassa Kouvolassa 14.9.2021. Valokuva Heidi Koskinen-Järvisalo.

 

Kulttuuria päätöksentekoon

Kulttuuri on oikeus
Kulttuuri on kaikkien kuntalaisten peruspalvelu. Taide ja kulttuuri antaa asukkaille elämyksiä, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin osana hyvää elämää.

Lähikulttuuri rakentuu täällä
Lähikulttuuri on oman paikkakunnan kulttuuritoimijoiden – kunnan, taide- ja kulttuurilaitosten, järjestöjen, taiteilijoiden ja yrittäjien tuottamaa. Monialainen yhteistyö synnyttää omaleimaista ja voimakasta kulttuuria. Elinikäinen kulttuurikasvatus rakentaa kuntalaisten hyvinvointia ja avaa omien juurien ja kulttuuriperinnön ymmärtämistä. Paikallinen kulttuuri on yhteinen asia.

Kulttuuristaan alue tunnetaan
Korkeatasoinen kulttuuri ja taide luo maakunnan ja kuntien pito-, veto- ja elinvoimaa. Kulttuurin vaikutukset ulottuvat aluekehittämiseen, elinkeinoihin, maankäyttöön, ympäristöön, matkailuun sekä hyvinvointiin. Kulttuurin kansainvälinen ulottuvuus vahvistaa sen laaja-alaista vaikuttavuutta. Kulttuuri on kilpailutekijä ja tuloerä.

 

KULTTUURIN TEAVIISARI

Kulttuuritoiminta on yksi osa-alue hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kulttuuri kunnan toiminnassa -tiedonkeruu toteutetaan keväällä 2021 toisen kerran. Tiedonkeruulomaketta on valmisteltu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä kunta-asiantuntijoiden kanssa. Tiedonkeruun tulokset päivitetään TEAviisariin syksyllä 2021. Kulttuurin TEAviisarista löytyy lisätietoa osoitteesta www.teaviisari.fi/kulttuuri.

Tanja Pulkka opiskelee dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.  Videosarja on osa Tanjan opinnäytetyötä. Opinnäytteen tilaaja on Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli alueellisen kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä. Videoilla Tanja käy tiiviisti läpi, mitä on tiedolla johtaminen ja miten TEAviisaria voi hyödyntää kunnan kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa.

Tervetuloa mukaan!

Video 1. Kulttuurin TEAviisari johdanto. 
Video 2. Tiedon hakeminen.
Video 3. Tiedon vertailu.
Video 4. Tiedon hyödyntäminen.
Video 5. Tiedon hyödyntäminen jatkuu.
Video 6. Tiedonkeruuseen valmistautuminen. 

 

JULKAISUT

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen kulttuurin kehittämistehtävän julkaisut. Julkaisut löytyvät oheisten linkkien takaa sähköisinä pdf-versioina.

100 leikkiä on Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen – alueellisen kulttuurin kehittämistehtävän ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ry:n yhteistyö. Julkaisu on lähetetty syysloman 2020 aikoihin molempien maakuntien päiväkoteihin ja kouluihin. (https://www.theseus.fi/handle/10024/345564)

Kuvataiteilija, palvelumuotoilija Saija Koposen opinnäytteen pohjalta tehty opas Taiteilijan ja tilaajatahon välinen vuorovaikutus: Opas taiteilijalle. Opas käsittelee tilaustöissä huomioitavia asioita taiteilijan näkökulmasta. Se on jaettu aihe- ja aika-alueisiin ennen tilaustyöstä sopimista, työskentelyn aikana ja teoksen luovutuksen jälkeen. (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-273-3)

Tapahtumajärjestäjän opas on tarkoitettu erilaisten ja erikokoisten tapahtumien järjestäjille avuksi organisointiin ja lupakäytänteisiin. Oppaan sisällön on koonnut kulttuuri-, ohjelma-, tapahtuma- ja luontopalveluja tarjoava pitkän linjan tapahtuma-alan toimija Virve Niiranen / CreativeKaiku. Oppaan tuotanto Eloa iloa yhdessä Kaakon taiteen kehittämistehtävän kanssa. Kaakon taiteen kehittämistehtävä keskittyy luomaan edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle Etelä-Karjalan kunnissa. (https://www.theseus.fi/handle/10024/354583)

Tulossa opassarjaan 2021
*Rahapuhetta taide-, kulttuuri- ja tapahtumatuotannoista

 

YLEISÖLUENNOT

Tule kuulemaan miten kulttuuri antaa ihmiselle elämyksiä, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Tutkitusti kulttuurin harrastaminen vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Taiteen ja kulttuurin vaikutuksesta hyvinvointiin -luentosarja Etelä-Karjalan kunnissa, alkaen 16.9.2021. Luennoitsijana Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen – kulttuurin kehittämistehtävän projektipäällikkö, teatteri- ja draamatoimija Piia Kleimola. Tilaisuudet kaikille kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia. Kesto n. 1 h. Luennot järjestää Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry ja Etelä-Karjalan Muisti ry / Etelä-Karjalan Muistiluotsi. Etelä-Karjalan lisäksi ainakin yksi luento myös Kymenlaaksossa, Kulttuuritila Kuva-Portti Kouvolan keskustassa, maanantaina 15.11.2021 klo 18. Tervetuloa!

 

LYHYTKOULUTUKSET

Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveysalan työtä – kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutukset

Keväällä 2021 kulttuurin kehittämistehtävä Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen järjesti yhdessä Taikusydämen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueverkostojen kanssa kuusi erilaista lyhytkoulutusta otsakkeella Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveysalan työtä. Koulutuksissa tutustuttiin taiteen ja kulttuurin merkitykseen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Toteutuneet…
*Mitä on kulttuurihyvinvointi -yleiskatsaus ma 29.3.2021
*Kulttuurihyvinvoinnin kohderyhmänä lapset, nuoret ja perheet ti 30.3.2021
*Kulttuurinen vanhustyö ti 30.3.2021
*Kulttuurihyvinvoinnin kohderyhmänä aikuisten sosiaali- ja työelämäpalvelut ke 31.3.2021
*Kokemustoiminta taiteen ja kulttuurin keinoin ke 31.3.2021
*Kulttuurihyvinvoinnin kohderyhmänä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat to 15.4.2021
*Erityisryhmät, erityislasten ja -nuorten teatteritoiminnasta valmistunut opinnäytetyö, to 23.9.2021

Lämmin kiitos puhujille ja osallistujille!

Lisätietoja

Piia Kleimola
Projektipäällikkö
050 305 9392
piia.kleimola@xamk.fi

Taidetutka -verkkolehti

TAIDETUTKAN teemana TAIDE JA KULTTUURI KUNNISSA

Verkkolehti Taidetutka nostaa esiin taiteen ja kulttuurin uusia rajapintoja, esittelee kiinnostavia toimijoita, tekoja ja ilmiöitä ja syventää keskustelua taiteen merkityksistä. Tuorein numero käsittelee taidetta ja kulttuuria kunnissa. Lehden uusimman numeron päätoimittajana toimii Piia Kleimola, joka työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkilla projektipäällikkönä kuntien kulttuuritoimintalakiin pohjautuvassa kehittämistehtävässä Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen. Kehittämistehtävä toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Numerossa mukana artikkelit Poweria kulttuuriin: kunta, yritys ja yhdistykset yhteistyössä Luumäen mallissa ja Kotkan laillisesta graffitiseinästä Kuinka seinäunelmasta tuli unelmaseinä?

Sweet home Kuusankoski – Anthem kotikaupungillemme Kouvolalle on Kuusankosken Musiikkiluokkien 5M-luokan ja opettaja Jenni Salon joulukuussa 2020 valmistama musiikkivideo. Videolla fiittaamassa Kuusankosken Musiikkiluokat 3-6M sekä Cuusaa All Stars-bluesband. Kuvan Kouvolan kaupungintalon portailta ottanut Maarit Virtanen. Oppilaiden kanssa kuvassa apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell.

Ajankohtaista

Alvar Aalto -viikko kuorruttaa Kouvolan kulttuurilla

Alvar Aallon kulttuuriperintöä juhlistava ja siitä inspiroituva tapahtumakokonaisuus järjestetään elokuun puolivälissä Kouvolassa. Tiedossa on monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille kävelyopastuksista elokuvailtaan ja taidenäyttelyistä pyöräretkeen. Alvar Aalto-viikko liittyy Kouvolan vuoden 2021 puheenjohtajuuskauteen Aalto-kaupunkien verkostossa. Aalto-viikon tapahtumajärjestäjäksi on voinut hakea kuka tai mikä taho tahansa. Viikko on tarkoitettu kaikille, niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Tämä on oikeastaan kaikkien yhteinen kaupunkifestivaali,...

”Toimii paremmin kuin 100 Buranaa” eli kulttuurikymppi – taide- ja kulttuurikysely ehdokkaille

”Toimii paremmin kuin 100 Buranaa” eli kulttuurikymppi – taide- ja kulttuurikysely ehdokkaille   Kulttuurikymppi oli kymmenen kysymyksen mittainen taide- ja kulttuurikysely Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnallisvaaliehdokkaille. Kyselyn päätavoite oli jakaa tiiviissä muodossa olevaa taide- ja kulttuurialan tietoa, ajatuksella ’katso lähelle’. Oli myös kiinnostavaa nähdä, minkä verran kyselyyn ylipäätään tullaan vastaamaan ja miten. Vastauskenttiin kirjoittaminen oli pakollista,...

Toimivaa kulttuurin ja taiteen jakopalvelua tarvitaan

Taiteen ja kulttuurin tuottajille suunnatun kyselyn 57 vastaajasta 55 olisi kiinnostunut jakamaan itse tuottamaansa kulttuurisisältöä yhteisöllisessä digitaalisessa palvelukanavassa korvausta vastaan. Toisaalta kyselyssä nousi myös esiin, että erilaisia myynti- ja markkinointikanavia on paljon, mutta erottuminen tai maksavien asiakkaiden löytäminen on hankalaa.   Taiteen ja kulttuurin jakopalvelun markkinakartoitus Diglio on kehitteillä oleva taiteen ja kulttuurin jakopalvelu. Jari...

Lapset tietää!

Valtakunnallisen Leikkipäivä-viikon (19.-25.4.2021) kunniaksi tehty blogi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirille. Teen kirjaa. Kirja on DRAAMALEIKKI eli arjen leikkiä teatterin keinoin. Olen tehnyt – tai siis jättänyt tekemättä – tätä kirjaa jo seitsemän vuotta. Sisuunnuin taas ja päätin, että kirja valmistuu siihen hetkeen, kun täytän 50. Siihen on nyt vuosi aikaa. Sain vuonna 2014 Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta...

Kestävä kehitys ja taiteen perusopetus

Kestävä kehitys ja taiteen perusopetus Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta, joka tapahtuu koulun ulkopuolella. Opetus noudattaa tiettyjä opetussuunnitelmia. Vuoden 2017 opetussuunnitelmaan sisältyivät taiteenaloina arkkitehtuuri, kuvataide, käsityöt, mediataide, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Taiteen perusopetus mahdollistaa itseilmaisun ja edistää valmiuksia hakeutua taidealojen koulutukseen. Taiteen perusopetus huomioi myös kestävän kehityksen eri...

Faktat

Eloa ja Iloa Kaakkois-Suomeen. Kulttuuritoiminnan kehittäminen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: LAB-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 199 900 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 114 100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus