EMPYRE-hanke tutkii, arvioi ja kehittää menestyksekkäitä eurooppalaisia nuorisotyön käytäntöjä nuorten voimaannuttamiseksi.

EMPYRE-hanke tutkii, kokoaa ja kehittää  nuorisotyön käytäntöjä, joita käytetään nuorten voimaannuttamiseksi Euroopassa. Valittuja menetelmiä käytetään nuorisotyössä kohderyhmille, joita ovat suurimmassa syrjäytymisriskissä olevat ja koulutuksen, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret (NEET).

Hyvien käytäntöjen arviointi ja kehittäminen tapahtuu ylikansallisena ja monialaisena yhteistyönä tiedeyliopistojen, ammattikorkeakoulujen, korkeakouluopiskelijoiden ja eri organisaatioiden nuorisotyöntekijöiden kesken.

Projekti tutkii useita teemoja nuorisotyössä: Mitä sosiaalisen voimaantumisen sisältö on? Millaisia ​​taitoja ja tietoja onnistuneiden käytäntöjen takana on? Millaisia ​​yhteisiä muuttujia ”menestyneiden” käytäntöjen takaa löytyy? Miten onnistuneiden käytäntöjen arviointia voitaisiin kehittää?

Hyvien käytäntöjen osaajat työskentelevät yhdessä projektikumppaneiden ja nuorisotyön opiskelijoiden kanssa ja kehittävät verkko-oppimismoduuleja käyttämällä haastatteluja, lyhytelokuvia, julisteita, artikkeleita, animaatioita jne.

 

Tulokset:

EMPYREn tuloksena syntyi 2 englanninkielistä  verkkokurssia voimannuttavista nuorisotyön käytännöistä sekä avoin sivusto, joka ohjaa hakeutumaan näihin koulutuksiin.

Opiskelijoille suunnattu 5 opintopisteen kurssi on tarkoitus toteuttaa osana kunkin korkeakoulun opetussuunnitelmaa.
Empowering youth (nonstop start), 5 ECTS cr – Xamk

Ammatissa toimiville nuorisotyöntekijöille suunnattu 3 opintopisteen kurssi toteutetaan myös verkossa, ja siinä osallistujat jaetaan kansainvälisiin ryhmiin.
Developing skills of youth workers – EMPOWERING youth work practices, 3 ECTS cr – Xamk

Kurssit tarjotaan Xamkin avoimessa oppimisalustassa PULSE, jonne kuka tahansa voi rekisteröityä ja opiskella kursseille.

Projektissa mukana olevien korkeakoulujen opiskelijat työskentelivät EMPYREn tutkijoina ja verkkokurssien suunnittelijoina asiantuntijoiden kanssa.

Yhteistyö kokosi 10 yliopiston opettajaa, yli 60 yliopisto-opiskelijaa ja 14 nuorisotyöntekijää yhteistyöhön suunnittelemaan kursseja ja rakentamaan sivustoa Empowering youth – Xamk, joka sisältää hankkeessa tuotettua materiaalia, esimerkkejä hyvistä menetelmistä sekä tarinoita, artikkeleita ja inspiraatiota.

EMPYRE projektin ja yhteistyön aikana kumppanit oppivat paljon toisiltaan ja osallistujamaista löytyneistä voimaannuttavista nuorisotyömenetelmistä.

Lisätietoja

Marita Mattila

marita.mattila@xamk.fi

+358 50 312 5094

Faktat

Empowering Youth - Successful youth work practices in Europe (EMPYRE)

01.09.2019 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: University of Lodz; Centrum Zajec Pozaszkolnych Nr 1 w Lodzi; University of Bangor; Gisda cyf; Applied University of Upper Austria Linz; Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 263 393 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Erasmus+ Youth in Action, Strategic Partnerships, Opetushallitus