Engage-hankkeessa nuoret koululaiset hankkivat tarvittavia taitoja ja osaamista aktiivista kansalaisuutta, osallistumista ja vaikuttamista varten.

Nuorten mahdollisuudet harrastaa, saada koulutusta ja työllistyä maaseudulla ovat heikot.

Osallistamalla nuoria oman elinympäristönsä havainnointiin ja mahdollisuuksien tutkimiseen sekä saattamalla heitä yhteen paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa halutaan edesauttaa nuorten kiinnittymistä kotiseutuunsa.
Vahvat tunnesiteet voivat auttaa heitä löytämään tulevaisuutensa kotiseudultaan koulutuksen hankkimisen jälkeen.

Kansainvälisessä ENGAGE projektissa nuoret osallistuvat uuden monialaisen opintokokonaisuuden neljän viikon mittaiselle pilotointijaksolle. Jakson aikana he toteuttavat omia kehittämisideoitaan pohjauten YK:n Kestävän kehityksen periaatteisiin. Ideat esitellään paikallisille päättäjille ja yrittäjille ja niistä käydään yhteinen keskustelu.

Projektissa laaditaan pilotointeihin perustuva käsikirja opettajille.

Nuoret ja opettajat neljästä Euroopan maasta (Islanti, Ruotsi, Latvia ja Suomi) pääsevät tutustumaan toisiinsa ja vertailemaan kokemuksiaan yhteisissä työpajoissa.

Read more in English: www.engageyouth.eu

Lisätietoja

Project manager

Marita Mattila

+358 50 312 5094

marita.mattila@xamk.fi

Faktat

Engaging rural youth - Engage

01.09.2019 – 31.01.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Friends of Rural Development in Iceland

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Salas Primoska school (Latvia) Anttolan yhtenäiskoulu (Suomi) Nesskoli shool (Islanti) Reykjavik University (Islanti), Montenova Montessoriskola Ekonomisk förening (Ruotsi)

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 207 891 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 25 776 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Erasmus+ KA201

Asiasanat