AMBSIMU AR - hankkeen tavoitteena on laajennetun todellisuuden (XR) teknologian tuominen osaksi Xamkin ambulanssisimulaattoria.

Ensihoidon opetustiloihin on luotu virtuaalinen tila, jossa on liikealustalla toimiva oikea ambulanssi täydellä hoito- ja viestintävarustuksella sekä laajat seinänäytöt, joille heijastetaan erilaisia harjoitteluympäristöjä.

AR (lisätty todellisuus) -ja XR (laajennettu todellisuus)-teknologiaa tullaan hyödyntämään koulutussimulaatioiden immersiivisyyden ja todenmukaisuuden tehostamisessa.

AR/XR-teknologian tuominen simulaattoriin nostaa huomattavasti opiskelijoiden työelämävalmiuksia niin hälytysajossa kuin hoitotyössä, kun harjoittelutilanteisiin saadaan todellisuutta vastaavia näkymiä ja tilanteita, joita on muuten hankalaa tai kallista harjoitella.

 

TOIMENPITEET

1) Tutkitaan ja hankitaan ambulanssisimulaattoritoimintaan soveltuvaa AR- VR- ja XR-teknologiaa, jonka avulla kehitetään simulaatioympäristöä todentuntuisemmaksi.

2) Suunnitellaan yhteistyössä Xamkin ensihoidon koulutuksen sekä Kymsoten Ensihoitopalvelujen kanssa AR-teknologialla luotavia harjoitteluskenaarioita hoitotyöhön sekä hälytysajoon.

3) Toteutetaan hoitotilanteisiin liittyviä skenaarioita lisätyn todellisuuden elementeillä (AR-teknologia) potilaaseen, ympäristöön, säätiloihin, äkillisiin muuttujiin jne.

4) Testataan hälytysajon harjoitteluun soveltuvia teknologioita ja kehitetään simuloituja ajotilanteita, joissa joudutaan reagoimaan muun liikenteen, säätilojen, ruuhkien tms. aiheuttamiin äkillisiin muutoksiin sekä kuljettajan että potilasta hoitavan henkilön näkökulmasta.

 

TULOKSET

1) Ambulanssisimulaattorista saadaan entistä parempi työkalu ensihoidon opiskelijoiden osaamisen, työelämävalmiuksien sekä koulutuksen laadun kehittämiseen.

2) Opiskelijoiden valmiudet ja osaaminen kohdata työelämässä eteen tulevat vaihtelevat tilanteet paranevat niin potilaan hoitoon kuin turvalliseen hälytysajoon liittyen.

3) Löydetään ambulanssisimulaattorin oppimisympäristöön soveltuvia uusia teknologioita ja ratkaisuja kehittämään koulutuksen laatua ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia.

Lisätietoja

Kristo Juurinen

Projektipäällikkö

Digitaalinen talous

kristo.juurinen@xamk.fi

puh. 046 922 6248

Faktat

Ensihoitotyötä lisätyssä todellisuudessa - AMBSIMU AR

01.02.2022 – 31.01.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 50 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö