Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille.

ERNOD-hankkeessa edistettiin nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta mediaa ja digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä olivat 15-29-vuotiaat erilaiset kieli- ja kulttuurivähemmistöt, näkö- ja kuulovammaiset, kehitysvammaiset sekä muut erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja heidän kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset.

Hankkeen keskeisin tavoite oli mediavaikuttamistyöpajojen järjestäminen nuorten arjen toimintaympäristöissä. Mediavaikuttamistyöpajoissa työskentelyn tavoitteena oli erilaisten mediataitojen oppiminen, mutta yhtälailla myös median hyödyntäminen ilmaisun, vaikuttamisen ja kuulluksi tulemisen välineenä.  Mediavaikuttamistyöpajoja järjestettiin monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden, kuten nuoriso-, kirjasto- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa.

Hankkeessa kehitettiin uusia digitaalisuutta hyödyntäviä ja soveltavia mediavaikuttamisen ja –kasvatuksen menetelmiä sekä monialaisen yhteistyön muotoja. Hankkeessa kehitetyt mediavaikuttamisen menetelmät ja aihetta taustoittavat artikkelit koottiin hankkeen päättöjulkaisuun ”AIKA DIGITTÄÄ – Menetelmiä ja näkökulmia erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen”: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-016-6

Mediavaikuttamistyöpajojen lisäksi hankkeessa edistettiin erityisryhmien nuorten osallisuutta pilotoimalla vertaisoppimiseen ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa virtuaalisen läksytuen mallia, tuottamalla selkokielisiä ja viittomakielisiä sisältöjä sekä kehittämällä erityisryhmien nuorten huomioimista järjestötyössä.

 

ErnoD blogi

Twitterissä ja Instagramissa #ERNOD

 

Lisätietoja

Sanna Lappalainen
projektipäällikkö
p. 040 637 7903
sanna.lappalainen(at)xamk.fi

Virva Korpinen
TKI-asiantuntija
p. 050 3549942 (uusi numero)
virva.korpinen(at)xamk.fi

ERNOD BLOGI

Twitterissä ja Instagramissa

#ERNOD

 

 

Faktat

ERNOD - Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

01.09.2015 – 31.08.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Humanistinen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupunginkirjasto ja Suomen Nuorisoseurat ry

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 441 643 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta