AIKA DIGITTÄÄ II -TAPAHTUMA


ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä -hankkeen päätöstapahtuma

 

Aika: tiistai 8.8.2017 klo 12-15.30

Paikka: Mikkelin kaupunginkirjasto, Mikkeli-sali (Raatihuoneenkatu 6, Mikkeli)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Hankkeen päättöjulkaisu on ilmestynyt. Voit tutustua siihen täällä

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille.

Mediataitoja vahvistamalla nuori saa valmiuksia oman elämänsä valintoihin, etenkin koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. ERNOD-hanke edistää nuorten yhdenvertaisuutta kehittämällä mediakasvatuksen menetelmiä, lisäämällä tiedonsaantia ja kouluttamalla nuorten kanssa työskenteleviä toimijoita.

Hanke kehittää uusia digitaalisuutta hyödyntäviä ja soveltavia mediavaikuttamisen ja -kasvatuksen menetelmiä ja monialaisen yhteistyön muotoja nuorisoalan korkea-asteen oppilaitosten, erityisnuorille koulutusta tarjoavien toisen asteen oppilaitosten, kirjastoalan henkilöstön sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Myös Mamkin opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet pääsevät osallistumaan hankkeen toteutukseen. Opinnäyte- ja harjoittelumahdollisuuksista sekä muusta yhteistyöstä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä projektipäällikkö Sanna Lappalaiseen.

Keskeiset tavoitteet

Keskeisin toimenpide on erityisryhmien monialaisten mediavaikuttamistyöpajojen järjestäminen. Työpajat tuottavat sisältöjä valtakunnallisille ja paikallisille foorumeille sekä avaavat erityisryhmien arkea ja elinpiiriä.

Nuoret oppivat työpajoissa mediavaikuttamisen tekniikkaa, sisällöntuottamista, monilukutaitoisuutta ja sosiaalista yhteistyötä.

Hankkeessa pilotoidaan myös ”Live-Homework-Help” -verkkonuorisotyön muotoa, toteutetaan viittomakielisten ja selkokielisten sivustojen käännöstyötä sekä koulutetaan nuorten kanssa toimivien ohjaustaitoja mediavaikuttamiseen, sosiokulttuurisen lukemisen menetelmiin sekä erityisryhmien kohtaamiseen.

Koulutukset ovat pääasiassa kaikille avoimia ja niistä tiedotetaan muun muassa hankkeen blogissa ja sosiaalisessa mediassa #ERNOD.

Osallisuutta, yhteistyötä ja yhdenvertaisuutta edistämässä

Hankkeen myötä erityisnuorten osallisuuden mahdollisuudet ja hyvinvoinnin kokemukset lisääntyvät heidän omissa arjen monialaisissa ympäristöissä, mikä osaltaan lisää yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia siirtymävaiheiden sujuvoittamiseen.

Nuorten kanssa toimivien valmiudet tukea ja mahdollistaa erityisnuorten osallisuutta lisääntyvät ja monialaiset verkostot yleistyvät. Hankkeen päätteeksi tuloksista kootaan digitaalinen julkaisu.

ErnoD blogi

 

Twitterissä ja Instagramissa

#ERNOD

Lisätietoja

Sanna Lappalainen
projektipäällikkö
p. 040 637 7903
sanna.lappalainen(at)xamk.fi

Virva Korpinen
TKI-asiantuntija
p. 040 823 7514
virva.korpinen(at)xamk.fi

ERNOD BLOGI

Twitterissä ja Instagramiss

#ERNOD

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kirjavaa - mediataitoja ja...

Pääteemana olivat mediakasvatus, sosiaalinen kirjasto ja monialainen yhteistyö.

Ohjaamojen tuki - nuorten...

Monipuolisia matalan kynnyksen palveluita nuorille.

VALKKU - Vammaisen nuoren...

"Ei skeittauksessa jalkoja tarvita vaan kavereita"

Faktat

ERNOD - Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

01.09.2015 - 31.08.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Humanistinen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupunginkirjasto ja Suomen Nuorisoseurat ry

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 441 643 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Share This