Edistämme työhyvinvointia luovien menetelmien avulla sekä digitaalisesti etänä että lähitoteutuksina - luovan alan ammattilaisten ohjauksessa.
Luonto on myös läsnä, vaikka elämmekin nykyään vahvasti kiinni digitaalisuudessa. (NightCafe AI, Miikka-Petteri Lesonen)
Digitalisaatio saattaa olla pelottavaa, ja tekoälyn yleistymiseen liittyy myös paljon harhaluuloja. (Nightcafe AI, Miikka-Petteri Lesonen)

Etänä ja livenä

Kuten jo nimikin kertoo ”Etänä ja livenä – luovat menetelmät työhyvinvointia edistämässä” – me operoimme eri kokoisissa työyhteisöissä luovilla menetelmillä tähdäten parempaan työhyvinvointiin ja sitä kautta myös elinvoimaisempaan yritykseen ja työyhteisöön. Työskentelemme sekä digitaalisesti etänä että lähitoteutuksina. Järjestämme luovan alan ammattilaisten ohjauksessa työhyvinvointia tukevia työpajoja, sparrausryhmiä ja puheenvuoroja.

Luovan toiminnan äärellä

Luovuus on monimuotoista ja värikästä (Kuvitus: NightCafe AI, Miikka-Petteri Lesonen)

Tilaisuuksissa tauotamme työtä, tuemme palautumista ja kohennamme työhyvinvointia kuvien, piirrosten, musiikin, runojen ja sanojen avulla.  Luova toiminta auttaa osallistujia ottamaan etäisyyttä arkeen, löytämään merkityksellisyyttä ja uutta näkökulmaa elämään ja työhön. Yhteisissä ympäristöissä ja uusilla alustoilla muovaamme omaa ja työyhteisön tarinaa suhteessa tunteisiin, kokemuksiin, työyhteisöön ja muihin ihmisiin.

Osallistuminen kohentaa mielen hyvinvointia ja auttaa jaksamaan työssä paremmin.  Kohentuva hyvinvointi tukee eteläsavolaisten yritysten pärjäämistä koronan jälkeisenä aikana. Vaikutuksia seuraamme erilaisin mittarein ja indikaattorein. Pilotoimme myös toimintamallia, jossa työterveyshuolto ohjaa työntekijöitä ja yrittäjiä luoviin työpajoihin. Hankkeen toteuttaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Tuulevi Aschan
KM, projektipäällikkö,
hyvinvoinnin koulutusasiantuntija
tuulevi.aschan@xamk.fi
040 637 8841

Laura Kilankoski
TKI-asiantuntija
laura.kilankoski@xamk.fi
050 470 1060

Miikka-Petteri Lesonen
IT-asiantuntija
miikka-petteri.lesonen@xamk.fi
044 702 8583

Seuraa somessa
Löydät toimintamme somekanavissa (Twitter, LinkedIn) tunnisteilla #etanajalivena #luovatyhy

Tietosuojaseloste

ESR-henkilörekisterin tietosuojaseloste

Hankkeessa tapahtuu

MUKAAN HANKKEESEEN?

Ohjelma alkaa marraskuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2023 lopulle. Hankkeseen on vielä paikkoja – ilmoita työyhteisösi, yrityksesi tai tiimisi mukaan!

Toiminta on suunnattu Etelä-Savon alueella toimiville yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Kysy rohkeasti lisätietoja:

👤 Marjo Pulliainen, XAMK

📧 marjo.pulliainen@xamk.fi

Tulevat tapahtumat

Mielen hyvinvointia edistämme myös HILPEÄ HEINIKKO -liiketyöpajoissa (2 kpl livetoteutuksena)

HILPEÄ HEINIKKO-liiketyöpajoissa käytetään luovia menetelmiä eli tanssia ja liikuntaa tuottamaan sinulle mielenhyvinvointia, rentoudut ja saat uutta virtaa kevääseen!

Paikkana: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamk tilat.

Osoitteessa:

Saimaa Stadiumi

Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli

 

Päivien sisällöt:

Liikepaja 3.5.2023

12.30-14.15 Hyvän mielen rytmit & Vapauta kehosi tanssimalla – Johanna Seppänen

14.30 -15.30 Kotona kehossa – Syvärentoutuminen – Eeva Ojalehto

 

Liikepaja 31.5.2023

12.30-14.15 Lempeästi hoitava hathajooga – Eeva Ojalehto

14.30-15.30 Syvärentouttava sointukylpy – Eeva Ojalehto

Menneet tapahtumat

Työntekijöille järjestämme maksimissaan puolen päivän mittaisia HEDELMÄTARHA-hyvinvointipajoja (4 kpl etätoteutuksena), joissa käytämme luovia menetelmiä: maalaus, valokuvaus, luonto, sanat, runot jne. Aiheina ovat mm. psykososiaalinen kuormitus ja voimavarat työssä sekä työn merkityksellisyys. Hedelmätarha-päivät ovat jo tiedossa.

 

To 8.12.22 klo 12.30-15.30 Voimavarat työssä ja psykososiaalinen kuormitus

To 12.1.22 klo 12.30-15.30 Yhteisöllisyys ja työn merkityksellisyys

To 16.2.23 klo 12.30-15.30 Myötätunto, palautumistaidot ja kognitiivinen ergonomia

To 16.3.23 klo 12.30-15.30 Seurantapaja: sis. reflektion

Pomopaviljonki on esihenkilöiden työpajasarja  (3 kpl etätoteutuksena) käytämme luovia menetelmiä henkisen kuormittumisen keventämiseen ja jaksamisen edistämiseen. Esihenkilöiden ohjelmassa pohditaan myös kuormittuneiden tukemisen keinoja.

 

To 9.2 klo 12:30 ensimmäinen kerta

Ke 8.3 klo 12:30 toinen kerta

To 23.3 klo 12:30 kolmas kerta

Rohdosveranta on sparrausryhmä kuormittuneille  (2-3 krt tarpeen mukaan etätätotetuksena).

Etätoteutuksen lisäksi järjestämme osana Rohdosverantaa livenä palauttavan KESKIVIIKKOKEINU-työpajasarjan tammi-maaliskuussa 2023. Paikkana Active Life Lab Saimaa Stadiumilla Mikkelissä. Voit tulla lepäämään, kuuntelemaan ääneen lukemista riippukeinussa, aistimaan luontoääniä sisätiloihin ja muuta palauttavaa ohjelmaa.

To 30.3 klo 12:30 Rohdosverannan ensimmäinen kerta

Ke 5.4 klo 12:30 Rohdosverannan toinen kerta

To 13.4 klo 12:30 Rohdosverannan kolmas kerta

Toteutimme Etänä ja livenä -hankkeen ”Oodi osallisuudelle” -aloituswebinaarin yhdessä Etelä-Savon Maakuntaliiton Akku- ja E=mc2 -hankkeiden kanssa. Teemamme on  osallisuus.

 

Katsoimme aihetta työelämän osallisuuden vinkkelistä. Sitä täydensi meidän teemoihimme sopiva Akku-hankkeen kulttuuriosallisuus. Nuorten osallisuuskulmastakin on oppimista myös muilla kuin nuorten kanssa työskentelevillä. Esimerkiksi webinaarissa esiteltävä ”Mikä Vituttaa? -malli on saanut työssä olevat tuumaamaan, että me tarvittaisiin tuo töihin.

Osana Tulevaisuuden kestävä hyvinvointi –tapahtumaa tarjosimme puheenvuoron, joka avasi taide- ja kulttuurisuhteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä.

 

Tapahtuma järjestettiin torstaina 10.11.2022 klo 9.15-10.15

Vinkeä virittäjä -podcast

Ajankohtaista

Vinkeä virittäjä: Hyvinvointialueen uudet kuviot

Uusimmassa Vinkeä virittäjä – podcast jaksossa vieraaksi linjoille saapui Eloisan hyvinvointialueen johtaja Santeri Seppälä.   Etelä-Savon hyvinvointialue aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Eloisa järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen palvelut Etelä-Savon 12 kunnan alueella noin 190 toimipisteessä. Uudella alueella työskentelee...

Voimavaroista tasapainoa työelämään

Etänä ja Livenä – Luovat menetelmät työhyvinvointia edistämässä -hankkeen toisessa esihenkilöille suunnatussa pomopaviljongissa käsiteltiin henkisen kuormituksen ja palautumisen teemoja.   Työpajan valmennuksesta ja fasilitoinnista vastasivat LuovaNosteen Paula Myöhänen ja Tarja Kyllönen. Työpajassa yhdistettiin tutkittua tietoa valmentavaan keskusteluun ja teemoja syvennettiin matalan kynnyksen luovia menetelmiä hyödyntäen. Luovissa harjoitteissa hyödynnettiin valmiita kuvia, osallistujien itse tuottamia kuvia sekä...

Tekoälyllä kuvittaminen vei mennessään Hedelmätarhan sadonkorjuussa

Neljännessä Hedelmätarha-työpajassa palattiin aikaisempien työpajojen teemoihin sekä pysähdyttiin nauttimaan luovasta tekemisestä.   Virittäytymistehtävässä valittiin kuva, jolla kerrottiin oman työn nykyhetkestä. Kuvien avulla kuvauksista tuli eläviä ja myös työhön liittyvät tunteet välittyivät kuulijoille. Myöhemmin nykyhetken kuva ketjuttui toiveeseen tulevasta, ja tavoista päästä tavoitteeseen.   Marika Taskinen palautti mieliin, kuinka eri työpajoissa on etsitty vastauksia kysymykseen, mistä työhyvinvointi...

Pomopaviljongissa inhimillisen työelämän ja sosiaalisen vastuun äärellä – Pötkötisaatiota unohtamatta

Pomopaviljonki -esihenkilöpajat ovat osa Etänä ja Livenä – Luovat menetelmät työhyvinvointia edistämässä -hanketta. Pomopaviljonki -työpajasarjassa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, sosiaaliseen vastuuseen, henkiseen kuormittumiseen ja sen ennalta ehkäisemiseen sekä välittämisen kulttuurin rakentamiseen. Työpajoissa yhdistetään tutkittua tietoa valmentavaan keskusteluun ja teemoja syvennetään matalan kynnyksen luovia menetelmiä hyödyntäen.   Ensimmäisessä pomopaviljongissa käsiteltiin kokonaisvaltaista hyvinvointia, sosiaalista vastuuta ja välittämisen...

Aivoterveyden, myötätunnon ja palautumisen äärellä – muistipalatsin syövereihin piipahtaen

Kolmannessa Hedelmätarha-työpajassa käsiteltiin tietotyön haasteita, kognitiivista ergonomiaa, myötätuntoa ja palautumista.   Paja aloitettiin heittämällä virtuaalinoppaa: mitä oppimisen ilo, kävelykokous, tietotulva / kuivunut puro, muistipalatsi, Pomodoro tai avoin kirja tuo mieleen, miten suhtaudut siihen ja millaisia kokemuksia sinulla on ollut. Virtuaalinoppa auttoi virittymään päivän teemoihin.   Marika Taskinen avasi kognitiivisen ergonomian käsitettä ja kognitiiviseen kuormitukseen vaikuttavia...

Faktat

Etänä ja livenä - luovat menetelmät työhyvinvointia edistämässä

01.06.2022 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 263 873 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 50 675 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR REACT