Kehittämispalveluja Etelä-Savon yrityksille yhden luukun periaatteella.

Digitaaliset innovaatiokeskittymät (Digital Innovation Hub, DIH) ovat monen toimijan verkostoja, jotka pyrkivät edistämään alueen yritysten digitaalista murrosta. Digitaaliset innovaatiokeskittymät tarjoavat yrityksille yhden luukun periaatteella monipuolisia digitalisaatiota tukevia palveluja kuten liiketoiminnan ja osaamisen kehitystä, testauspalveluja ja infrastruktuuriin yhteiskäyttöä, verkostojen rakentamista sekä rahoitusneuvontaa. Keskittymillä on usein sovellusalue- tai teknologiafokus sekä vahva kytkentä alueelliseen erikoistumiseen.

Etelä-Savon digitaalinen innovaatiokeskittymä-hankkeessa luotiin yhteistyössä yritysten ja alueellisten toimijoiden kanssa suunnitelmat digitaalisen innovaatiokeskittymän perustamiselle.

Tavoitteena oLI tukea yhteistä suunnittelutyötä, jonka avulla pyritTIIn:

  • selkeyttämään alueellisten toimijoiden yhteisiä ponnistuksia strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja alueen elinvoiman parantamiseksi
  • fokusoimaan alueellisten tutkimus- ja koulutuslaitosten osaamista vastaamaan paremmin yritysten tarpeita
  • vahvistamaan osaamisen saatavuutta alueen yrityksille luomalla yhteistyösuhteet muiden innovaatiokeskittymien kanssa
  • kiihdyttämään teollisuuden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten digitaalista murrosta

Toimenpiteinä:

  • Etelä-Savon elinkeinoelämän keskeisten osapuolien tunnistus ja osallistaminen yhteiseen kehitystyöhön
  • Yhteiskehittämisen työpajojen suunnittelu ja fasilitointi
  • Alueen elinkeinoelämään liittyvien selvitystöiden tekeminen suunnittelutyön tueksi
  • Innovaatiokeskittymien palveluiden suunnittelu palvelumuotoilun keinoin
  • Innovaatiokeskittymän toteutussuunnitelman raportointi

tuloksena:

Hankkeen tulokset on julkaistu Kohti Etelä-Savon digitaalista innovaatiokeskittymää -julkaisussa. 

 

Lisätietoja

Noora Talsi
tutkimusjohtaja
p. 040 648 5020
noora.talsi(at)xamk.fi

Sami Jantunen
tutkimuspäällikkö
p. 040 502 5071
sami.jantunen(at)xamk.fi

 

Kirjaudu Open Learniin.

Faktat

Etelä-Savon digitaalinen innovaatiokeskittymä (ESDIH)

01.09.2020 – 31.07.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 99 770 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 19 954 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)