Hanke vahvistaa eteläsavolaisten mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja vientivalmiuksia.

Vientiosaaminen kuntoon!

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eteläsavolaisten eri aloilla toimivien mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja vientivalmiuksia. Tavoitteena on innostaa ja rohkaista yrityksiä kansainvälisille markkinoille sekä lisätä niiden verkostoitumista ja yhteistyötä Etelä-Savossa.

Etelä-Savon Vientiosaajat -hanke tarjoaa käytännönläheistä tietoa, ohjausta ja tukea osallistujayritysten viennin suunnitteluun ja kehittämiseen. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös tutustumismatkoja potentiaalisiin kohdemarkkinoihin ja niiden erityispiirteisiin asiantuntijoiden ohjauksessa.

Kokonaisuuteen sisältyy

 • ajankohtaisia tietoiskuja eri aihealueista
 • Export Expert – viennin valmennusohjelma
  1. Vientikauppa osana yrityksesi liiketoimintaa
  2. Tunne asiakkaasi ja kilpailijasi!
  3. Tuotteet ja palvelut vientikuntoon
  4. Vahvista myynti- ja markkinointitaitojasi vientiin!
  5. Vientiprosessit tehokkaiksi
  6. Sopimukset ja riskienhallinta
  7. Maksuliikenne ja vientisaatavan turvaaminen
 • Go-to-Market – potentiaaleihin markkinoihin tutustumismatka
 • ohjausta ja tukea viennin suunnitteluun ja kehittämiseen

 

Hinta:

Osallistuminen hankkeen kaikkiin toimenpiteisiin on max 20 henkilön yritykselle 650 € (1-2 hlöä) ja yli 20 henkilöä työllistävälle yritykselle ja organisaatiolle 950 € (1-2 hlöä). Ulkomaan matkan majoitus- ja matkakulut eivät sisälly hintaan.

Lisätietoja

Niko Arola
Xamk Pienyrityskeskus
niko.arola@xamk.fi
puh. 040 5380961

Ilmoittaudu Export Expert – viennin valmennusohjelmaan tästä linkistä https://www.lyyti.fi/reg/vientiosaajat

Export Expert - viennin valmennusohjelma 2019-2020

Käytännönläheinen Export Expert viennin valmennusohjelma vientitoimintaa suunnitteleville tai jo viennin parissa työskenteleville käynnistyy 17.10.2019.

Valmennusohjelma kuuluu Etelä-Savon Vientiosaajat -hankkeeseen, jossa vahvistetaan eteläsavolaisten mikro- ja pk-yritysten johdon ja henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja vientivalmiuksia sekä rohkaistaan yrityksiä suuntaamaan kansainvälisille markkinoille.

Hinta: Osallistuminen hankkeen kaikkiin toimenpiteisiin on max 20 henkilön yritykselle 650 € (1-2 hlöä) ja yli 20 henkilöä työllistävälle yritykselle ja organisaatiolle 950 € (1 hlöä). Ulkomaan matkan majoitus- ja matkakulut eivät sisälly hintaan.

Ilmoittaudu mukaan.

Sisältö

 1. jakso: Vientikauppa osana yrityksesi liiketoimintaa torstaina 17.10.2019
  • Kansainvälistymisen lähtökohdat ja valmiudet, muodot, strategiat sekä tulevaisuuden ja ennakoinnin merkitys
 2. jakso: Tunne asiakkaasi ja kilpailijasi! tiistaina 5.11.2019
  •  Kohdemaan ja vientitavan valinta, partneriverkoston kehittäminen ja markkinaselvitykset
 3. jakso:  Tuotteet ja palvelut vientikuntoon torstaina 12.12.2019
  • Asiakaslähtöinen tuotteistamisosaaminen ja palvelumuotoilu viennissä sekä vientituotteiden lokalisointi
 4. jakso: Vahvista myynti- ja markkinointitaitojasi vientiin! torstaina 9.1.2020
  • Hyvä vientimyyjä, neuvottelutaidot, asiakasymmärryksen vahvistaminen, uusasiakashankinta ja myyntiä tukevat sovellukset
 5. jakso: Vientiprosessit tehokkaiksi tiistaina 5.2.2020
  • Vientilogistiikan ymmärtäminen, vientiluvat, sertifikaatit, kuljetusvaihtoehdot ja tullaus
 6.  jakso: Sopimukset ja riskienhallinta tiistaina 3.3.2020
  • Vienti-, jakelu-, edustus- ja maahantuontisopimukset, maksuehdot, tuoteoikeudet sekä viennin riskien hallinta
 7.  jakso: Maksuliikenne ja vientisaatavan turvaaminen torstaina 16.4.2020
  • Viennin rahoitusmahdollisuudet, vientitakuut, rahoituslaitosten palvelu

Valmennuspäivät toteutetaan pääsääntöisesti klo 9-16 Etelä-Savossa.

Lisäksi yksi jakso toteutetaan jossakin Euroopan maassa. Matkankohde selviää myöhemmin, ja sen valinnassa pyritään huomioimaan osallistujien toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Ajankohtaista

Liikennevalot vai liikenneympyrä?

Aloitin työt Xamkin Pienyrityskeskuksessa viikko sitten ja ilokseni pääsin heti mukaan oikeaan tekemiseen. En ole koskaan kaihtanut haasteita, ja kun minua pyydettiin kirjoittamaan blogiteksti informatiivisesta vappuaamiaisesta, pidin asiaa hyvänä jatkumona ensimmäisestä viikostani. Webinaarin – koska elämme aikaa, jolloin kaikki ryhmäyhteistyö näin toteutetaan – järjestivät kaksi hanketta Pienyrityskeskukselta, VEKE ja Etelä-Savon Vientiosaajat, ja aiheena oli ”Itseohjautuvuus...

Epäonnistumisen salliva kulttuuri ja pelko

Miksi viime viikkoisessa Nordic Business Forumissa lähes jokainen puhuja kannusti meitä hyväksymään epäonnistumisen, jopa juhlistamaan sitä? Mitä epäonnistumispuheessa jäi vähemmälle huomiolle? Koska epäonnistumiseen sallivasti ja hyväksyvästi suhtautuva kulttuuri palvelee innovatiivisuutta. Kuten Alex Osterwalder esitti, on mahdotonta valita voittajia: yhden menestyneen projektin saavuttaminen vaatii kuusi epäonnistunutta ja kolme ehkä hitusen onnistunutta projektia. Carla Harris kannusti johtajia...

Etelä-Savon vientiosaajat

Eturivin asiantuntijat vahvistamassa vientiosaamista!

Etelä-Savossa starttaa toistamiseen Export Expert -viennin valmennusohjelma 17.10.2019. Keväällä päättyneen ensimmäisen valmennuksen osallistujat arvostivat ohjelman monipuolista sisältöä ja erinomaisia asiantuntijoita. Seitsemän lähipäivän ja neljän ohjauspäivän kokonaisuuden avaa professorina ja yrittäjänä toimiva Mika Gabrielsson, joka tuo taitavasti kansainvälisen kaupan tutkimukset osaksi yritysten kehittämisprosesseja. Partneriverkostoon ja kilpailija-analyysiin sekä myyntitaitoihin vientitoiminnassa teemoihin ohjelmassa johdattaa Pertti Rajamäki BorderHill Oy:stä....

Etelä-Savon vientiosaajat

Kansainvälistyminen mahdollisuus vai uhka?

Kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksesta on nostettavissa esille seikkoja, jotka yritysten olisi hyvä huomioida kansainvälistymispäätöstä miettiessään. Professori Mika Gabrielson Itä-Suomen yliopistosta avasi Etelä-Savon Vientiosaajat -hankkeen kick-off -tilaisuudessa 16.10.2018 muutaman keskeisen seikan yritysten kansainvälistymisen taipaleelle. Hänen tutkimustensa mukaan kansainvälistymispäätöstä tehdessään yrityksen on tunnettava oman toimialansa markkinatilanne. Sen on tunnistettava, onko yrityksen toimialalla jokin yhtenäinen, toistuva segmentti, johon tarpeeseen...

Faktat

Etelä-Savon Vientiosaajat

01.08.2018 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon kauppakamari, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 421 609 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Jaa sivu