Hankkeessa selvitetään tutkimuksen ja työpajakehittämisen keinoin millaiset kokeiluympäristöt tukisivat yrittäjyyden edistämistyötä

Etelä-Savon yrittäjyyden kokeiluympäristöjen selvitys -hankkeessa tehdään laajamittainen yrittäjyystutkimus, järjestetään useita työpajoja sekä käydään tutustumassa eri alueiden kokeiluympäristöihin. Tavoitteena on nostaa esille, millainen tai millaiset yrittäjyyden kokeiluympäristöt tukevat eteläsavolaisen yrittäjyyden edistämistyössä. Selvitys luo pohjaa yhteiselle yrittäjyyden toimintasuunnitelmalle ja tarvittavien kokeiluympäristöjen perustamisen lähtökohdille. Hankkeen tutkimuksen ja työpajojen kohderyhmänä ovat oppilaitokset ja tutkimusorganisaatiot, yritykset, elinkeinotoimijat, kaupungin edustajat, uusyrityskeskukset, yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit  ja  muut, jotka haluavat vaikuttaa yrittäjyyden edistämiseen ja tuoda mielipiteensä esille siitä, millaista yrittäjyyden tukea ja kokeiluympäristöjä Etelä-Savossa on tarjolla.

Työpajat

Savonlinna Ti 22.9.2020 klo 13-16 Kahvila Alku.
Tarvittaessa työpaja järjestetään etänä.
Ilmoittaudu mukaan
Pieksämäki To 24.9.2020 klo 13-16 Bistro Ukko.
Tarvittaessa työpaja järjestetään etänä.
Ilmoittaudu mukaan
Mikkeli Ti 6.10.2020 klo 13-16 Kenkäveron Rantapaviljonki.
Tarvittaessa työpaja järjestetään etänä.
Ilmoittaudu mukaan

Tutkimus

Millaisia uuden tai toimivan yrittäjyyden/yritysten kokeiluympäristöjä, joko fyysisiä paikkoja (esim. hubeja, hautomoja, kiihdyttämöjä tms.) tai virtuaalisia paikkoja Etelä-Savoon tarvitaan? Tutkimuksessa kysytään myös millaista sisältöä (koulutusta, neuvontaa, rahoitusta, tapahtumia tms.) kokeiluympäristöissä pitäisi tuottaa. Lisäksi halutaan saada näkyväksi, miten tällainen toiminta olisi mahdollista rahoittaa ja, millaisia resursseja kokeiluympäristöjen vaikuttava toiminta vaatii.

 

Lisätietoja

Anne Gustafsson-Pesonen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Pienyrityskeskus
anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi
040 834 4217

Taisto Hirvonen
Etelä-Savon ammattiopisto
taisto.hirvonen@esedu.fi
050 389 0987

Ritva Marjanen
Seurakuntaopisto
ritva.marjanen@seurakuntaopisto.fi
040 706 3723

Faktat

Etelä-Savon yrittäjyyden kokeiluympäristöjen selvitys

01.01.2020 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto, Pieksämäki

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 98 750 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR)