Hanke luo uusia käytänteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja lisää tietoisuutta uusiutuvista energiamuodoista Etelä-Savossa.

Energiatehokkuuden edistämisestä kustannussäästöjä

Suomi on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana. EU-päätöksen mukaista työtä ohjataan kansallisesti muun muassa ilmasto- ja energiastrategian toimenpideohjelmilla ja lainsäädännöllä. Päästövähennyksiin pyritään myös vapaaehtoisesti energiatehokkuussopimuksien ja energiakatselmusten avulla. Etenkin monille pienille ja mikroyrityksille perinteinen energiakatselmointi on työläs ja kustannuksiltaan liian kallis. Tämän vuoksi monet pienimmät yritykset ovat jääneet väliinputoajiksi energiatehokkuuden edistämisessä. Tämän vuoksi ne jäävät myös ilman huomattavia mahdollisia kustannussäästöjä.

Energiatehokkuuden edistäminen eteläsavolaisissa pk-yrityksissä- hankkeessa luotiin uusia käytäntöjä energiatehokkuuden parantamiseksi ja lisättiin tietoisuutta uusiutuvista energiamuodoista Etelä-Savossa. Hankkeessa on luotu räätälöitävissä oleva energiakatselmointimalli pk-yrityksille. Mallin avulla voidaan kartoittaa energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä sekä uusiutuvien energiamuotojen ja -ratkaisujen käyttöönottoa. Mallissa selvitetään yritysten nykyinen energiankulutus sekä tarkastellaan keinoja, joiden avulla voidaan säästää energiaa. Hanke ja sen tulokset edistävät yritysten energiankäytön pysyvää tehostumista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä Etelä-Savossa.

Hankkeen toimenpiteitä olivat:

1) Kevennetty malli pk-yritysten energiatehokkuuden edistämiseen
2) Alustavan mallin pilotointi pk-yrityksissä ja tietojen analysointi
3) Palvelutuotantomallin kehittäminen – Etevät-portaali
4) Osaamisen kasvattaminen uusiutuvista energiamuodoista ja niiden käyttöönotosta
5) Tiedottaminen ja tulosten raportointi

 

Lisätietoja

Tuija Ranta-Korhonen
projektipäällikkö
p. 040 661 5191
tuija.ranta-korhonen(at)xamk.fi

Faktat

Energiatehokkuuden edistäminen eteläsavolaisissa pk-yrityksissä - Etevät

01.01.2017 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy ja Lumme Energia Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 203 396 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 203 396 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta