Hanke luo uusia käytänteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja lisää tietoisuutta uusiutuvista energiamuodoista Etelä-Savossa.

Energiatehokkuuden edistämisestä kustannussäästöjä

Suomi on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana. EU-päätöksen mukaista työtä ohjataan kansallisesti muun muassa ilmasto- ja energiastrategian toimenpideohjelmilla ja lainsäädännöllä. Päästövähennyksiin pyritään myös vapaaehtoisesti energiatehokkuussopimuksien ja energiakatselmusten avulla. Etenkin monille pienille ja mikroyrityksille perinteinen energiakatselmointi on työläs ja kustannuksiltaan liian kallis. Tämän vuoksi monet pienimmät yritykset ovat jääneetkin väliinputoajiksi energiatehokkuuden edistämisessä ja jäävät paitsi huomattavista mahdollisista kustannussäästöistä.

Hankkeen toimenpiteet

1) Kevennetty malli pk-yritysten energiatehokkuuden edistämiseen
2) Alustavan mallin pilotointi pk-yrityksissä ja tietojen analysointi
3) Palvelutuotantomallin kehittäminen – Etevät-portaali
4) Osaamisen kasvattaminen uusiutuvista energiamuodoista ja niiden käyttöönotosta
5) Tiedottaminen ja tulosten raportointi

Tuloksena uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Tutkimushankkeen tuloksena pienille ja keskisuurille yrityksille syntyy räätälöitävissä oleva malli energiatehokkuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja uusiutuvien energiamuotojen ja -ratkaisujen käyttöönottoon. Mallilla voidaan kartoittaa yrityksen nykyinen energiankäyttö ja määrittää ne keinot ja toimenpiteet (muun muassa lämmitysmuodon muutos), joilla päästään haluttuun energiansäästötavoitteeseen. Hanke edistää yritysten energiankäytön pysyvää tehostumista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä Etelä-Savossa. Hanke avaa myös uusia liiketoiminta- ja palvelutuotantomahdollisuuksia alueen yrityksille.

Lisätietoja

Riikka Tanskanen
projektipäällikkö
p. 040 632 4654
riikka.tanskanen(at)xamk.fi

Faktat

Energiatehokkuuden edistäminen eteläsavolaisissa pk-yrityksissä - Etevät

01.01.2017 - 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Etelä-Savon Energia Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 203 396 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 203 396 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta

Jaa sivu