Vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäytön ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon optimointi.

ETKOT-hankkeessa optimoidaan vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäyttöä ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihtoa vaarantamatta sisäilman laatua. Hankkeessa kehitettävät ohjeistukset tarjoavat uutta tietoa erityisesti kuntasektorille palvellen myös yrityksiä.

ETKOT-hankkeen tavoitteet – vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäytön ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon optimointi – on jaettu kahteen työpakettiin, joissa molempien lähtökohtana on edistää erityisesti julkisomisteisten rakennusten energiatehokkuutta, pienentäen rakennusten energiankäyttöä ja hiilidioksidipäästöjä tarkastelukohteissa. Hankkeen työpaketit ovat seuraavat:

Työpaketti 1: Vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäytön optimointi.

Työpaketti 2: Aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon optimointi CO2-pitoisuuden mukaan.

Toimenpiteet sisältävät teoriatiedon läpikäyntiä, tarvittavia kenttämittauksia, datan analysointia, laskentaa ja raportointia.

Hankkeen tuloksena osaaminen ja valmius tarpeenmukaiseen ja energiatehokkaaseen kiinteistönkäyttöön lisääntyy Kymenlaaksossa. Jo hankkeen toiminnan aikana saavutetaan energiansäästöä, ja toimintamallien vakiintuessa säästetyn energian määrä lisääntyy.

Lisäksi tuloksena syntyvät toimintaohjeistukset vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäyttöön ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon ohjaukseen CO2-pitoisuuden mukaan. Ohjeistukset ovat hyödynnettävissä vastaavissa kiinteistöissä erityisenä kohderyhmänä kuntasektori.

Lisätietoja

 

Erja Tuliniemi

projektipäällikkö

p. 044 702 8469

erja.tuliniemi(at)xamk.fi

 

Hannu Sarvelainen

asiantuntija, auktorisoitu energiakatselmoija (LVI)

p. 044 702 8485

hannu.sarvelainen(at)xamk.fi

 

Tuija Korpela

tutkimusinsinööri

p. 044 702 8446

tuija.korpela(at)xamk.fi

Faktat

ETKOT – Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa

01.09.2018 - 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Kotkan kaupunki, Miehikkälän kunta

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 151 280 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus

Jaa sivu