Vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäytön ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon optimointi.

ETKOT-hanke päättyi huhtikuussa 2020. Hankkeen tuloksena syntynyt ohjeistus on esitetty Ohjeistukset tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon ja lämmitykseen teoksessa. Teos on saatavilla osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-244-3


ETKOT-hankkeessa optimoidaan vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäyttöä ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihtoa vaarantamatta sisäilman laatua. Hankkeessa kehitettävät ohjeistukset tarjoavat uutta tietoa erityisesti kuntasektorille palvellen myös yrityksiä.

ETKOT-hankkeen tavoitteet – vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäytön ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon optimointi – on jaettu kahteen työpakettiin, joissa molempien lähtökohtana on edistää erityisesti julkisomisteisten rakennusten energiatehokkuutta, pienentäen rakennusten energiankäyttöä ja hiilidioksidipäästöjä tarkastelukohteissa. Hankkeen työpaketit ovat seuraavat:

Työpaketti 1: Vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäytön optimointi.

Työpaketti 2: Aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon optimointi CO2-pitoisuuden mukaan.

Toimenpiteet sisältävät teoriatiedon läpikäyntiä, tarvittavia kenttämittauksia, datan analysointia, laskentaa ja raportointia.

 

Tulokset

Hankkeen tuloksena osaaminen ja valmius tarpeenmukaiseen ja energiatehokkaaseen kiinteistönkäyttöön lisääntyy Kymenlaaksossa. Jo hankkeen toiminnan aikana saavutetaan energiansäästöä, ja toimintamallien vakiintuessa säästetyn energian määrä lisääntyy.

Lisäksi tuloksena syntyvät toimintaohjeistukset vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäyttöön ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon ohjaukseen CO2-pitoisuuden mukaan. Ohjeistukset ovat hyödynnettävissä vastaavissa kiinteistöissä erityisenä kohderyhmänä kuntasektori.

ENERGY EFFICIENCY OPTIMIZATION OF ACTIVELY USED AND UNDERUSED BUILDINGS BASED ON DEMAND-CONTROLLED VENTILATION ACCORDING TO INDOOR CLIMATE 

Energiatehokkuuden parantaminen tarpeen mukaisen ilmanvaihdon avulla aktiivi- ja vajaakäyttöisissä rakennuksissa sisäilmanlaatu huomioiden

Rakennusten tarpeenmukainen energiankäyttö edistää vähähiilisyyttä  

Ohjeistukset tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon ja lämmitykseen

 

Lisätietoja

 

Erja Tuliniemi

projektipäällikkö

p. 044 702 8469

erja.tuliniemi(at)xamk.fi

Faktat

ETKOT – Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa

01.09.2018 – 30.04.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Kotkan kaupunki, Miehikkälän kunta

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 151 280 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus