Juvenia on mukana keväällä 2018 aloittaneessa etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksessa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kumppanina.

Tavoitteena nuorten sosiaalinen vahvistuminen

Osaamiskeskus eli OSKE kehittää ja yhdenmukaistaa etsivää nuorisotyötä valtakunnallisesti. Osaamiskeskuksen työntekijät tiivistävät nuorisotyöntekijöiden yhteistyöverkostoja, tukevat esihenkilöiden ja johdon työtä, vahvistavat etsivän nuorisotyön osaamista sekä lisäävät työmuodon tunnettuutta viestinnän avulla.

Juvenia käsittelee tutkimustietoa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tuo osaamiskeskukseen vahvaa nuorisotutkimuksen osaamista. Juvenian vastuulla on etsivään nuorisotyöhön liittyvän tutkimustiedon kokoaminen ja analysointi. Juvenian tutkijat pyrkivät parantamaan etsivän nuorisotyön arviointia ja seurantaa olemassa olevia mittareita ja tietoaineistoja jalostamalla. Juveniassa tehtävä tutkimustyö tukee myös etsivän nuorisotyön oppisisältöjen ja koulutusmateriaalien kehittämistä.

Osaamiskeskuksessa neljä organisaatiota

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen kokonaisuus muodostuu neljästä organisaatiosta: Espoon kaupungista, Valtakunnallisesta Työpajayhdistyksestä, Juveniasta ja Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Osaamiskeskuksen rahoituksesta ja tehtävänannosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja

Jussi Ronkainen
tutkimusyksikön johtaja
jussi.ronkanen@xamk.fi
p. +358 50 312 4983

Marja Moisala
projektitutkija
p. +358 40 482 7178
marja.moisala@xamk.fi

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen verkkosivut: etsivänuorisotyö.fi

Faktat

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus ENT-OSKE

01.03.2018 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Valtakunnallinen työpajayhdistys

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Espoon kaupunki, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia