Etukeno etsii tulevaisuuden osaamistarpeita ja edistää työllistymistä osaajapula-aloille nopean työllistymisen keinoin.

ETUKENO-hankkeen tavoite on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille, yrityksiin ja muihin organisaatioihin ja yrittäjäksi, ja kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteissa hyödynnetään maakunnassa aiemmin kokeiltuja ja luotuja elinkeinoelämän koulutustarpeiden ennakoinnin tiedonhankintatapoja. Hankkeessa ennakointiin perustuva näkökulma integroidaan työllistäväksi toiminnaksi, niin yritysten, koulutusorganisaatioiden kuin työnhakijoiden ja heidän nopean työllistymisen käyttöön.

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö
Irina Kujanpää
p. 050 447 1506
etunimi.sukunimi@xamk.fi

HANKKEEN TOIMENPITEET

Oppisopimuspilotit

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa oppisopimuspilotteja pienyritysten verkostoissa. Verkostot auttavat jakamaan työnantajien työpaikkaohjaustaakkaa. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa 15 oppisopimusta. Hankkeen jälkeen toimintamalli pyritään ottamaan käyttöön toisen asteen oppilaitoksissa osaksi pysyvää toimintaa ja toimintaa jatketaan alueellisten työllisyysryhmien kautta.

Rekrykoulutusten palvelumalli

Hanke pyrkii tunnistamaan yritysten täsmäosaamistarpeita ja rekrykoulutusten pullonkauloja. Näiden perusteella kehitetään yritysten osaamistarvelähtöisten rekrykoulutusten yhteinen palvelumalli avaimet käteen -periaattella. Malli pyritään ottamaan käyttöön toisen asteen oppilaitoksissa osaksi pysyvää toimintaa.

Hyvä tyyppi -valmennukset

Hyvä tyyppi -valmennuskonseptin kehittämisessä lähdetään liikkeelle työelämässä etsittyjen ”hyvien tyyppien” määritelmän tunnistamisella. Työllistymisvalmiuksia kehittävät Hyvä tyyppi -valmennukset testataan hankkeen aikana ja toimet voidaan jättää oppilaitosten pysyvään tarjontaan, mikäli ne todetaan onnistuneiksi.

Ammatti- ja työnantajamielikuvien parantaminen

Tulevaisuuden työnantajakuvan ja milleniaalisukupolven työnhakijaprofiileja määrittelemällä pyritään löytämään keinoja puhutella työnhakijoita hakeutumaan paremmin tunnistetuille osaajapula-aloille. Hankkeen aikana toteutetaan työnantajakuvan päivitys 2-4 yritykselle.

Vuosittaiset tulevaisuusverstaat

Hanke vastaa vuosina 2021 ja 2022 järjestettävistä Kymenlaakson tulevaisuusverstastapahtumista. Tulevaisuusverstaat järjestetään yhteistyössä alueen ennakointitoimijoiden kanssa.

Digitaalinen ennakointipalvelu

Hankkeen aikana kehitetään ennakointi.kymenlaakso.fi-sivustolle digitaalinen osaamistarpeiden ennakointipalvelu. Palvelu kehitetään niin oppilaitosten, yritysten kuin muidenkin sidosryhmien käyttöön.

Ennakointiin liittyvä tiedonkeruun harmonisointi ja juurruttaminen

Ennakointiin liittyvää tiedonkeruuta harmonisoidaan osatoteuttajien kesken. Hankkeen osatoteuttajat osallistuvat toimialakohtaisten asiantuntijaraatien järjestämiseen. Kymenlaaksossa järjestettävää ennakointitoimintaa juurrutetaan edelleen pysyväksi, yhteiseksi toiminnaksi Etiäinen-hankkeessa tehtyjen toimien pohjalta.

Hankkeesta muualla:

Ekamin hankesivu

KSAOn hankesivu

 

Ajankohtaista

Ihminen katsoo kiikareilla ylöspäin

Mitä haluaisit tietää tulevaisuudesta?

Oletko koskaan yrittänyt sopia kiireisten ihmisten kanssa palaveria? Tiedät varmasti, kuinka vaikeaa se on. Parhaimmillaan olen joutunut käymään läpi yli 50 aikavaihtoehtoa ennen kuin sopiva aika on löytynyt. Täysi kalenteri on helposti mittari siitä, että työpäivien aikana ei ehdi pysähtymään ja arvioimaan tilannetta. Ovatko kaikki tehtävät ja tapaamiset sellaisia, että ne vievät meitä haluttuun suuntaan...

Faktat

ETUKENO - nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille

01.10.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö TAITAJA

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 457 757 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 184 350 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)