Etukeno etsii tulevaisuuden osaamistarpeita ja edistää työllistymistä osaajapula-aloille nopean työllistymisen keinoin.

ETUKENO-hankkeen tavoite on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille, yrityksiin ja muihin organisaatioihin ja yrittäjäksi, ja kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteissa hyödynnetään maakunnassa aiemmin kokeiltuja ja luotuja elinkeinoelämän koulutustarpeiden ennakoinnin tiedonhankintatapoja. Hankkeessa ennakointiin perustuva näkökulma integroidaan työllistäväksi toiminnaksi, niin yritysten, koulutusorganisaatioiden kuin työnhakijoiden ja heidän nopean työllistymisen käyttöön.

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö
Irina Kujanpää
p. 050 447 1506
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Tietosuojaseloste_Etukeno

HANKKEEN TOIMENPITEET

Oppisopimuspilotit

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa oppisopimuspilotteja pienyritysten verkostoissa. Verkostot auttavat jakamaan työnantajien työpaikkaohjaustaakkaa. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa 15 oppisopimusta. Hankkeen jälkeen toimintamalli pyritään ottamaan käyttöön toisen asteen oppilaitoksissa osaksi pysyvää toimintaa ja toimintaa jatketaan alueellisten työllisyysryhmien kautta.

Rekrykoulutusten palvelumalli

Hanke pyrkii tunnistamaan yritysten täsmäosaamistarpeita ja rekrykoulutusten pullonkauloja. Näiden perusteella kehitetään yritysten osaamistarvelähtöisten rekrykoulutusten yhteinen palvelumalli avaimet käteen -periaattella. Malli pyritään ottamaan käyttöön toisen asteen oppilaitoksissa osaksi pysyvää toimintaa.

Hyvä tyyppi -valmennukset

Hyvä tyyppi -valmennuskonseptin kehittämisessä lähdetään liikkeelle työelämässä etsittyjen ”hyvien tyyppien” määritelmän tunnistamisella. Työllistymisvalmiuksia kehittävät Hyvä tyyppi -valmennukset testataan hankkeen aikana ja toimet voidaan jättää oppilaitosten pysyvään tarjontaan, mikäli ne todetaan onnistuneiksi.

Ammatti- ja työnantajamielikuvien parantaminen

Tulevaisuuden työnantajakuvan ja milleniaalisukupolven työnhakijaprofiileja määrittelemällä pyritään löytämään keinoja puhutella työnhakijoita hakeutumaan paremmin tunnistetuille osaajapula-aloille. Hankkeen aikana toteutetaan työnantajakuvan päivitys 2-4 yritykselle.

Vuosittaiset tulevaisuusverstaat

Hanke vastaa vuosina 2021 ja 2022 järjestettävistä Kymenlaakson tulevaisuusverstastapahtumista. Tulevaisuusverstaat järjestetään yhteistyössä alueen ennakointitoimijoiden kanssa.

Digitaalinen ennakointipalvelu

Hankkeen aikana kehitetään ennakointi.kymenlaakso.fi-sivustolle digitaalinen osaamistarpeiden ennakointipalvelu. Palvelu kehitetään niin oppilaitosten, yritysten kuin muidenkin sidosryhmien käyttöön.

Ennakointiin liittyvä tiedonkeruun harmonisointi ja juurruttaminen

Ennakointiin liittyvää tiedonkeruuta harmonisoidaan osatoteuttajien kesken. Hankkeen osatoteuttajat osallistuvat toimialakohtaisten asiantuntijaraatien järjestämiseen. Kymenlaaksossa järjestettävää ennakointitoimintaa juurrutetaan edelleen pysyväksi, yhteiseksi toiminnaksi Etiäinen-hankkeessa tehtyjen toimien pohjalta.

Hankkeesta muualla:

Ekamin hankesivu

KSAOn hankesivu

 

Ajankohtaista

Työpöydän ääressä hahmo, jolla on melkoisen toivoton ilme kasvoillaan

Rekrytoijan tarkistuslista

Osaajapula-aloilla kiire painaa ja tekijöitä on vaikea löytää. Rekrytointi olisi tärkeää, mutta kun se vie niin paljon aikaa ja onhan se aina myös iso riski! Tilanne ei kuitenkaan ratkea asiaa ihmettelemällä. Rekrytointi on kovaa kilpailua osaajista ja parhaista tyypeistä. Mielikuvat ja puskaradio kertovat tekijää etsivästä työpaikasta hakijoille enemmän, kuin kauniit sanat työpaikkailmoituksessa. Rekrytointi onkin tärkeää...

Jalat tervetuloa toivottavan maton edessä

Hyvällä perehdytyksellä vahvistetaan organisaation psykologista turvallisuutta

Työn muutos on vaikuttanut perehdyttämisen työtapoihin ja merkitykseen. Aikaisemmin perehdyttämisessä oli kyse ensisijaisesti työhön opastamisesta. Työn ja työtehtävien monimutkaistuessa laajempi perehdyttäminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Työntekijän on työssä motivoituakseen yhä paremmin ymmärrettävä, miten organisaatio toimii ja miksi se on olemassa. Työntekijän on myös ymmärrettävä paremmin organisaation arvot ja pyrittävä toimimaan niiden mukaisesti jokapäiväisessä työssään. Tässä...

Työnhakupapereita, yksi hakijoista valokeilassa

Ole varovainen hyvän tyypin kanssa!

Yksi Etukeno -hankkeen tavoitteista on kehittää Hyvä tyyppi -valmennuskonsepti. Ennen ensimmäistäkään valmennusta määrittelemme työnantajien ja oppilaitosten edustajien yhteistyönä hyvän tyypin. Hyvän tyypin määritelmäähän ei ole oikeasti olemassa, vaan se on illuusio. Miksi hyvä tyyppi kuitenkin on viime vuosina noussut niin keskeiseksi käsitteeksi osaajien rekrytoinneissa? Kahta nykyajan työelämään liittyvää näkökulmaa voidaan pitää hyvä tyyppi -käsitteen lisääntyneen...

Monta hahmoa, joista yksi erottuu hymyilevänä joukosta

3 toimivaa tapaa rekrytoida osaavaa työvoimaa osaajapula-alalle

Osaajapula-aloilla osaavan työvoiman löytyminen on haastavaa. Kun valmiita tekijöitä ei ole saatavilla, kannattaa suoran rekrytoinnin tueksi ottaa käyttöön malleja, joiden on todettu toimivan. Esittelen tässä kirjoituksessa kolme toimintatapaa, joiden avulla työvoimatarpeeseen on pystytty vastaamaan. 1. Rekrykoulutus opettaa työn ja tutustuttaa tekijöihin Toimivuuteensa ja edullisuuteensa nähden rekrykoulutuksia toteutetaan Kymenlaakson alueella yllättävän vähän. Rekrykoulutus on nimittäin työnantajan...

Kymenlaakson tulevaisuusverstaassa etsittiin toivottuja tulevaisuuksia

Kymenlaakson neljäs tulevaisuusverstas tarttui kolmeen teemaan: muuttuvaan Kymenlaaksoon, tulevaisuuden näkemiseen ja tulevaisuuden tekemiseen. Virtuaalitapahtumassa työskenneltiin 13 pienryhmässä muutosilmiöitä tunnistaen, tulevaisuusskenaarioita pohtien ja toimenpiteitä kohti toivottua tulevaisuutta etsien. Tapahtuman loppuraportti on ladattavissa kirjoituksen lopusta.   Muuttuva Kymenlaakso Kymenlaakson tulevaisuusverstas järjestettiin 21.4.2021 nimellä Muuttuva Kymenlaakso. Ansiokkaasti järjestetyt kolme aiempaa tulevaisuusverstasta ovat koko ajan vieneet toimintaa eteenpäin ja löytäneet...

Faktat

ETUKENO - nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille

01.10.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö TAITAJA

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 457 757 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 184 350 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)