Kuinka eurooppalaisia eurooppalaiset oikein ovat? EU-CAB -hankkeessa havainnoidaan eurooppalaisia arvoja, identiteettejä ja toimintapoja.

 

EU-CAB on yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun yhteinen Erasmus+ -hanke, jossa opiskelijat tutustuvat eurooppalaisiin arvoihin ja toimintatapoihin havainnoinnin ja kyselyiden kautta. Hanke rakentuu kolme kertaa vuodessa järjestettävien viikonmittaisten intensiivijaksojen (ISP) ympärille. ISP järjestetään kerran kussakin osallistujamaassa ja sen aikana opiskelijat tutustuvat isäntämaahan ja sen kulttuuriin, sekä keräävät ja analysoivat yhdessä aineistoa.

Hankkeen keskiössä on opiskelijoiden monikulttuurisen osaamisen ja kansainvälisen tietotaidon kartuttaminen. Hankkeen kautta opiskelijat saavat omakohtaista tietoa EU:n eri jäsenmaista ja oppivat toimimaan kansainvälisessä ympäristössä ja monikulttuurisissa pienryhmissä.

INTENSIIVIJAKSON SISÄLTÖ

Intensiivijakson kesto on 7 päivää ja siihen osallistuu 6-8 opiskelijaa kustakin osallistujamaasta. Jakson aluksi opiskelijat perehtyvät havainnoinneissa käytettäviin menetelmiin. Tämän jälkeen vuorossa on varsinainen havainnointi, joka tehdään pienryhmissä paikallisten opiskelijaoppaiden johdolla. Tämän lisäksi viikko-ohjelma sisältää luentoja, kieleen ja kulttuuriin keskittyviä työpajoja, tutustumiskäyntejä ja rentoa yhdessäoloa. Intensiivijaksolle osallistuvien opiskelijoiden matkat ja majoitukset maksetaan hankkeen puolesta. Intensiivijaksoille osallistumisesta saa myös ECTS-opintopisteitä, joiden hyväksi lukemisesta sovitaan omien koulutusohjelmien kanssa.

VUODEN 2019 INTENSIIVIJAKSOT

Cergy / Pariisi (FRA): 12.5 – 18.5. 2019

Budapest (HUN): 23.6 – 29.6. 2019

Porto (POR): 20.10 – 25.10. 2019

Lisätietoja:

http://identities-behaviour-in-europe.eu/fi/

 

 

Lisätietoja

Marko Kananen

Tutkija, Juvenia

marko.kananen@xamk.fi

040 631 3729

 

Jussi Ronkainen

Yksikön johtaja, Juvenia

jussi.ronkainen@xamk.fi

050 312 4983

 

Antti Rantaniva

Projektipäällikkö

antti.rantaniva@xamk.fi

040 6233 082

 

 

 

Faktat

EU-CAB - Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour

01.09.2018 – 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattkorkeakoulu, Ecole de Management Strasbourg, Politechnika Łódzka, Université de Cergy-Pontoise, Instituto Universitário da Maia, Budapesti Gazdasàgi Egyetem, Instituto Politécnico do Porto, Uniwersytet Łódzki

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 436 144 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 58 836 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Erasmus+

Asiasanat