Hankeen toimenpiteillä pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutokseen kehittämällä logistiikan koulutustarjontaa ja osaamista.

HANKETavoitteet

1. Tavoite on luoda yritysyhteistyön avulla selvitys ja korkeakoulutasoinen verkkokurssi EU:n ulkopuolista kuljetuksista ja kuljetusreiteistä (korvaamaan Venäjän kaupan ja liikenteen sidonnaisia kursseja ja hankkeita). Sisällöt vastaavat yritysten osaamistarpeisiin (kumipyörä-, raide- ja meriliikenne) kansainvälisessä toimintaympäristössä.

2. Xamkin logistiikan opetuksen ja TKI:n sekä logistiikka-alalla toimivien yritysten yhteistyön ja yhteiskehittämisen lisääminen. Kurssin sisältöjen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä. Opiskelijoiden osaaminen siirtyy liiketoimintaan heidän siirtyessään työelämään. Monimuoto-opiskelijat ovat jo työelämässä, joten tiedon siirtyminen on nopeaa.

3. Xamkin henkilöstön osaamisen kasvattaminen ja tietojen päivittäminen (esim. logistiikka ja huoltovarmuus, uudet kuljetusreitit ja kuljetusmuodot sekä prosessit, tullaus ja dokumentointi)

4. Muuttuneeseen maailmantilanteeseen vastaaminen koulutuksen uudelleen räätälöinnillä sekä nopealla aikataululla vastaamaan kysyntää

5. Selvitystyö luo pohjaa uusille kansainvälisille hakevalmisteluille. Yrityshaastattelujen ja yhteistyön kautta pyritään löytämään yritysten liiketoimintaa ja innovaatioita tukevia hankeideoita, jotka tulevat maakunnan elinvoimaisuutta ja kehittymistä.

KOHDEALUE

Kymenlaakso

TULOKSET

Osaamisen kasvaminen ja kehittyminen, uusimman tiedon nopea siirtyminen opiskelijoille ja tätä kautta yritysten liiketoimintaan. Xamkin opetus ja TKI-henkilöstön osaamisen päivittäminen. Kymenlaakson logistiikka toimialan ja logistiikkakriittisten yritysten ja niiden toimintojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja nostaminen esiin osana kansainvälisiä toimitusketjuja. Selvityksen tuloksena tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi huoltovarmuuden reitteihin liittyen. Kymenlaakson alueellisten vahvuuksien tunnistaminen ja nostaminen esiin osana kansainvälisiä kuljetusketjuja. Lisääntynyt aktiivinen vuoropuhelu ja aito yhteistyö ja yhteiskehittäminen ammattikorkeakoulun ja yritysten välillä. Selvitystyön tuloksia hyödynnetään kansainvälissä hankevalmisteluissa.

Lisätietoja

Heidi Järvi
Projektipäällikkö
Puh. 050 439 2163
heidi.jarvi@xamk.fi

Raimo Päivärinta
Asiantuntija
Puh. 044 702 8473
raimo.paivarinta@xamk.fi

Faktat

EXPOLOG- Uutta osaamista EU:n ulkopuolisiin kuljetuksiin

01.04.2023 – 29.02.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen AMK

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 60749 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: AKKE-rahoitus, Kymenlaakson liitto