Vahvistamme tulevaisuuden ilmailun testiympäristöjen verkostoa ja luomme testikeskuksille yhteisen palvelutarjooman

 

Droneteknologia kehittyy tällä hetkellä nopeasti. Tekniikan laajamittainen käyttöönotto edellyttää riittävää käytännön testaamista, jotta ilmailun korkea turvallisuustaso voidaan säilyttää. Maailmalla on tällä hetkellä pulaa droneteknologian testiympäristöistä, joissa on käytettävissä hyvät tilat ja moderni teknologia, vaihtelevat sääolosuhteet ja sujuva yhteistyö maan ilmailuviranomaisen kanssa.

Hankkeessa muotoillaan kolmen eri testikeskuksen palvelutarjoamat yhdeksi kokonaisuudeksi. Palvelut tarjotaan yhdenmukaisina, mutta testikeskukset myös erikoistuvat. Oulun testikeskus keskittyy erityisesti jäätävien olosuhteiden koelentoihin. Helsingin Jätkäsaaren testialueella keskitytään koelentoihin tiheästi asutulla kaupunkialueella. Pyhtäällä sijaitsevan Helsinki East Aerodrome -lentokentän kohdalla keskitytään dronelogistiikkaan maaseudulla.

Testaustoiminnassa kukin testikeskus tekee läheistä yhteistyötä alueellaan toimivan tutkimusorganisaation kanssa. Oulussa tutkimusyhteistyökumppani on Oulun yliopisto, Helsingissä VTT ja Pyhtään kentän yhteistyökumppanina toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Maanmittauslaitos toimii päätutkimusyksikkönä, joka koordinoi koko hanketta.

 

Lisätietoja

Timo Kasurinen, projektipäällikkö
050 475 9002
timo.kasurinen@xamk.fi

Tietosuojaseloste (pdf)

Hankkeen kotisivu:
https://www.fuave.fi

Faktat

Finnish UAV Ecosystem (FUAVE)

01.12.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Maanmittauslaitos

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, VTT ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Redstone AERO Oy

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 2 427 862 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 428 572 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Suomen Akatemia

Asiasanat