Hankkeessa selvitetään lasten itsenäistä ja tasa-arvoista liikkumista ja mitataan fyysistä aktiivisuutta Mikkelin ilmaisen bussikokeilun seurauksena

Tavoitteet:

Lasten itsenäinen liikkuminen ja kokonaisaktiivisuus ovat vähentyneet viime vuosina. Harrastusten erikoistumisen ja koulujen lakkauttamisen myötä lasten liikkuminen on yhä enemmän riippuvaista vanhempien kuljetuksesta. Julkisen liikenteen saavutettavuus lisää fyysistä aktiivisuutta ja terveyttä aikuisilla, mutta vastaavaa tietoa on vain vähän lapsista. Mikkelin kaupunki on tehnyt linjauksen, jossa tarjotaan kaikille peruskoululaisille ilmainen julkinen liikenne. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ilmainen julkinen liikenne vaikuttaa lasten itsenäiseen liikkumiseen ja mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen.

 

Tutkimus on monialainen ja siinä yhdistetään laadullinen etnografinen menetelmä, objektiivisen fyysisen aktiivisuuden mittaukset sekä karttapohjainen SoftGIS- kysely. Tutkimuksessa kerätään tietoa oppilailta ja heidän vanhemmiltaan Mikkelin ja Kouvolan alueelta. Hankkeen määrällisessä osiossa lapsilta kerätään tietoa fyysisen aktiivisuuden mittareilla sekä karttapohjaisella kyselyllä. Laadullisessa, etnografisessa osiossa tarkastellaan lasten liikkumista sekä perheiden kokemuksia ilmaisten bussikyytien merkityksistä perheiden elämään. Tavoitteena on selvittää, millaisena lasten itsenäinen liikkuminen koetaan sekä miten perheet organisoivat lasten liikkumista lähiympäristöä kauemmas.

 

Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Toimenpiteet:

  1. Yhteistyökoulujen rekrytointi Mikkelistä ja Kouvolasta.
  2. Julkisen liikenteen saavutettavuuden selvittäminen kaupunki-, lähiympäristö- ja yksilötasoilla
  3. Aineiston kerääminen (SoftGIS, kiihtyvyysmittarit, kyselyt, haastattelut, havainnointi)
  4. Aineiston analysointi
  5. Johtopäätösten ja tulosten raportointi
  6. Kansainvälisten julkaisujen kirjoittaminen
  7. Tuloksista tiedottaminen

 

Tulokset:

Tutkimuksella on tieteellistä uutuusarvoa ja tutkimuksen tulokset tarjoavat tärkeää tietoa poliittiseen päätöksentekoon. Tulokset antavat tietoa lasten itsenäisen liikkumiseen ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen väestötasolla. Projektin tuottamaa tietoa jaetaan kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä tieteellisten artikkelien että kansallisten julkaisujen kautta. Tulokset näyttävät, kuinka paljon poliittisella päätöksenteolla (ilmainen bussi koululaisille koko päivän aikana) voidaan vaikuttaa lasten mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen ja itsenäiseen liikkumiseen sekä liikkumisen tasa-arvoisuuteen. Tutkimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja sillä on laajaa sovellusarvoa.

Lisätietoja

Arto Pesola

Vastuullinen johtaja
arto.pesola@xamk.fi
+358 40 6411 504

 

Pirjo Hakala

Projektitutkija, tutkimuskoordinaattori
pirjo.hakala@xamk.fi
+358 40 4860 591

 

Tiina Laatikainen

Tutkijatohtori
tiina.laatikainen@aalto.fi

 

Laadullisesta osiosta vastaa
VTT, dosentti,
Päivi Berg

Projektitutkija
päivi.berg@xamk.fi
+358 40 5697 365

 

Faktat

FREERIDE: Lasten itsenäisyys ja tasa-arvo päivittäisessä liikkumisessa ja mitattu fyysinen aktiivisuus Mikkelin ilmainen bussi- kokeilun seurauksena

01.08.2019 - 31.12.2022

Toteuttajat

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Active Life Lab Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 474 755 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Jaa sivu