Hankkeessa selvitetään maksuttoman joukkoliikenne yhteyttä lasten itsenäiseen liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen.

Tavoitteet

Harrastusten erikoistumisen ja koulujen lakkauttamisen myötä lasten liikkuminen on yhä enemmän riippuvaista vanhempien kuljetuksesta. Mikkelin kaupunki on tehnyt vuonna 2017 päätöksen kaikille peruskoululaisille maksuttomasta joukkoliikenteestä. Joukkoliikennettä ei usein pidetä aktiivisena kulkumuotona, vaikka sen käyttö edellyttää kävelyä lähtöpaikasta pysäkille ja pysäkiltä määränpäähän. Lisäksi joukkoliikenteen saavutettavuuden on todettu olevan positiivisesti yhteydessä koulun jälkeisiin harrastuksiin osallistumiseen nuorilla.  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten maksuton joukkoliikenne on yhteydessä lasten itsenäiseen liikkumiseen ja mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen. Syrjäyttääkö maksuton joukkoliikenne lasten aktiivista liikkumista, vai voiko se jopa parantaa harrastusten yhdenvertaista saavutettavuutta ja koko päivän fyysistä aktiivisuutta?

Tutkimusmenetelmät

FREERIDE-hanke on monitieteinen ja monimenetelmäinen tutkimus, johon osallistui yhteensä noin 400 lasta. Tutkimusmenetelminä käytettiin objektiivista fyysisen aktiivisuuden mittausta, osallistavaa paikkatietomenetelmää sekä haastatteluja lasten ja heidän perheidensä arkiliikkumisesta. Tutkimuksessa kerättiin tietoa 1012-vuotiailta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan Mikkelin ja Kouvolan alueelta. Hankkeen määrällisessä osiossa lapsilta kerättiin tietoa fyysisen aktiivisuuden mittareilla sekä karttapohjaisella PPGis-kyselyllä. Laadullisessa osiossa tarkasteltiin lasten liikkumista sekä perheiden kokemuksia maksuttomien bussikyytien merkityksistä perheiden elämään. Tavoitteena oli selvittää, millaisena lasten itsenäinen liikkuminen koetaan sekä miten perheet organisoivat lasten liikkumista lähiympäristöä kauemmas.

Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Tulokset

Tutkimuksen tulokset tarjoavat tietoa lasten itsenäisen liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen väestötasolla. Projektin tuottamaa tietoa jaetaan kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä tieteellisten artikkelien että kansallisten julkaisujen kautta. Tutkimus antaa mitattua tietoa poliittisen päätöksen vaikutuksesta lasten itsenäiseen liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä liikkumisen yhdenvertaisuuteen. Tutkimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja sillä on laajaa sovellusarvoa.

Tietosuoja

Tutkimusaineisto tullaan käsittelemään täysin luottamuksellisesti. Aineistosta poistetaan tiedot, joilla lapsi voidaan yhdistää kerättyyn tutkimusaineistoon. Sähköistä aineistoa säilytetään palvelimella, minne on pääsy ainoastaan tutkimushenkilökunnan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tulosten raportoinnissa kenenkään henkilöllisyys ei tule selville ja tietoja käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Tutkimuksesta on täytetty henkilötietolain edellyttämä tietosuojailmoitus ja se on alla liitteenä.

Tutkimuksen tietosuojailmoitus: https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2020/08/freeride-tietosuojailmoitus.pdf

Lisätietoja

Arto Pesola, LitT
Tutkimuksen johtaja
arto.pesola@xamk.fi
+358 40 6411 504

Pirjo Hakala
Projektitutkija, tutkimuskoordinaattori
pirjo.hakala@xamk.fi
+358 40 4860 591

Tiina Rinne, TT
Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto
tiina.e.rinne@aalto.fi

Päivi Berg, VTT, dosentti
Projektitutkija
Vastaa laadullisesta osiosta
paivi.berg@xamk.fi
+358 40 5697 365

Julkaisut

Pesola, A.J. Hakala, P. Berg, P., Ramezani, S., Villanueva, K. Rinne, T. 2022. The effects of free-fare public transportation on the total active travel in children: A cross-sectional comparison between two Finnish towns, Journal of Transport & Health 27, 101506, https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101506.

Berg, P., Rinne, T., Hakala, P., Pesola, A.J. 2022. Children’s independent mobility and activity spaces during COVID-19 in Finland, Children’s Geographies, DOI: 10.1080/14733285.2022.2118028

Berg, P., Rinne, T., Hakala, P., Tuuva-Hongisto, S., & Pesola, A. J. ”Fiksumpi mennä pyörällä tai autolla”: Lasten ja vanhempien näkemyksiä joukkoliikenteestä kahdessa kaupungissa. Alue Ja Ympäristö, 51(1), 127–146. https://doi.org/10.30663/ay.113127

Rinne, T., Kajosaari, A., Söderholm, M., Berg, P., Pesola, A.J., Smith, M., Kyttä, M. 2022. Delineating the geographic context of physical activities: A systematic search and scoping review of the methodological approaches used in social ecological research over two decades. Health & Place 73, https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2021.102737.

Pesola A., Hakala P., Berg P., Ramezani S., Villanueva K., Tuuva-Hongisto S., Ronkainen J., Laatikainen T.E. (2020) Does free public transit increase physical activity and independent mobility in children? Study protocol for comparing children’s activity between two Finnish towns with and without free public transit. BMC Public Health (2020) 20:342. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8385-6.

Pesola, A., Berg, P., Hakala, P., Kallio, J. & Laatikainen, T.E. Maksuton joukkoliikenne: Uhka vai mahdollisuus lasten liikkumisessa? Liikunta & Tiede 57 (4), 37–41. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/373969/Rinnakkaistallenne_Maksuton_joukkoliikenne_Uhka.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hakala, P. Kohti kestävämpiä ja aktiivisempia kulkutapoja. Xamk READ (Research, Education and Regional Development). 3/2020. read.xamk.fi/2020/kestava-hyvinvointi/kohti-kestavampia-ja-aktiivisempia-kulkutapoja/

 

Tilaisuudet ja puheenvuorot

 • Fresh and Sustainable Experiments of the Global North forum, 28.11.2019, Espoo
  Konferenssissa esitteltiin ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Foorumi oli osa Suomen EU-puheenjohtajuuskautta.
  Are there free tickets? Children’s independence and equality in mobility and physical activity following a free bus ride -experiment in the city of Mikkeli, Finland

 

 • Nuorisotutkimuspäivät, teemana 2020-luvun uusi nuoriso, 5.-6.11.2020, Tampere
  Abstrakti työryhmä: Lasten ja nuorten liikkuminen arjessa ja vapaalla
  Ilmaisen bussin vaikutus lasten itsenäiseen liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen kahdessa kaupungissa

 

 • Kaupunkitutkimuksen päivät, teemana ilmiöiden kaupunki, 22.-23.4.2021, Helsinki
  Työryhmä: Lasten ja nuorten kaupunki. Työryhmässä tarkasteltiin kaupunkia lasten ja nuorten kasvuympäristönä. Minkälainen rakennettu ympäristö on lapsille ja nuorille kiinnostava, houkutteleva ja viihtyisä?
  Mennäänkö bussilla? Ilmaisen bussin vaikutus lasten itsenäiseen liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen kahdessa kaupungissa

 

 • Terveystieteiden XVI Tieteen päivä, 12.5.2021, online
  Video tutkimuksen tuloksista: Arkiympäristö ja lasten fyysinen aktiivisuus

 

 • Liikuntatieteen päivät, teemana vastuullinen tulevaisuus, 8.-9.9.2021, online
  Puheenvuoro teemasessiossa: Aktiivinen arki. Liikkuva kaupunki.
  Video tutkimuksen tuloksista: Onko maksuttomalla joukkoliikenteellä yhteyttä lasten aktiivisen liikkumisen määrään? Kahdessa suomalaisessa kaupungissa asuvien lasten kulkutapojen vertailu (esitys alla)

 

 • Hyvinvointifoorumi, teemana osallisuus, 9.-10.11.2021

 

Faktat

FREERIDE: Lasten itsenäisyys ja tasa-arvo päivittäisessä liikkumisessa ja mitattu fyysinen aktiivisuus Mikkelin ilmainen bussi- kokeilun seurauksena

01.08.2019 – 30.04.2022

Toteuttajat

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto

Tutkimuskeskus: Active Life Lab Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 474 755 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)