Hankkeen avulla edistetään terveydenhuollon innovaatioiden kehittämistä ja vaikutetaan kansalaisten terveyskäyttäytymiseen

tavoitteet

Perustaa Kymenlaaksoon terveyssovellusten ja -pelien korkean tason soveltava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskittymä (TKI-keskittymä), jonka avulla vaikutetaan terveydenhuollon innovaatioiden kehittämiseen ja kansalaisten terveyskäyttäytymiseen.
Hankkeessa käytetään seudulle jo syntyneitä vahvuuksia eli pelitoimialan Playa Game Industry Hub -yhteisön ja terveysalan IT-klusterin osaamista.

toimenpiteet

Innovaatiokeskittymän perustaminen ja kehittäminen;
1.1 Pop-up laboratorio: siirrettävää terveysteknologiaa jota sovelluskehittäjät käyttävät sovelluksien toteuttamisessa (sovellusrajapinnat)
1.2 Palvelumuotoiluprosessin määrittely ja konseptien kehittäminen mm. joukkoistamisella. Painopistealueena sovellusten ns. multimodaalinen vuorovaikutus, kuten haptiset ja kehon toimintoihin perustuvat käyttöliittymät sekä sovellusten tuottamat käyttöympäristön kuten tilojen tai kalusteiden visuaaliset muutokset
1.3 Sovellusarkkitehtuurin ja moniplatformikehitysympäristöjen synnyttäminen kehittäjille
1.4 Sovellusprototyyppien toteuttamiseen osallistuminen yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Myös henkilöstövaihto osallistuvien yritysten ja opetushenkilökunnan kesken

tulokset

Seudulle syntyy:
– Pelillistettyjä terveys- ja hyvinvointisovelluksia (erityisesti mobiili) kehittävä korkean tason innovaatiokeskus, jonka palveluita tarjotaan ja tilataan kansainvälisesti
– Terveyden- ja hyvinvoinnin sovellusten vaatimus- ja validointiprosessi ja käytön vaikutuksia ohjaava malli toimialalla toimivien yritysten käyttöön
– Kansalaisten tietoisuus terveydenhuollon sovelluksista ja käytöstä lisääntyy

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anja Härkönen, 044 702 8273, anja.harkonen@xamk.fi

Faktat

GAHWA - Games and Apps for Health and Wellbeing

01.01.2015 – 30.06.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö (Cursor Oy)

Osatoteuttajat: Kaakkois-suomen ammattikorkeakoulu, Kouvola Innovation

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 057 427 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 307 204 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)