GasOpti tuottaa uutta tietoa kaasumaisten kemikaalien kuplakoosta, jakaantumisesta ja pitoisuuksista.

GasOpti-hanke tuottaa uutta tietoa biotuoteteollisuuden prosesseissa käytettävien ja syntyvien kaasumaisten aineiden muodosta, jakautumisesta, pitoisuuksista, kulkeutumisesta sekä prosessien tehokkuuteen vaikuttavista ilmiöistä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osaamista kaasujen käyttäytymisestä ja tehokkaasta hallinnasta teollisissa prosesseissa. Tuotetun mittausdatan avulla luodaan älykäs mallinnustyökalu prosessien hallintaan sovelluskohteina kemiallinen metsäteollisuus ja biojalostamot.

 

 ÄLYKKÄITÄ sovelluksia biojalostus- ja vesiprosesseihin

 

Tuottaa tutkimuksen ja teollisuuden tarpeista älykkääseen mallinnukseen ja uuteen mittausdataan perustuva älykäs mallinnustyökalu prosessien hallintaan sovelluskohteina kemiallinen metsäteollisuus, biokaasujen valmistus sekä vedenpuhdistus.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kehitettäessä uusia prosessimallinnus ja mittausteknisiä ratkaisuja prosessien ympäristötehokkuuden sekä lopputuotteiden laadun ja saannon parantamiseksi.

Projekti tuottaa uutta tietoa bio- ja puhdistusprosesseissa käytettävien kaasumaisten prosessikemikaalien muodosta (”kuplakoko”), jakautumisesta, esim. kanavoitumisesta, pitoisuuksista, kulkeutumisesta sekä prosessien tehokkuuteen vaikuttavista ilmiöistä. Tulokset ovat laajasti yritysten hyödynnettävissä. Projektissa tuotetun tutkimustiedon sovelluskohteita voivat olla biotuoteteollisuuden happidelignifioinnin ja pesuvaiheiden toimintojen optimointi hiilidioksidin hyödyntämisen tehostaminen prosessien apuaineena tai bioreaktoreiden ravinteena, biokaasun käytön optimoitu käyttö mädätysprosessien tehostamisessa sekä flotaatioprosessien tehostaminen vedenpuhdistuksessa.

Käytännön tavoitteena hankkeessa on tehostaa ko. prosessien tuotanto-, materiaali- ja energiatehokkuutta, kehittää uusia kaupallistettavia prosessien mittaus- ja säätöratkaisuja sekä prosessien kaasunhallinnan oppivaa ja älykästä prosessimallinnusta.

Hankkeen julkaisu

 

Kopra R. (Ed)., (2020). Gasopti – Kaasujen hallinnan älykkäät sovellukset biojalostamo- ja vesiprosesseissa. , In: Xamk Kehittää 113, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Linkki https://www.theseus.fi/handle/10024/340264

Lisätietoja

Lasse Pulkkinen
tutkimusjohtaja, vastuullinen johtaja
p. 044 571 5861
lasse.pulkkinen(at)xamk.fi

Riku Kopra
projektipäällikkö
p. 050 443 6411
riku.kopra(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö,

Mikkelin osion yhteyshenkilö
p. 0400 869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Faktat

GasOpti - Kaasujen hallinnan älykkäät sovellukset biojalostus- ja vesiprosesseissa

01.01.2018 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Andritz Oy, Janesko Oy, Carbonreuse Finland Oy, Pixact Oy, Solenis Finland Oy, Metsäsairila Oy, Juvan Bioson Oy ja BioGTS Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 425 368 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto Business Finlandin kautta, yksityinen rahoitus