Tasa-arvoisempi urheilumaailma on mahdollinen! Se alkaa kokeneista ja rohkeista naisista, jotka ovat valmiita astumaan esiin ja jakamaan osaamistaan.

 

GEIN-hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat:

 • Tutkimusta urheilujohtamisen ja -valmennuksen tasa-arvosta yhteistyössä All in Plus -hankkeen kanssa.
 • Koulutusohjelman  suunnittelu ja  pilotointi lisäämään tietoisuutta tasa-arvoon liittyvistä tekijöistä sekä edistämään urheilujohtamisen  ja valmennuksen osaamista Albaniassa ja Kosovossa.
 • Mentorointimalli koulutusohjelmaan osallistuville
 • Mentoriverkosto tukemaan urheilun tasa-arvoa ja urheilun naisjohtajia heidän työssään.
 • Opintomatka partnereille Suomeen keväällä 2025.
 • Päätöskonferenssi Albaniassa syksyllä 2025.

 

GEIN-hankkeen tulokset

 • Koulutusmoduuli urheilun tasa-arvosta Tiranan urheiluyliopistoon.
 • Tietoisuutta ja osaamista urheilusektorilla toimiville naisille Albaniassa ja Kosovossa.
 • Urheilun tasa-arvoa ja johtamistaitoja edistävä  kansainvälinen mentoriverkosto.
 • Naisurheilun ja toimijoiden näkyvyys mediassa kasvaa.

”Euroopan unionin rahoittama. Euroopan unioni tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) ei vastaa julkaisun sisällöstä”

”Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus”.

privacy-statement-gein  (in english)

Lisätietoja

Koordinaattori

Marita Mattila, projektipäällikkö, MMM
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
marita.mattila@xamk.fi
+358 50 3125094

 

Mentoroinnin asiantuntija

Heli Kesämaa, yliopettaja, KTT
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Liiketalouden yksikkö
Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
heli.kesamaa@xamk.fi
+358 50 5913215

Naisurheilijat pelaavat käsipalloa

GEIN-hankkeessa rakennetaan kansainvälinen mentoriverkosto. Tule mentoriksi!

Mitä mentorointi on?

 • Tasavertainen ja luottamukseen perustuva yhteistyösuhde, jossa molemmat ovat aktiivisia toimijoita
 • Tavoitteena on totuttujen ajattelu- ja toimintamallien kyseenalaistaminen
 • Tavoitteellista kokemusten jakamista ja yhdessä oppimista. Asetetaan tavoitteita, jotka perustuvat mentoroitavan tarpeisiin ja innostavat häntä.
 • Mentori kokeneempana tukee kehityshaluista, mutta kokemattomampaa mentoroitavaa
 • Mentori rohkaisee kehittymään: tavoitteena on tunnistaa ja saada mentoroitavan vahvuudet ja koko potentiaali käyttöön
 • Mentori on kiinnostunut mentoroitavan oman ajattelun kehittymisestä
 • Mentori kuuntelee, kysyy oivalluttavia kysymyksiä ja kyseenalaistaa
 • Mentori haastaa mentoroitavan arvoja, ajattelua ja olettamuksia
 • Mentori ohjaa mentoroitavaa oppimaan kokemuksistaan ja kehittymään ammattilaisena ja ihmisenä

 

Mitä mentorointi ei ole?

 • Ei ole opettamista tai luennointia
 • Ei ole neuvomista ja valmiin tiedon kertomista
 • Ei mentorin omien viisauksien jakamista tai yksisuuntaista tiedonsiirtoa
 • Ei mentorin toimintamallin kopioimista

Hyödyt mentorille 

 • Voit jakaa asiantuntemustasi ja kokemustasi, joita olet kerryttänyt vuosien varrella
 • Edistät naisten urakehitystä eri kulttuureissa
 • Tuet naisia haasteiden kohtaamisessa ja tasa-arvoisten käytäntöjen kehittämisessä
 • Verkostoidut muiden kansainvälisten osaajien kanssa
 • Kehität omia johtamisen ja viestinnän taitojasi ja kulttuurien välistä ymmärrystä
 • Lisäät itsetuntemustasi.
 • Saat myös tilaisuuden pohtia omia arvojasi ja ammatillisia tavoitteitasi.

Mentoroinnin aikataulu

 • Mentoreille järjestetään online-työpaja 6.6.2024 klo 10 – 14. Työpajassa käydään läpi mentoroinnin käytäntöjä, tutustutaan muihin ja suunnitellaan mentoroinnin toteuttamista
 • Mentorointi tapahtuu etänä syksyn 2024 ja kevään 2025 aikana

Muuta

 • Mentoroitavat ovat projektin opinto-ohjelmaan osallistuvia liikunnan ammattilaisia ja opiskelijoita Albaniasta ja Kosovosta
 • Mentorointi tapahtuu englanninkielellä
 • Mentoroinnista maksetaan pieni korvaus

ONLINE WORKSHOP FOR MENTORS 6 June 2024, 10-14

Preliminary program

Brief presentation of the GEIN project and its organizations  

Keynote speaker, sports influencer Ms Birgitta Kervinen: 

  • Importance of good governance in sports  
  • Mentoring as an opportunity to support personal growth as a leader  

 

Principles of mentoring 

 • the motives, roles and responsibilities of the mentor and the mentee  
 • potential challenges of mentoring; trust, dependence  
 • how mentoring can support the personal growth and professional development of both the mentor and the mentee  
 • setting goals in the mentoring relationship 
 • interaction skills/ communication in mentoring 

 

Practices of mentoring in the GEIN project

 • A model of the mentoring process (autumn 2024 – spring 2025)
 • The main features of the mentees’ personal projects 
 • Discussions in small groups, planning of the mentoring practices 
 • Time for questions & answers 

Contact information: Marita Mattila, marita.mattila@xamk.fi

Faktat

GEIN Female sport leaders promoting gender independent physical activity

01.01.2024 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Osatoteuttajat: Albanian Olympiakomitea, Tiranan urheiluyliopisto, Kosovon Paralympiakomitea, Leuvenin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon Liikunta

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 249 886 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 71 457 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Erasmus+ Sport Capacity Building