Edistetään geoenergian - maasta peräisin olevan lämmön - hyödyntämistä maakunnissa.

Hankkeessa selvitetään ja edistetään kansallisten päästötavoitteiden saavuttamista maasta peräisin olevan lämmön, geoenergian, avulla. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) hallinnoimassa GEOENERGIALOIKKA-hankkeessa Xamk toteuttaa toimenpiteitä Kymenlaakson alueella, muiden hanketoteuttajien toimenpiteet kohdistuvat keski- ja pohjois-Pohjanmaan alueelle.

Geoenergialoikka-hanke kokonaiskuva (2)

Kymenlaaksossa tutkitaan geoenegian mahdollisuuksia rapakivigraniitin alueella. Hankkeen tuloksena syntyy alueelle geoenergian TKI-ympäristö ja selvitys geoenergian käytöstä alueella. TKI-ympäristön keskiössä on GEOENERGIALOIKKA-investoinnit-hankkeesta rahoitettava 600-800 metriä syvä geoenergiakaivo.

Toimenpiteiden toteutusaikataulu:

2024

TKI-ympäristön suunnittelu ja toteutus

Pilot-kohteiden selvitykset

2025

TKI-ympäristön toteutus, operointi, mittaukset

Pilot-kohteiden selvitykset

2026

TKI-ympäristön operointi, mittaukset, konseptointi, jatkokehittäminen

Selvitys geoenergian käytölle Kymenlaaksossa

2026 -> jatkokehityshankkeet yrityksille

TULOKSET

Julkaisut

Yhteistyöllä kohti kestävää ja paikallista energiantuotantoa

Keskisyviä energiakaivoja tutkimus- ja koulutuskäyttöön

 

Työryhmän aikaisemmat hankkeet

Step to Ecosupport 2013-2014

Ecool – Energiatehokkuutta vaativiin kohteisiin 2015-2018

Resurssitehokkaat teolliset symbioosit 2016-2019

ETKOT – Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa 2018-2020

Hukkaveks – Hukkalämmön verkostot ja hyödyntämismahdollisuudet Kymenlaaksossa 2020-2022

Kulutusjouston mahdollisuudet – Kuluma 2021-2022

VAU – Virtuaalivoimalaitoksen avulla uusiutuva energia hallitusti hyötykäyttöön 2021-2022

Vetyä, virtaa Kaakkoon – Hukkalämmön hyödyntämispotentiaali 2023

Energiaälykäs kaupunkiympäristö 2023-2025

GENESIS – Kestävä energiajärjestelmä ja sektori-integraation uudet arvoketjut 2024-2026

GENESIS – Kestävä energiajärjestelmä ja sektori-integraation uudet arvoketjut – investoinnit 2024-2026

GEOENERGIALOIKKA – investoinnit 2024-2026 Xamk 319 319 €

Lisätietoja

Erja Tuliniemi

projektipäällikkö

p. 044 702 8469

erja.tuliniemi@xamk.fi

 

Väinö Petrell

tutkimusinsinööri

p. 050 465 1050

vaino.petrell@xamk.fi

 

Timo Juusola

tutkimusinsinööri

p. 050 330 2890

timo.juusola@xamk.fi

 

Hankkeen hallinnoija

Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Osatoteuttajat

Oulun yliopisto

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

 

tietosuojaseloste_Geoenergialoikka

Faktat

GEOENERGIALOIKKA

01.01.2024 – 30.06.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Osatoteuttajat: Kaakkois Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 513 772 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan Unioni, Kymenlaakson liitto