Green ReMark -hanke edistää taloudellista kehitystä Kaakkois-Suomen ja Venäjän Pietarin alueilla vihreän energian tuotannon ja käytön kasvun mahdollisuuksia edistämällä. Hanke edistää alueen globaalia kilpailukykyä tulevaisuuden vihreän energian markkinataloudessa, sekä lisää energianjakeluverkkojen läpinäkyvyyttä energiantuottajien ja kuluttajien kesken.

Hankkeen tuloksena yhteistyö ja verkostot erilaisten energiantuotantoalan toimijoiden, julkisten viranomaistahojen ja energian kuluttajien kesken kasvavat, ja alueellisten markkinoiden mahdollisuuksia pystytään ennakoimaan ja hyödyntämään strategisesti. Hankkeen välityksellä pystytään tunnistamaan tulevaisuuden energianjakeluverkkojen heikkouksia ja vahvuuksia, sekä vahvistamaan alueen vihreän energian käytön mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa.

Xamkin työosuus keskittyy Green ReMark -hankkeessa erityisesti:
– Smart Grid -tekniikan mahdollisuuksien tarkasteluun sähkönjakeluverkoissa
– Sähköautojen käytön mahdollistamiseen Kotkan ja Pietarin välillä latausverkoston vaatimuksien kartoitustarkastelulla
– Energianjakeluverkostojen nykyisten haasteiden tunnistaminen ja kartoittaminen sekä energiantuottajien että energiankäyttäjien keskuudessa
– Strategisten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen alueen vihreän energian kasvumahdollisuuksissa

Hankkeen viralliset verkkosivut ovat nähtävissä osoitteessa: www.greenremark.com

Lisätietoja

Xamk hanketiimi (hankepartneri 1):

Jarmo Kaskinen
projektipäällikkö
jarmo.kaskinen(at)xamk.fi

Juha Korpijärvi
yliopettaja/ Sähkövoima-asiantuntija
+358 50 312 5060
juha.korpijarvi(at)xamk.fi

Marko Saxell
lehtori/ Sähköautoilun asiantuntija
+358 44 702 8431
marko.saxell(at)xamk.fi

Hankkeen pääpartneri:

Yury Nurulin
projektipäällikkö, Lead Partner (Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University)
+7 (931) 308 8018
iuriinurulin(at)spbstu.ru

www.greenremark.com

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Energiatehokkuuden edistäminen eteläsavolaisissa pk-yrityksissä...

Hanke luo uusia käytänteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja lisää tietoisuutta uusiutuvista energiamuodoista Etelä-Savossa.

NOxOpti - Energiantuotantoyksiköiden päästöjen...

Uusilla menetelmillä ympäristöystävällisemmät ja puhtaammat polttoprosessit keskisuurissa energiantuotantolaitoksissa.

Safecon - Safe, skilled...

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat rakennusalan johtotason henkilöstön sekä työjohtajien ja turvallisuusasiantuntijoiden lisäkoulutukseen

Faktat

Green Energy Regional Markets Development

01.12.2018 - 30.11.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University (SPbPU)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Neva Energy Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 557 684 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 178 313 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanketta rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta

Jaa sivu