Harvinaisten maametallien talteenottoa edistettiin LUT-yliopiston, Kinnon ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Harvinaisten maametallien talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista -hanke (A74334) kehitti uusia sähkökemiallisiin ilmiöihin sekä ionivaihtoon perustuvia menetelmiä harvinaisten maametallien (REE, Rare earth elements) talteenottoon esimerkiksi elektroniikkaromusta ja polttolaitosten tuhkasta.

REE-materiaalien talteenotto jätemateriaaleista

Harvinaisia maametalleja käytetään lukuisilla eri teollisuuden aloilla ja niiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä Kiina on lähes ainoa näiden metallien mineraalijalostaja, jonka takia on noussut tarve varmistaa näiden materiaalien saanti myös jatkossa. Kaatopaikoille ja jätteenpolttolaitoksiin kulkeutuu erilaisten jätejakeiden mukana REE-materiaaleja ja näistä jakeista voi löytyä merkittävä lähde näille kysytyille raaka-aineille. Tästä syystä on alettu kehittää harvinaisten maametallien talteenottoa eri jätejakeista.

hankkeen toimenpiteet

1. Sähkökemiallinen talteenotto (LUT, Lappeenranta)
2. Selektiiviset ioninvaihtimet elektrodeionisaatioon perustuvassa talteenotossa (LUT, Mikkeli)
3. Ilmiöiden mallintaminen (LUT, Lappeenranta)
4. Talteenotto eri jätemateriaaleista (Xamk, Mikkeli)
5. Selvitystyö ja verkostojen kerääminen (Kinno, Kouvola)

Tuloksena tietoa jätematriisien REE-pitoisuuksista ja niiden talteenotosta

Hankkeen tuloksena saatiin uusia harvinaisten metallien ja muiden arvometallien talteenottoratkaisuja eri jätematriiseista sekä mietittiin myös menetelmien tehokkuutta ja kannattavuutta. Lisäksi saatiin tietoa Suomen ja erityisesti Kaakkois-Suomen alueen potentiaalisista harvinaisten maametallien vaihtoehtoisista lähteistä. Pitkällä aikavälillä hankkeen aikana saadut tulokset palvelevat erilaisia yrityksiä liittyen metallien kierrätykseen. Markkinoille voidaan saada kokonaan uusia ratkaisuja, joita voidaan käyttää erilaisten arvokkaiden metallien talteenotossa moninaisista jätevirroista.

hankkeen Julkaisu

Hankkeen tulokset ovat luettavissa tarkemmin loppujulkaisusta:  Harvinaisten maametallien talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista

Lisätietoja

Tiina Saario
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 648 2490
tiina.saario(at)xamk.fi

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
tutkimusryhmäpäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Eveliina Repo
LUT-yliopisto
p. 040 355 3707
eveliina.repo(at)lut.fi

https://research.lut.fi/converis/portal/Project/11452318?auxfun=&lang=en_GB

Kari Laine
Kouvola Innovation
p. 020 615 9083
kari.laine(at)kinno.fi

 

Faktat

Harvinaisten maametallien talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista

01.11.2018 – 30.04.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Osatoteuttajat: Kouvola Innovation Oy ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Kaakkois-Suomen hankintarengas, Outotec, UPM, Ovako ja Riikinvoima Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 634 263 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 170 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Kymenlaakson liitto ja Etelä-Karjalan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta