Hemiselluloosan tehokas hyödyntäminen biojalostuksessa

Hankkeessa on tavoitteena tehostaa puun hyötykäyttöä biojalostuksessa. Selluloosapohjaisten tuotteiden valmistuksessa syntyy hemiselluloosajakeita, joiden hyödyntämistä tässä hankkeessa pyritään tehostamaan. Hemiselluloosapohjaisten kemikaalien hyödyntämispotentiaali on suuri, koska niille on paljon mahdollisia hyödyntämiskohteita erilaisissa teknokemian tuotteissa, kuten maaleissa ja pesuaineissa.

Hankkeessa selvitetään selluloosapohjaisten tuotteiden valmistuksessa syntyvien hemiselluloosajakeiden koostumusta ja soveltuvuutta eri käyttökohteisiin. Lisäksi tarkastellaan hemiselluloosan talteenoton kehittämistä siten, että jakeiden hyödynnettävyys voitaisiin maksimoida. Koska hankkeen keskiössä on selluloosapohjaisten tuotteiden valmistusprosessit, erityistä huomiota kiinnitetään hemiselluloosan talteenoton vaikutuksiin selluloosapohjaisen päätuotteen laatuun.

Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon maakuntaliittojen kautta. Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikkö ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorio.

Oulun yliopiston hankesivut

 

Kuitulaboratorio_reaktori_1

Kuitulaboratorion jatkuvatoiminen paineruuvireaktori

Lisätietoja

Tapio Tirri
Kuitulaboratorion johtaja
p. 040 582 8468
tapio.tirri@xamk.fi

Teijo Linnanen
Projektitutkija
p. 050 312 5053
teijo.linnanen@xamk.fi

Faktat

Hemiselluloosan tehokas hyödyntäminen biojalostuksessa

01.03.2020 - 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan tutkimus-yksikkö

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorio.

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 455 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 255 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon liittojen kautta. Hankkeen muina rahoittajina toimivat Andritz Oy, St1 Oy, Vaisala Oyj, Mondi Powerflute Oy, Oulun yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Jaa sivu