Keittoprosessin avulla kestävämpiä puutuotteita ja sivutuotteista uusia raaka-aineita.

Tavoitteet

Hotwood-hankkeessa kehitetään uudenlaista lämpökäsittelymenetelmää puutuoteteollisuuteen. Puun kestävyys ja mittapysyvyys paranevat lämpömodifiointiprosessin avulla. Lämpömodifioituja puutuotteita – lämpöpuuta valmistetaan teollisesti ja tuotteita käytetään mm. piharakentamisessa ja saunoissa. Tässä hankkeessa tutkitaan uudenlaista prosessia, jossa modifiointi tehdään keittoprosessin avulla, Keittoprosessi avaa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittää lämpöpuutuotteiden ominaisuuksia.Tämän lisäksi uudessa prosessissa on syntyvästä jätevedestä on mahdollista kerätä talteen vapautuvat puun hajoamistuotteet. Hankkeessa tutkitaankin myös nestemäisten sivutuotteiden hyödyntämistä. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi prosessi puun modifiointiin.

 

Tulokset

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää laajasti puun modifioinnin kehittämisessä. Syntyvän uuden tiedon avulla voidaan kehittää uusia valmistusproseseja ja puutuotteita, joita voidaan hyödyntää Etelä-Savon puutuoteteollisuudessa ja myös laajemmin metsäteollisuudessa. Hankkeessa syntyy uutta tietoa puun modifionnista ja modifiointiaineista sekä puun vesilämpökäsittelyn vaikutuksista puumateriaaliin. Lisäksi saadaan tietoa sivutuotteiden eristämisestä ja hyödyntämisestä. Hankkeen tuloksien avulla on mahdollista kehittää keittoprosessin avulla totetutettava lämpökäsittelymenetelmä.

 

Lisätietoja

Olli Paajanen
projektipäällikkö
p. 040 621 0477
olli.paajanen(at)xamk.fi

Faktat

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto

Muut kumppanit: Suur-Savon energiasäätiö, Aureskosken Jalostetehdas, Kiilto, Stora Enso

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 268 139 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 137260 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta