HUGGER-hankkeessa kehitetään innovatiivista biojalostusta ja mineraalien jalostusprosesseja.

Hienonnusprosessit kuluttavat on noin 4 % maailman sähkönkulutuksesta. Energiankulutus riippuu voimakkaasti materiaalista ja hienonnuksen kokoalueesta, karkeamurskauksessa se on yleensä 3–4 kWh/t, karkeajauhatuksessa 5–6 kWh/t, hienojauhatuksessa 20–30 kWh/t, erittäin hienossa jauhatuksessa 100–1000 kWh/t. Valtaosa tästä energiasta kuluu jauhatusvaiheessa, jonka kustannukset voivat olla jopa 70 % rikastuskustannuksista. Monessa prosessissa tulisi parantaa energiatehokkuutta ja samalla kasvattaa liberaatioastetta. Toimenpiteinä hankkeessa Xamkin soveltavan tutkimustoiminnan käyttöön suunnitellaan ja rakennutetaan Hugger-pilotlaitteisto energiahankkeen murskausprosessin tutkimiseksi erilaisilla raaka-ainesyötteillä. Tutkittavat materiaalit ovat erilaisia biotalouden ja kiertotalouden sivuvirtoja sekä kaivosteollisuuden mineraaleja.

Tuloksena saadaan kokeelliset tulokset uuden energiatehokkaan materiaalien murskausmenetelmän suorituskyvystä, käytettävyydestä sekä energiatehokkuudesta verrattuna konventionaalisiin käsittelymenetelmiin.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat seitsemään työpakettiin:

  • Hugger-pilotlaitteen rakentaminen ja käyttöönotto; toimintaparametrien arviointi
  • Vaikeasti kierrätettävien materiaalien käsittely ja tehostaminen: jätepolton pohjatuhkan, rakennuspurkujätteen, elektroniikkaromun komponenttien erottaminen
  • Betonimurskeen ominaisuuksien parantaminen ja uudelleenkäyttö raaka-aineena
  • Biohiilen tuotantoprosessin kehittäminen
  • Sulfidimalmipartikkelien kemiallisten ja fysikaalisten pintaominaisuuksien hallinta
  • Malmien bioliuotusprosessien nopeuttaminen ja tehostaminen
  • Projektin hallinta, raportointi ja tiedottaminen

Hankkeen tuloksia hyödynnetään innovatiivisen biojalostuksen ja mineraalien jalostusprosessien kehittämisessä ja uusien ratkaisujen saattamiseksi teollisuuden käyttöön, erityisesti Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueella.

Lisätietoja

Projektipäällikkö: Irina Turku, irina.turku@xamk.fi, 050 599 5888

Projektitutkija: Niina Paasovaara, niina.paasovaara@xamk.fi, 050 345 8253  

Tutkimusjohtaja: Lasse Pulkkinen, lasse.pulkkinen@xamk.fi, 044 572 5861

Faktat

HUGGER - uusi murskaus- ja muokkausmenetelmä, jota voidaan käyttää kiertotalous- ja biomateriaalien käyttöön ja kierrätykseen

01.01.2021 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Serty ry, Terrafame Oy, Umacon Oy, Fortum Oyj, Lahden Kestobetoni Oy, Tevo Oy

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 508 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta