HUGGER-hankkeessa kehitetään innovatiivista biojalostusta ja mineraalien jalostusprosesseja.

Hienonnusprosessit kuluttavat noin 4 % maailman sähkönkulutuksesta. Energiankulutus riippuu voimakkaasti materiaalista ja hienonnuksen kokoalueesta, karkeamurskauksessa se on yleensä 3–4 kWh/t, karkeajauhatuksessa 5–6 kWh/t, hienojauhatuksessa 20–30 kWh/t, ja erittäin hienossa jauhatuksessa jopa 100–1000 kWh/t. Nykyisissä teollisuuden hienonnusprosesseissa energian käyttö on melko tehotonta: energiankäytön hyötysuhde on jauhatuksessa yleensä alle 1 % ja vaativimmissa hienonnuksissa, kuten sementtiklinkkerin jauhatuksessa, vielä huomattavasti alhaisempi. Monessa prosessissa tulisi parantaa energiatehokkuutta, edistää materiaalitehokkuutta ja vähähiilisyyttä ja samalla kasvattaa eri materiaalien hallittua erottelua ja sitä kautta syntyvää parempaa liberaatioastetta.

Hugger-hankkeen soveltavan tutkimustoiminnan käyttöön suunnitellaan ja rakennutetaan uusi pilotlaitteisto, joka toteutetaan erillisenä Hugger-laiteprojektina. Uuden Hugger-teknologian toimintaparametrejä (hidas partikkelikohtainen murtaminen, väsytys ja kuorinta) tullaan testaamaan erilaisiin raaka-ainesyötteisiin, kuten biotalouden ja kiertotalouden sivuvirtoihin sekä kaivosteollisuuden mineraaleihin. Hankkeen tavoitteena on saada parempaa tietoa reologisesti erilaisten materiaalien käyttäytymisestä hitaassa kuormituksessa sekä tietoa murtumisen aikana tapahtuvasta ominaisenergiankulutuksesta.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat seitsemään työpakettiin:

  • Hugger – pilotlaitteen rakentaminen ja käyttöönotto; toimintaparametrien arviointi ja tutkimuslaitteen suunnittelun ja toteutuksen ohjaus
  • Vaikeasti kierrätettävien materiaalien käsittelyn tehostaminen: jätteenpolton pohjatuhkan ja elektroniikkaromukomponenttien käsittely ja erottaminen
  • Betonimurskeen ominaisuuksien parantaminen ja uudelleenkäyttö raaka-aineena
  • Biohiilen tuotantoprosessin kehittäminen
  • Sulfidimalmipartikkelien kemiallisten ja fysikaalisten pintaominaisuuksien hallinta
  • Malmien bioliuotusprosessien nopeuttaminen ja tehostaminen
  • Projektin hallinta, raportointi ja tiedottaminen

Hankkeen tuloksia hyödynnetään innovatiivisten bio- ja mineraalijalostusprosessien kehittämisessä ja uusien ratkaisujen saattamiseksi teollisuuden käyttöön, erityisesti Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueella.

Lisätietoja

Projektipäällikkö: Irina Turku, irina.turku@xamk.fi, 050 599 5888

Projektitutkija: Niina Paasovaara, niina.paasovaara@xamk.fi, 050 345 8253  

Tutkimusjohtaja: Lasse Pulkkinen, lasse.pulkkinen@xamk.fi, 044 572 5861

Faktat

HUGGER – uusi murskaus- ja muokkausmenetelmä, jota hyödynnetään bio-, kiertotalous- ja kivimateriaalien erotteluun ja kierrätykseen

01.01.2021 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Serty ry, Terrafame Oy, Umacon Oy, Fortum Oyj, Lahden Kestobetoni Oy, Tevo Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 348 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020