HUIMA-hankkeessa edistetään aktiivista yritysyhteistyötä ja bio- ja kiertotalousalan TKI-toimintaa.

Hankkeessa kehitetään asiakastarpeen mukaisesti Hyötyvirta-liiketoimintaekosysteemiä ja potentiaalisia tuote- ja palvelukonsepteja pohjautuen Kymenlaakson materiaalivirtoihin sekä konseptoidaan Xamkin TKI-palveluja Hyötyvirrassa. Materiaalivirtojen selvitysten pohjalta laaditaan alueen materiaalitase. Pyrkimyksenä on myös lisätä Kouvolan kaupungin investointikohteiden avaamista referenssialustoiksi kiertotalousalan yrityksille.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Kouvola Innovation Oy (Kinno), ja Xamk on osatoteuttaja.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Kymenlaakson aluetalouden ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen
  • liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen
  • yrityssijoittumisten lukumäärän kasvattaminen
  • työpaikkojen lisääminen.

Lisätietoja

Satu Huurtomaa

Projektipäällikkö, FM

satu.huurtomaa@xamk.fi
+358 50 5631334

 

 

AJANKOHTAISTA

Kymenlaakson materiaalivirtaselvitys on käynnissä.

Faktat

HUIMA - Hyötyvirran uudet innovaatiot ja mahdollisuudet aluekehittämisessä

01.01.2023 – 31.03.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation (Kinno)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 390 860 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 87 492 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto