Hukkaveks, investoinnit -hanke on päättynyt 31.12.2021.

Hankkeen avulla edistettiin  alueen vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta laiteinvestointien kautta.

Hankkeessa toteutettujen investointien avulla tutkittiin ja kehitettiin
lämmöntalteenottoa ja tehtiin mittauksia ja analysointeja pilottiympäristöissä. Laitteistoja hyödynnetään Xamkin opetuksessa energiatekniikan koulutuksessa ja muissa kehityshankkeissa.

Tarkemmat tulokset kehityshankkeen, Hukkaveks, loppuraportissa, joka julkaistaan vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja

Erja Tuliniemi

projektipäällikkö

p. 044 702 8469

erja.tuliniemi(at)xamk.fi

Faktat

Hukkaveks, investoinnit

01.01.2020 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 62 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 62 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus