Hukkaveks, investoinnit -hankkeen avulla edistetään alueen vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta laiteinvestointien kautta.

Hankkeessa toteutettavien investointien avulla tutkitaan ja kehitetään
lämmöntalteenottoa ja tehdään mittauksia ja analysointeja pilottiympäristöissä. Laitteistoja tullaan hyödyntämään Xamkin opetuksessa energiatekniikan koulutuksessa ja muissa kehityshankkeissa.

Lisätietoja

Erja Tuliniemi

projektipäällikkö

p. 044 702 8469

erja.tuliniemi(at)xamk.fi

Faktat

Hukkaveks, investoinnit

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 62 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 62 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus

Jaa sivu