Huumassa ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat 16–29-vuotiaat nuoret osallistuvat tanssityöpajoihin. Hankkeen keskiössä on nuorten osallisuuden ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Osallistujat ovat sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajataustaisia. Hanke vahvistaa nuorten kykyä kiinnittyä osaksi opintoja ja työelämää sekä tarjoaa heille edellytyksiä merkitykselliseen elämään. Tanssityöpajoja järjestetään Kuopiossa, Mikkelissä ja Vantaalla vuosien 2019–2022 aikana.

 

Juvenian rooli hankkeessa on arvioida toimintaa ja tuloksia sekä olla mukana kehittämässä toimintaa.

Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret oppivat taitoja, joiden avulla heidän on helpompi siirtyä opintoihin ja työelämään. Tanssityöpajat taiteen soveltavan käytön muotona vahvistavat nuorten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, yhteisöllisyyttä ja rohkeutta toimia. Hankkeen tavoitteena on luoda nuorelle kokemus: minä osaan ja pystyn.

Huuman tanssityöpajoista vastaavat osatoteuttajat Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa), ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon Tanssiopisto (Mikkeli). Työpajoissa käsitellään erilaisia teemoja liikkeen avulla, ja pajat huipentuvat nuorten tekemiin esityksiin ja/tai yhteisötempauksiin. Osatoteuttajat tekevät yhteistyötä Kuopion, Mikkelin ja Vantaan kuntatoimijoiden kanssa.

Huuman tavoitteena on 225 nuoren työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen. Hankkeessa lisätään kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja tuetaan nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Huumassa kehitettävät toimintamallit ovat hankkeen jälkeen minkä tahansa toimijan vapaasti käytettävissä.

Huuma-hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Hanke kestää kolme vuotta, ja Suomessa hallinnoiva viranomainen on Hämeen ELY-keskus.

Linkki hallinnoijan hankesivulle: https://www.nuori.fi/toiminta/huuma/

 

ARTIKKELIT:

 

Tanssi läpi elämäsi:
https://read.xamk.fi/2020/kestava-hyvinvointi/tanssi-lapi-elamasi/

 

Lisätietoja

Angelika Polak
projektipäällikkö YTM

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Luovien alojen tutkimusyksikkö
Paraatikenttä 7, 45100 KOUVOLA

angelika.polak@xamk.fi
+35844 702 8482

Tietosuojalauseke

 

Tanssin Huuma ja sen vaikutuksien arviointi tutkimusasetelmassa

Powerpoint-esitys tanssin Huuman vaikutuksien arvioinnista tutkimusasetelmassa

Katso tästä

Faktat

Huuma - tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin

01.03.2019 - 28.02.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Lasten ja Nuorten Säätiö

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa), ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon Tanssiopisto (Mikkeli)

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 597 566 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 25 536 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen Ely-keskus Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu