On selvää, että ilmastonmuutoksen vaikutuksesta puhdas juomavesi on vähenevä luonnonvara, ja siitä on maailmalla jo nyt pula. Suomalaisille puhdas vesi on kuitenkin vielä itsestään selvä asia, mutta yli miljardi ihmistä eri puolilla maailmaa joutuu tulemaan toimeen ilman puhdasta juomavettä. Vesi on myös tärkein raaka-aine, sillä sitä tarvitaan lähes kaikkeen tuotantoon ruoasta energiaan ja paperista vaatteisiin. Näin ollen juoma- ja myös teollisuusveden pudistusprosessien parempi hallinta on yhä tärkeämpää.

HUVA-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida uusia mittaus- ja mallinnusmenetelmiä juomaveden valmistuksessa humuspitoisesta pintavedestä. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten ja vesilaitosten kanssa. Uuden teknologian toimivuus demonstroidaan pilot- ja todellisissa kohdeprosesseissa. Lisäksi toteutetaan kaupallistamisselvitys mahdollisille tuoteaihioille.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin:

WP1 Teknologioiden testit pilotointiympäristössä
WP2 Teknologioiden demonstrointi ja pilotointi vesilaitosympäristössä
WP3 Kaupallistamisselvitys
WP4 Projektin hallinta ja raportointi

Syntyvän tutkimustiedon ja soveltavan tutkimuksen avulla tuetaan niitä alueellisia vahvuuksia, joita kehittämällä on mahdollista saavuttaa kansainvälistä kaupallista kärkiosaamista yhdellä globaalin ympäristöbisneksen merkittävimmistä markkina-alueista. Hanke tukee teollisuuden kestävää kehitystä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Yrjö Hiltunen, yrjo.hiltunen@xamk.fi, 040 732 0355

Ajankohtaista

Kameratekniikat auttavat tekemään puhtaampaa juomavettä

On selvää, että ilmastonmuutoksen vaikutuksesta puhdas juomavesi on vähenevä luonnonvara, ja siitä on maailmalla jo nyt pula. Suomalaisille puhdas vesi on kuitenkin vielä itsestään selvä asia, mutta yli miljardi ihmistä eri puolilla maailmaa joutuu tulemaan toimeen ilman puhdasta juomavettä. Vesi on myös tärkein raaka-aine, sillä sitä tarvitaan lähes kaikkeen tuotantoon ruoasta energiaan ja paperista vaatteisiin....

Faktat

HUVA – Humuspitoiset pintavedet juomaveden valmistuksessa

01.06.2019 – 30.09.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Savonlinnan vesi, Kuopion vesi, Ramboll Finland Oy, Kemira Oyj, Valmet Automations

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 178 296 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan aluekehitysrahasto