Opiskelijoiden, oppilaitoksen ja Rajamuseon yhteistyö luo kestävän pohjaa yrittäjyyteen ja uuden hyötypeliliiketoiminnan kehittämiseen.

Taustaa

Rajavartiolaitoksen Rajamuseo Imatralla avautuu kokonaan uusittuna (ml. tilat ja toiminta) kesäkuussa 2022. Rajamuseon kuten muidenkin sotahistoriallisten museoiden toimintaa on tarve modernisoida uusia kohderyhmiä ja uusia sukupolvia varten. Nämä lähtökohdat sekä Xamkin vahva pelialan, pelisuunnittelu ja –ohjelmointi sekä graafinen suunnittelu ja data-analytiikka, tarjoavat kansallisesti ainutlaatuisen mahdollisuuden amk-opiskelijoiden hyötypelikehityksen oppimiselle työelämäyhteydessä. Opiskelijoiden, oppilaitoksen ja rajamuseon yhteistyö luo myös kestävän pohjaa yrittäjyyteen ja uuden hyötypeliliiketoiminnan kehittämiseen.

Tavoitteet

  1. Modernien hyötypeliratkaisujen kehittäminen työelämälähtöisesti elämysteollisuuden kanssa – Case Rajamuseo
  2. Historiateemaisen opiskelijalähtöisen peliyrittäjyyden tukeminen – museopedagogiikka huomioiden
  3. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan peliteollisuuden edistäminen – yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa.

Toimenpiteet

  1. Asiakaslähtöiset ratkaisut ja uudet kohderyhmät – oppimisen ja museopedagogisten tarpeiden tutkiminen yhteiskehittämisen menetelmin.
  2. Opiskelijoiden intensiiviset pelikehitysjaksot yhteistyössä Rajamuseon kanssa.
  3. Kehitettyjen hyötypelidemojen esittely ja testaus raja-alueen eri museoammattilaisten, kävijöiden ja uusien kohderyhmien keskuudessa.
  4. Historical Game Companies – Hyötypeleistä liiketoimintaa -luentosarja.

Projektin hyödyt

Opiskelijalle: työelämätaitoja, projektiosaamista, asiakasosaamista, hyötypelikehitys- ja peliliiketoimintaosaamista, peliyrittäjyysideoita, alueen mahdollisuuksien näkemistä

Oppilaitokselle: uusi työelämäkumppanuus, työelämätaitojen kehittyminen, opetussuunnitelman työelämälähtöisyys, työllistyminen, yhteisviestintä kumppanin kanssa

Elinkeinoelämälle ja alueelle: parempia peliosaajia yrityksiin, hyötypeliliiketoiminnan kehittäminen, matkailun kehittäminen, elinkeinorakenteen kehittyminen, peliosaajien juurruttaminen alueelle, yrittäjyysmahdollisuuksia

Rajamuseolle/Rajavartiolaitokselle: moderni, kiinnostava sisältö, uusia kohderyhmiä, tietoisuuden kasvu rajamuseosta, sotahistoriallisen tietoisuuden siirtäminen uusille sukupolville, positiivinen mielikuva Rajavartiolaitoksesta -> rekrytoinnin tukeminen

Lisätietoja

Projektityöntekijä

Justyna Neuvonen

+358505924054

Justyna.Neuvonen@xamk.fi

 

Harjoittelijat:

Suunnittelija

Kathy Hauer

Ohjelmistosuunnittelija

Samuli Nukala

Suunnittelija, Ohjelmistosuunnittelija

Rostislav Goncharov

Suunnittelija

Emma Seppälä

 

Entisiä harjoittelijoita:

 

Suunnittelija

An Dang

Suunnittelija, Ohjelmistosuunnittelija

Gustavo Moreira Kares

 

 

Ajankohtaista

Change at museum exhibitions

World is changing, people are changing and museums are changing. Museums has been evolving in time, from  Mouseion of Alexandria which was also connected with the library, through cabinets of curiosities, museums as places of encyclopaedic education like Musaeum Kircherianum, national museums, which were supposed to showcase diversity and glory of different nations. Museums are changing...

Faktat

Hyötypelikehitys ja peliyrittäjyys työelämäyhteydessä: Case Rajamuseo

03.03.2021 – 30.06.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Muut kumppanit: Rajavartiolaitos, Merikeskus Vellamo, EXARC

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 50 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 5 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö