Hankkeen tarkoituksena on edistää alueellisen TKI-osaamisen, innovaatioverkostojen sekä yritysten ja organisaatioiden TKI-vaikuttavuuden kasvua.

Hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulutusta entistä työelämälähtöisemmäksi kasvattaen ja hyödyntäen opiskelijoiden kv-osaamista, sekä tukien samalla opiskelijoiden yrittäjyyspolkua ja edistäen opiskelijoiden työelämään integroitumista. Lisäksi hanke vahvistaa opetuksen ja TKI-toiminnan välistä integraatiota ja mahdollistaa eteläsavolaisten yritysten hyötymisen opiskelijoiden kv-osaamisesta aiempaa systemaattisemmin ja pitkäkestoisemmin.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja hanke toteutuu välillä 1.9.2021-30.11.2023. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Hankkeen tietosuojaseloste. 

ESR-henkilörekisterin tietosuojaseloste. 

Lisätietoja

Helena Merikoski, projektipäällikkö
p. 040 648 6617
helena.merikoski(at)xamk.fi

Anna-Maija Torniainen, TKI-asiantuntija
p. 040 628 0901
anna-maija.torniainen(at)xamk.fi

Yrityksille tarjoamme

  • Tapaamiset Xamkin opetus- ja TKI-henkilöstön edustajien kanssa. Yrityskartoituksessa kartoitetaan yrityksen kokemat haasteet, tarpeet ja yhteistyömahdollisuudet. Pääset osallistumaan työpajoihin, missä kehitetään yhdessä uusia yhteistyömalleja yritysten ja Xamkin välille.
  • Mahdollisuus hyödyntää opiskelijoiden osaamista uuden yhteistyömallin
    puitteissa: toimeksiannot, harjoittelutehtävät, kartoitukset, kehittämistehtävät, yms.
  • Yhteistyö opiskelijayrittäjyyden tukemisessa. Opiskelijoiden osaamisen hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä ja nimettyjen opiskelijoiden mentorointi yrittäjyyden polulla.
  • Mahdollisuus hyödyntää kansainvälisiä opiskelijatiimejä yritystä hyödyttävissä ongelmanratkaisutehtävissä.

Hankkeeseen osallistuminen on yrityksille maksutonta. Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä!

Faktat

Hyvinvointialalle uusia osaajia ja yrittäjiä Etelä-Savoon

01.09.2021 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 365 480 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 365 480 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahasto