Hanke vahvisti asuinalueiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehittämällä uusia, yhteisöllisyyttä edistäviä toimintamalleja.

Yhteisöllisellä asumisella lisää hyvinvointia asuinalueille 

Yksin asumisen haasteet ja yksinäisyys ovat lisääntyneet eri ikäisten keskuudessa ja voivat pahimmillaan johtaa huono-osaisuuteen. Huono-osaisuus on kasautunut Etelä-Savossa sekä yksilö- että aluetasolla ja se vaikuttaa alueiden eriarvoistumiseen. Hankkeen tavoitteena oli ehkäistä syrjäytymistä, huono-osaisuuden kasautumista ja asuinalueiden eriarvoisuuden lisääntymistä kehittämällä asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja yhteisöllistä asumista. Yhteisöllisyyden vahvistaminen asuinalueilla on keino, jolla voidaan edistää kaikenikäisten kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja osatoteuttajana toimii ViaDia Mikkeli ry.

Asukaslähtöisiä kokeiluja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämiseksi 

Hankkeen toimenpiteet edistivät yhteisöllisyyttä, yhteisöllistä toimintakulttuuria asumisyhteisöissä ja asuinalueilla.

 

Hankkeen toimenpiteet:

  1. Kehitettiin ja pilotoitiin asukaslähtöisiä kokeiluja yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseksi asuinalueilla.
  2. Etsittiin ja rohkaistiin asuinalueiden asukkaita asukasaktiiveiksi ja tarjottiin heille asukasaktiivivalmennusta.
  3. Kehitettiin ja kokeiltiin asuinalueiden yhteisöllisyyttä tukevaa yhteisömanageroinnin työmuotoa.

 

Hankkeen tuloksena:

  • Yhteisöllinen toimintakulttuuri taloyhtiöissä ja asuinalueilla vahvistui.
  • Alueellinen osallisuustyö vahvistui.
  • Syntyi aluekohtaisia yhteistyöverkostoja ja asukasaktiivi-toimijaverkosto rakentui.
  • Asumisyhteisöjen ja asuinympäristöjen viihtyvyys parani, tietoisuus kestävästä elämäntavasta lisääntyi ja asuinalueiden elinvoimaisuus ja kiinnostavuus vahvistuivat.
  • Syntyi kuntalaisten asumista ja hyvinvointia tukevat yhteisöllisen asumisen ja yhteisömanageroinnin toimintamallit.

Hanke sosiaalisessa mediassa: #hyvinvoivaasukas

Lue hankkeen tietosuojaseloste.

Lisätietoja

Elisa Suominen
Projektipäällikkö
Juvenia
0504732527
elisa.suominen@xamk.fi

Emmi Nykänen
TKI-asiantuntija
Juvenia
050 400 2877
emmi.nykanen@xamk.fi

Aki Lintumäki
TKI -asiantuntija/yhteisömanageri
Juvenia
040 571 6685
aki.lintumaki@xamk.fi

 

 

 

Ajankohtaista

Peitsarin pappila sai muraalissa onnellisen lopun

Kun keräsimme kevättalvella tarinoita ja muistoja Peitsarin alueelta, kenties eniten asukkailta nousi muistoja ja ajatuksia Peitsarin Pappilasta. 90-luvun alussa palaneesta kappalaisen asunnosta, joka ehti olemassaolonsa aikana toimia myös alkoholiparantolana, sekä muistikuvien mukaan myös jonkin aikaa kirpputorina. Peitsarin Pappila sijaitsi Suojalammen lähellä olevalla kukkulalla. Nykyisin paikalla on palvelutalo. Alkuperäinen pappila rakennettiin 1600-luvun alussa. Kappalaisen virka-asunnoksi se...

Kaikenlaisten ihmisten lähiö

Kauko Röyhkä lauloi 50-luvun kerrostaloista, jotka tekivät jostain syystä hyvän olon. Ovathan ne kivoja ja söpöjä, mutta minun maailmassani 70-luvun kerrostalot tuovat tuon saman fiiliksen. Okei. Eivät ne niin hauskan näköisiä ole, mutta käytännöllisiä. 70-luvun kerrostaloissa on ajateltu asumista kokonaisvaltaisemmin verrattuna vanhempiin kerrostaloihin. Mielestäni asukkaiden täytyy pystyä tekemään kaikki arkiset askareensa yksien seinien sisälle. Minulle...

Opastetut kierrokset Peitsarin kaupunginosassa Mikkelin Oppaiden johdolla

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Hyvinvoiva asukas -hanke on saanut Mikkelin Peitsarissa aikaan mukavaa pöhinää. Asukkaat ovat pohdiskelleet suhdettaan omaan asuinalueeseensa, tarkastelleet kaupunginosan hyviä puolia ja muistelleet menneitä aikoja. Tällainen keskustelu on omiaan lisäämään alueen yhteisöllisyyttä ja varmasti keskusteluissa nousee esille myös kehittämiskohteita. Mielenkiinnolla odotetaan Mikalo Oy:n vuokratalon seinään tulevaa muraalia, seinämaalausta, johon asukkaat ovat saaneet esittää toiveita...

Muraalin luonnos on valmis

Onpa upea! Superhieno! Ihan huippu! Ja mitä kaikkea maalauksesta löytyy. Mahtavaa! Tässä ensimmäiset kommentit, kun saimme muraalin luonnoksen nähtäville. Miten upeasti muraaliin onkaan talletettu peitsarilaisten tarinat ja niin monessa eri kerroksessa, sisältäen ihan uskomattoman paljon yksityiskohtia. Muraalin taiteilijat Essi Ruuskanen ja Maikki Rantala kuvaavat itse luonnosta näin: Peitsarin muraalin teemat löytyivät asukkailta kerätyistä tarinoista. Muraali...

Kettuja, rusakoita, oravia…

Kerrostaloja, omakotitaloja, rivitaloja, päiväkoti, ehkä koulu, ehkä palvelutalo, jonkinlainen ostari tai ainakin jotain palveluita. Tämän kokonaisuuden kyljessä saattaa olla järvi tai ainakin pieni lampi. Näistä elementeistä muodostuu tyypillinen suomalainen lähiö, jota monimuotoinen luonto ympäröi. Sellainen on Peitsari. Luonnonläheisyys on peitsarilaisille tärkeä juttu. Erityisesti Suojalampi ja sen ympäristö läikäyttävät asuinalueen asukkaiden sydämiä. Monet hukuttavat murheensa Suokulle...

Faktat

Hyvinvoiva asukas –yhteisöllisen asumisen kehittäminen Etelä-Savossa

01.06.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: ViaDia Mikkeli ry

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 247 526 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 48 124 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta