Hanke vahvistaa asuinalueiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehittämällä uusia, yhteisöllisyyttä edistäviä toimintamalleja.

Yhteisöllisellä asumisella lisää hyvinvointia asuinalueille 

Yksin asumisen haasteet ja yksinäisyys ovat lisääntyneet eri ikäisten keskuudessa ja voivat pahimmillaan johtaa huono-osaisuuteen. Huono-osaisuus on kasautunut Etelä-Savossa sekä yksilö- että aluetasolla ja se vaikuttaa alueiden eriarvoistumiseen. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, huono-osaisuuden kasautumista ja asuinalueiden eriarvoisuuden lisääntymistä kehittämällä asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja yhteisöllistä asumista. Yhteisöllisyyden vahvistaminen asuinalueilla on keino, jolla voidaan edistää kaikenikäisten kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja osatoteuttajana toimii ViaDia Mikkeli ry.

Asukaslähtöisiä kokeiluja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämiseksi 

Hankkeen toimenpiteet edistävät yhteisöllisyyttä, yhteisöllistä toimintakulttuuria asumisyhteisöissä ja asuinalueilla.

 

Hankkeen toimenpiteet:

  1. Kehitetään ja pilotoidaan asukaslähtöisiä kokeiluja yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseksi asuinalueilla.
  2. Etsitään ja rohkaistaan asuinalueiden asukkaita asukasaktiiveiksi ja tarjotaan heille asukasaktiivivalmennusta.
  3. Kehitetään ja kokeillaan asuinalueiden yhteisöllisyyttä tukevaa yhteisömanageroinnin työmuotoa.

 

Hankkeen tuloksena:

  • Yhteisöllinen toimintakulttuuri taloyhtiöissä ja asuinalueilla vahvistuu.
  • Alueellinen osallisuustyö vahvistuu.
  • Syntyy aluekohtaisia yhteistyöverkostoja ja asukasaktiivi-toimijaverkosto rakentuu.
  • Asumisyhteisöjen ja asuinympäristöjen viihtyvyys paranee, tietoisuus kestävästä elämäntavasta lisääntyy ja asuinalueiden elinvoimaisuus ja kiinnostavuus vahvistuvat.
  • Syntyy kuntalaisten asumista ja hyvinvointia tukevat yhteisöllisen asumisen ja yhteisömanageroinnin toimintamallit.

Hanke sosiaalisessa mediassa: #hyvinvoivaasukas

Lue hankkeen tietosuojaseloste.

Lisätietoja

Annastiina Vesterinen
projektipäällikkö
Juvenia
040 486 8279
annastiina.vesterinen@xamk.fi

Twitter
Linkedin

Aki Lintumäki
TKI -asiantuntija/yhteisömanageri
Juvenia
040 571 6685
aki.lintumaki@xamk.fi

 

Emmi Nykänen
TKI-asiantuntija
Juvenia
050 400 2877
emmi.nykanen@xamk.fi

 

Faktat

Hyvinvoiva asukas –yhteisöllisen asumisen kehittäminen Etelä-Savossa

01.06.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: ViaDia Mikkeli ry

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 247 526 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 48 124 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta