HyviöPRO-hanke edisti yritysten kilpailukykyä lisäämällä ymmärrystä vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta nykyaikaisen teknologian avulla.

Tavoitteet

Palvelujen laatu ja vaikuttavuus ovat merkittäviä kilpailutekijöitä. HyviöPRO-hanke antaa ymmärryksen siitä, mitä vaikuttavuus on ja tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden dataa hyödyntävään liiketoiminnan kehittämiseen ja palveluiden vaikuttavuuden tuotteistamiseen. Vaikuttavuutta mittaamalla saadaan tietoa asiakkuuksien kehittämisen, johtamisen ja markkinoinnin tueksi. Vaikuttavuuden mittaaminen tässä hetkessä on pitkän ajan investointi palveluiden laadun ja sisällön kehittämiseen ja yrityksen kasvuun tulevaisuudessa.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä olivat Etelä-Savon hyvinvointipalvelujen järjestäjät, tuottajat ja asiakkaat.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana järjestettiin työpajoja, joissa käytiin läpi yritysten vaikuttavuuspolkua sekä
mallinnettiin yrityskohtaista vaikuttavuutta erilaisin työkaluin. Hankkeessa kehitettiin Hyviö-sovelluskokonaisuus, joka sisältää selainpohjaisen alustan yritysten ja organisaatioiden käyttöön sekä mobiiliaplikaation, jonka avulla yritysten ja organisaatioiden asiakkaat vastaavat heille lähetettyihin kyselyihin. Näin paikalliset hyvinvointiyritykset pystyvät keräämään vaikutustietoa omasta toiminnastaan samaan paikkaan. Uuden työkalun avulla tavoitellaan vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisen tulevan osaksi päivittäistä toimintaa alueellisesti ja kansallisesti.

Tulokset

Hanke edisti yritysten kilpailukykyä lisäämällä ymmärrystä vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta nykyaikaisen teknologian avulla. Yritykset voivat hyödyntää hankkeessa kehitettyä sovelluskokonaisuutta palveluiden vaikuttavuuden seurantaan ja kehittämiseen myös hankkeen jälkeen.

HyviöPRO mahdollistaa Active Life Labin vaikuttavuusmallin laajentamisen koko Etelä-Savon alueelle. Hankkeen toimenpiteet kehittävät Etelä-Savon hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusosaamista ja ovat myös kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä.

Klikkaa alta löytyvää videota.

Se kertoo konkreettisesti

  • Mikä on HyviöPRO-sovelluskokonaisuus?
  • Miksi sitä kannattaa käyttää?
  • Mihin tarpeeseen hankkeessa mukana olevat organisaatiot sitä käyttävät?

 

Tutustu HyviöPRO-hankkeen aikana syntyneeseen Hyviö-sovellukseen palvelun omilla verkkosivuilla:

www.hyvio.fi
Jätä verkkosivujen kautta yhteydenottopyyntö, jos vähääkään mietit voisiko Hyviö tukea myös sinun palvelutoimintaasi!

TIETOSUOJASELOSTE_HyviöPro

Lisätietoja

Arto Pesola, projektipäällikkö

arto.pesola@xamk.fi

040 6411 504

Hankkeessa mukana olleille organisaatioille tarkoitettu materiaalisivusto:

lab.hyvio.fi/hyviopro

Faktat

Hyviöpro-hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusalusta hyvinvointipalveluiden liiketoimminnan kehittämiseen

01.06.2019 - 31.05.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 620983 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 180014 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)