HyviöPro-hanke edistää yritysten kilpailukykyä lisäämällä ymmärrystä vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta nykyaikaisen teknologian avulla.

Tavoitteet

Palvelujen laatu ja vaikuttavuus ovat merkittäviä kilpailutekijöitä. HyviöPro-hanke antaa ymmärryksen siitä mitä vaikuttavuus on ja tarjoaa yrityksille ja muille toimijoille mahdollisuuden dataa hyödyntävään liiketoiminnan kehittämiseen ja palveluiden vaikuttavuuden tuotteistamiseen. Vaikuttavuutta mittaamalla saadaan tietoa asiakkuuksien kehittämisen, johtamisen ja markkinoinnin tueksi. Vaikuttavuuden mittaaminen nyt on pitkän ajan investointi palveluiden laadun ja sisällön kehittämiseen ja yrityksen kasvuun tulevaisuudessa.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon hyvinvointipalvelujen järjestäjät, tuottajat ja asiakkaat.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana järjestetään työpajoja, joissa käydään läpi yritysten vaikuttavuuspolkua sekä
mallinnetaan yrityskohtaista vaikuttavuutta erilaisin työkaluin. Hankkeessa kehitetään myös sähköistä alustaa paikallisten hyvinvointiyritysten vaikutustiedon keräämiseen. Uuden työkalun avulla pyritään saamaan vaikuttavuuden mittaaminen osaksi päivittäistä toimintaa alueellisesti ja kansallisesti.

Tulokset

Hanke edistää yritysten kilpailukykyä lisäämällä ymmärrystä vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta nykyaikaisen teknologian avulla. Yritykset voivat hyödyntää hankkeessa kehitettyä alustaa palveluiden vaikuttavuuden seurantaan ja kehittämiseen myös hankkeen jälkeen.

HyviöPro mahdollistaa Active Life labin vaikuttavuusmallin laajentamisen koko Etelä-Savon alueelle. Hankkeen toimenpiteet kehittävät Etelä-Savon hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusosaamista ja ovat myös kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä.

Lisätietoja

Heli Peltola, projektipäällikkö

heli.peltola@xamk.fi

040 5940151

Hankkeessa mukana oleville organisaatioille tarkoitettu materiaalisivusto:

lab.hyvio.fi/hyviopro

 

Faktat

Hyviöpro-hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusalusta hyvinvointipalveluiden liiketoimminnan kehittämiseen

01.06.2019 - 31.05.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 620983 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 180014 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Jaa sivu