HyviöPRO-hanke edisti yritysten kilpailukykyä lisäämällä ymmärrystä vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta nykyaikaisen teknologian avulla.

HANKKEEN TAVOITTEET

Palvelujen laatu ja vaikuttavuus ovat merkittäviä kilpailutekijöitä. HyviöPRO-hanke antoi ymmärryksen siitä, mitä vaikuttavuus on ja tarjosi organisaatioille mahdollisuuden dataa hyödyntävään liiketoiminnan kehittämiseen ja palveluiden vaikuttavuuden tuotteistamiseen hankkeessa kehitetyn Hyviö-sovelluskokonaisuuden avulla. Vaikuttavuutta mittaamalla saadaan tietoa asiakkuuksien kehittämisen, johtamisen ja markkinoinnin tueksi. Vaikuttavuuden mittaaminen tässä hetkessä on pitkän ajan investointi palveluiden laadun ja sisällön kehittämiseen ja yrityksen kasvuun tulevaisuudessa.

HANKKEEN TOIMINTA

Hankkeen aikana toteuttiin työpajoja organisaatioiden vaikuttavuusajattelun tukemiseksi eri tavoin. Osaamista lisättiin myös tietosuoja -ja vaikuttavuusviestinnän koulutuksilla. Lisäksi organisaatiot osallistuivat sovelluskokonaisuuden kehittämiseen erityisesti vaiheessa, kun sovellusta pysyttiin lähteä pilotoimaan. Käyttökoulutuksia sovelluskokonaisuudesta pidettiin ja organiaatioilla oli koko ajan vapaa mahdollisuus kommentoida esiintulevia ongelmia tai kehitysehdotuksia. Sosiaali -ja terveysalan tki-asiantuntijat olivat jatkuvassa kanssakäymisessä aktiivisten organisaatioden kanssa liittyen hankkeen etenemiseen.

HANKKEEN TULOKSET

Hankkeen tulostavoitteina oli kehittää vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisen alustakokonaisuus, luoda avoin anonyymi tietopankki vaikuttavista palveluista sekä toimintamalli yrityskehittämisen tueksi. Hankkeen aikana saatiin julkaistua Hyviö-sovelluskokonaisuus  palveluntarjoajien ja heidän asiakkaidensa käyttöön. Koska koronapandemia aiheutti hankkeeseen osallistuvien yritysten toimissa sen, ettei sovelluskokonaisuutta päästy monessakaan organisaatioissa pilotoimaan oikeilla asiakkailla, jäi tietopankki itsessään tekemättä. Valmiudet tiedon esittämiseen on kuitenkin upotettu hyvio.fi -nettisivuille. Maailmanlaajuinen epidemia aiheutti myös sen, että yritysyhteistyöhön kehitetty toimintamalli saatiin luotua, muttei sitä ehditty juurruttaa.

Klikkaa alta löytyvää videota.

Se kertoo konkreettisesti

  • Mikä on HyviöPRO-sovelluskokonaisuus?
  • Miksi sitä kannattaa käyttää?
  • Mihin tarpeeseen hankkeessa mukana olevat organisaatiot sitä käyttävät?

TIETOSUOJASELOSTE_HyviöPro

Lisätietoja

Arto Pesola, projektipäällikkö

arto.pesola@xamk.fi

040 6411 504

Hankkeessa mukana olleille organisaatioille tarkoitettu materiaalisivusto:

lab.hyvio.fi/hyviopro

Faktat

Hyviöpro-hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusalusta hyvinvointipalveluiden liiketoimminnan kehittämiseen

01.06.2019 – 31.05.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 620983 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 180014 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)