Uusia ratkaisuja kaivosten vesien hallintaan ja ekotehokkuuden lisäämiseen.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida prosessivesien puhdistus- ja kierrätyskonsepteja, jotka mahdollistavat kaivosteollisuuden ja rikastamoiden vesien ja sakkojen jatkohyödyntämisen.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet alkavat kaivosvesien puhdistustarpeiden kartoituksella, karakterisoinnilla ja konseptisuunnittelulla. Konkreettisina toimenpiteinä tutkitaan mm. uusia saostuskemikaaleja sekä uusia innovatiivisia adsorptioaineita, FLASH-sekoitusteknologian sovelluksia ja kyseisten sovellusten tuontia teolliseen mittakaavaan.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan hiilidioksidin kierrätyskonseptin sovelluksia kaivosteollisuudessa (vesien käsittelyssä ja rikastusprosessissa) sekä uusia mittaus- ja monitorointiratkaisuja. Hankkeeseen kuuluu olennaisena osana myös kaivoksilla tehtävät pilot-testit.

Tulokset

Kehitettävät ja innovatiiviset ratkaisut perustuvat

  • metsäteollisuuteen kehitettyjen parhaiden teknologioiden soveltamiseen kaivosalalle
  • nopeaan sekoitukseen
  • kaivosvesien käsittelykonseptien best-practise -menetelmien kehittämiseen ja testaamiseen moduulipohjaisilla ja joustavilla, osin maan alle sijoitettavilla ratkaisuilla (typenpoisto, metallien ja kiintoaineen saostaminen ja talteenotto, sulfaatin poiston tehokas hallinta)
  • biopohjaisten materiaalien soveltamiseen kaivosvesien haitta-aineiden ja/tai arvokkaiden komponenttien talteenotossa
  • uusien puhdistuskemikaalien käytettävyyden testaamiseen ja todentamiseen kaivos-/rikastamovesien puhdistuksessa.

 

KUVA: Kittilän kaivos, Agnico Eagle Finland Oy.

 

Hankkeen loppuraportin voit lukea tästä linkistä.

Lisätietoja

Noora Haatanen
projektipäällikkö
040 574 8356
noora.haatanen@xamk.fi

Faktat

iFORMINE– Innovatiiviset kaivosvesien puhdistusratkaisut ja ekotehokkaat pilotoinnit

01.08.2015 – 31.07.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, Savonia ammattikorkeakoulu, Geologinen tutkimuslaitos GTK

Muut kumppanit: Yara Suomi Oy, Agnico Eagle Finland Oy, WetEnd Technologies Oy, Nanopar Oy, CarbonReUse Oy, Sofi Filtration Oy, Chemec Oy, Kemin Digipolis Oy ja Ecla Water Finland Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 936 041 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta