Ilmastokriisin etulinjassa: Kanssatutkijuus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa -tutkimushankkeessa tehdään nuorten kanssa taidetta sekä suunnitellaan ja toteutetaan nuorten ehdoilla vaikuttamiskampanjoita ilmastonmuutoksesta. Hanketta toteutetaan Lapissa, Itä-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Hankkeessa tutkijoiden, taiteilijoiden ja nuorten yhteistyönä syntyy toiminta-alueille yhteisöllisiä ja paikkasidonnaisia taideteoksia, jotka tuovat esiin nuorten tunteita, toiveita ja unelmia ilmastonmuutoksen lieventämiseksi. Lisäksi hankkeessa tuotetaan päättäjille ja suurelle yleisölle suunnattuja vaikuttamiskampanjoita. Tutkimuksen lähestymistapoina ovat nuorilähtöinen kanssatutkimus ja taideperustainen toimintatutkimus.

Taideperustainen työskentely kehittää nuorten osallisuutta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa asiassa, joka koskee nuoria ja heidän tulevaisuuttaan. Hanke edistää nuorten hyvinvointioppimista ja aktiivista kansalaisuutta. Demokratian ja poliittisen osallistumisen näkökulmista tutkimus tuottaa arvokasta tietoa nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä ongelmista, jotka nuoret kokevat esteeksi omille vaikuttamispyrkimyksilleen.

Hankkeessa työskentelevät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululta erikoistutkija Jarmo Rinne sekä tutkija ja Lapin yliopiston tohtorikoulutettava Aki Lintumäki. Lapin yliopistosta hankkeessa ovat mukana tohtorikoulutettava Korinna Korsström-Magga sekä kuvataidekasvatuksen professorit Timo Jokela ja Mirja Hiltunen.

Hankeen rahoittaa Koneen Säätiö ja se toteutetaan 1.9.2022 – 31.12.2025.

 

Hankkeen julkaisuja:

Kohti nuorten ilmastoaktiivisuutta Aurora-tulevaisuustapahtumassa
Lintumäki, Aki; Korsström-Magga, Korinna (2023)
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/65431

Taiteella ja tutkimuksella ilmastokriisin etulinjaan
Lintumäki, Aki; Rinne, Jarmo (2023)
https://koneensaatio.fi/tarinat-ja-julkaisut/taiteella-ja-tutkimuksella-ilmastokriisin-etulinjaan/

 

On the Frontline of the Climate Crisis: Building Youth’s Climate Citizenship and Climate Activism Through Art-Based Co-Research

On the frontline of the climate crisis is a youth-focused art-based research project that aims to influence decision-makers to act against climate change. The project organises events and platforms where young people collaborate with art educators, artists and researchers making artwork and planning campaigns about climate change. The project’s activities are carried out in Lapland, Eastern Finland and in the Tampere region.

On the Frontline of the Climate Crisis project aims to listen attentively to young people’s fears, concerns, hopes and wishes relating to climate change as well as enhance their participation as equal decision-makers in a crucial matter that especially affects their future. The project offers youth an active role as climate citizens by organising art-based action events and using different social media platforms. In collaboration with the youth, virtual online campaigns, climate change rallies, place-specific art interventions and performance art will make visible and represent their climate-related concerns.

This project has adopted youth-focused co-research and art-based action research approaches to its theoretical framework. With the collaboration of young people, art educators, artists and researchers, this project produces community-based, site-specific artworks that highlight young people’s emotions, hopes and dreams about climate change and a sustainable future. From the perspectives of democracy and political participation, this research produces valuable information on young people’s participation. Furthermore, it reveals the barriers and bottlenecks relating to young people’s efforts to politically influence matters that are important to them. The project is funded by Kone Foundation.

The project started in September 2022, and it will last until the end of 2025.

The project leader is Jarmo Rinne, senior researcher.
Youth Research and Development Centre Juvenia in the South-Eastern Finland University of Applied Sciences

The team members are:
Professor Timo Jokela, University of Lapland, Faculty of Art and Design
Professor Mirja Hiltunen, University of Lapland, Faculty of Art and Design
Aki Lintumäki, project researcher at Youth Research and Development Centre Juvenia and

doctoral researcher at University of Lapland, Faculty of Art and Design
Korinna Korsström-Magga, doctoral researcher at University of Lapland, Faculty of Art and Design

 

Image credit: Krista Hahtala.

Lisätietoja

Jarmo Rinne
Erikoistutkija, YTT
jarmo.rinne@xamk.fi
044 590 0300

Aki Lintumäki
Projektitutkija, TaM
aki.lintumaki@xamk.fi
040 571 6685

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Bryc - Think Green! event 25.-26.2.2023 - Light Painting workshop photos

Photos: Heini Kankaro & Mira Kemppainen

Bryc - Think Green! event 25.-26.2.2023 - All Photos

Photos: Taru Kervola, Sara Poutiainen & Korinna Korsström-Magga

Faktat

Ilmastokriisin etulinjassa: Kanssatutkijuus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa

01.09.2022 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Lapin yliopisto

Muut kumppanit: Toisen asteen oppilaitokset ja nuorisojärjestöt sekä eri alojen taiteilijat.

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 325 600 €