Hankkeessa järjestetään yrityksille suunnattua perehdytystä IPR-työkalujen käyttöön oman innovaatiotoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseksi

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää kymenlaaksolaisten pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja –osaamista sekä pitkällä tähtäimellä saada yrityksille kasvua kansainvälistymisen kautta. Tarkoituksena on auttaa pienillä resursseilla toimivien pk-yritysten kansainvälistymistä, uusien markkinoiden selvittämistä, poistaa keskeisiä kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämisen esteitä.

Hankkeen tavoitteena on myös uusien teknologioiden soveltaminen liiketoiminnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä.Hankkeen aikana haetaan, kehitetään ja koulutetaan toimivia kumppanuusverkostoja. Yrityksen toimittajaverkostossaan toimivia alihankintayrityksiä on tarkoitus nostaa korkeammalle tasolle ja varmistaa yritysten jatkuva kehittyminen ja elinvoimaisuus sekä löytää niille omia, uusia tuotteita.

toimenpiteet

Xamk/osahanke:
1) Tuotetaan informaatiopaketti pk-yritysten tarpeisiin *) IPR-järjestelmän olennaisista elementeistä ja niiden
käyttökelpoisuudesta pk-yrityksille.
2) Järjestetään 4 – 6 IPR-infopäivää jossa opastetaan alueen pk-yrityksiä
3) Patenttiselvityksiä kohdemarkkinoille
4) Järjestetään kohdeyrityksille suunnattua perehdytystä IPR-työkalujen käyttöön oman innovaatiotoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseksi.

*) Henkinen tai aineeton pääoma ja niihin liittyvät oikeudet, Intellectual property rights, IPR

tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy 20 kansainvälistymissuunnitelmaa, joissa selvitetty rahoitukset ja kartoitettu kohdemaat.
Kymenlaaksolaisten pk-yritysten kv-osaaminen on parantunut ja kv-tietoa eri markkinoista, mahdollisuuksista ja rahoituksesta on lisätty.
Xamk / osahankkeen tuloksena:
– yritysten IPR-ymmärrystä ja osaamista on selvästi nostettu vähintään 30 kymenlaaksolaisessa yrityksessä
– IPR-infopaketti on valmis ja saatavilla ainakin sähköisenä julkaisuna
– patenttiselvityksiä on tehty vähintään 10 klusterin tai teknologia-alan tarpeisiin

IPR-strategian merkitys yrityksen liiketoiminnassa

Patentti ja hyödyllisyysmalli

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Minna Pasila, 050 312 5109, minna.pasila@xamk.fi

Faktat

International Business in Kymenlaakso

01.12.2014 – 31.05.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö (Cursor)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Kouvola Innovation (Kinno)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 900 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 150 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)